Ustawienie rozpoznawania Aeg Thyro E Series

Ustawienie rozpoznawania Aeg Thyro E Series zapewnia wydajne i precyzyjne rozpoznawanie głosu. System ten jest zaprojektowany jako prosty i szybki sposób na odczytywanie ludzkiego głosu i reagowanie na komendy. System może być używany w wielu różnych aplikacjach, w tym w systemach rozpoznawania mowy, systemach inteligentnego domu, systemach wykrywania alarmów i systemach sterowania urządzeniami. System jest łatwy w konfiguracji i oferuje szybkie i niezawodne rozpoznawanie głosu nawet w najbardziej złożonych środowiskach. Ustawienie rozpoznawania Aeg Thyro E Series zapewnia wysoką jakość dźwięku i zapewnia zgodność z szeroką gamą platform i urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienie rozpoznawania Aeg Thyro E Series

HDMI to popularny typ złącza do przesyłania sygnału audio i wideo. Korzystają z niego urządzenia dźwiękowe i projektory. Aby uzyskać jak lepszy efekt, możesz przesyłać dźwięk z telewizora Smart do systemu audio przez kabel HDMI. ARC (Audio Return Channel) to specjalna funkcja kabli HDMI umożliwiająca przesyłanie sygnału audio z powrotem do urządzenia nadającego.

Co to jest HDMI ARC?

Większość telewizorów Samsung obsługuje funkcję HDMI o nazwie Audio Return Channel. HDMI ARC pozwala zmniejszyć plątaninę kabli między telewizorem i systemem kina domowego lub soundbarem. Sygnał audio może być przesyłany w dwie strony, tzn. do i od głośników, co skraca opóźnienia i podnosi jakość dźwięku.


Innymi słowy technologia HDMI ARC eliminuje konieczność stosowania dodatkowego kabla optycznego lub audio. Do połączenia telewizora z głośnikiem obsługującym technologię ARC potrzebny jest kabel HDMI 1. 4 lub w nowszym standardzie. Funkcja HDMI ARC jest dostępna tylko na określonym porcie telewizora lub modułu One Connect Box i aby działała, należy użyć obsługujących ją głośników. Ponadto, aby móc korzystać z HDMI ARC, może być konieczna zmiana ustawień głośników zewnętrznych.

Formaty audio obsługiwane przez HDMI ARC:

 • PCM (2 kanały)
 • Dolby Digital (do 5. 1 kanałów)
 • DTS Digital Surround (do 5. 1 kanałów)

Uwaga: System DTS jest dostępny tylko w modelach, które miały premierę przed 2018 r.

Jak podłączyć kabel HDMI

Aby podłączyć telewizor Smart do głośnika:

Krok 1. Przygotuj kabel HDMI.
Krok 2.  Podłącz kabel do wejścia HDMI (ARC) telewizora.
Krok 3. Podłącz drugą stronę kabla do wyjścia HDMI (TV-ARC) głośnika.
Krok 4. Włącz głośniki podłączone do telewizora.
Krok 5. Dźwięk z telewizora będzie odtwarzany przez głośniki zewnętrzne.

W soundbarach i systemach kina domowego Samsung funkcja Anynet+ (HDMI CEC) jest fabrycznie włączana. Jeśli masz inne urządzenie niż soundbar lub system kina domowego Samsung, włącz funkcję Anynet+ (HDMI-CEC) w swoim telewizorze Smart. 

 • Telewizory Smart z serii T/Q, R/Q, N/Q i M/Q (od 2017 r. )
 • Strona główna > Ustawienia > Ogólne > Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi > Anynet+ (HDMI CEC)

 • Telewizory Smart z serii K (2016 r. )

  Strona główna > Ustawienia > System > Ustawienia zaawansowane > Anynet+ (HDMI-CEC)

 • Telewizory Smart do serii J (2015 r. )

  Menu > System > Anynet+ (HDMI-CEC)

  Uwaga:

 • Aby można było korzystać z technologii eARC, należy włączyć funkcję Anynet+ (HDMI-CEC) w telewizorze Smart.
 • Użycie niezatwierdzonego kabla może spowodować błąd.
 • Port HDMI z tyłu telewizora lub modułu One Connect Box będzie miał podpis ARC.
 • Większość modułów One Connect Box ma port HDMI ARC (najczęściej jest to trzeci port HDMI).
 • Rozwiązywanie problemów z połączeniem HDMI

  W razie problemów z działaniem funkcji ARC/eARC najpierw odłącz wszystkie urządzenia (STB, OTT itp. ) od telewizora, a następnie spróbuj ponownie. Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą błędnie obsługiwać standard HDMI i powodować problemy. Jeśli problem nie ustępuje, skorzystaj z poniższych wskazówek.

  Sprawdź, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest włączonaKliknij, aby rozszerzyć

  Włącz protokoły HDMI-CEC w menu Ustawienia telewizora. W telewizorach Samsung protokół HDMI-CEC nosi nazwę Anynet+.

  Ścieżka menu do funkcji Anynet+ powinna wyglądać tak:

  Krok 1.  Naciśnij przycisk HOME na pilocie Samsung i wybierz Ustawienia. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_support/how-to-use-hdmi-arc-on-samsung-smart-tv/Home-Settings-Sceenshot. png? $ORIGIN_PNG$" alt="Jak korzystać z funkcji HDMI ARC w telewizorach Smart Samsung? Naciśnij przycisk HOME na pilocie Samsung i wybierz Ustawienia. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 2.  Na ekranie Ustawienia wybierz Menu ogólne i Menedżer urządzeń zewnętrznych. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_support/how-to-use-hdmi-arc-on-samsung-smart-tv/General-External-Device-Manager-Sceenshot. png? $ORIGIN_PNG$" alt="Jak korzystać z funkcji HDMI ARC w telewizorach Smart Samsung? Na ekranie Ustawienia wybierz Menu ogólne i Menedżer urządzeń zewnętrznych. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Krok 3. Znajdź opcję Anynet+ (HDMI-CEC) w menu Menedżera urządzeń zewnętrznych i naciśnij Enter na pilocie, aby włączyć funkcję Anynet+. com/is/image/samsung/assets/pl/p6_gro2/p6_initial_support/how-to-use-hdmi-arc-on-samsung-smart-tv/Anynet-HDMI-CEC-Sceenshot. png? $ORIGIN_PNG$" alt="Jak korzystać z funkcji HDMI ARC w telewizorach Smart Samsung? Znajdź opcję Anynet+ (HDMI-CEC) i naciśnij Enter na pilocie, aby włączyć funkcję Anynet+. png? $ORIGIN_PNG$"/>Sprawdź ustawienia wyjścia sygnału dźwiękowego

  Jeśli korzystasz z soundbaru lub systemu kina domowego innej firmy, sprawdź, czy jest włączona funkcja HDMI CEC lub ARC. Następnie wybierz źródło HDMI ARC w głośniku.

  Aby dźwięk był odtwarzany przez głośnik, należy wykonać odpowiednie czynności zależne od używanej serii telewizorów Smart:

 • Telewizory Smart od 2017 r. (serie T / Q, R / Q, N / Q i M / Q)

  Otwórz Strona główna > Ustawienia > Dźwięk > Wyjście dźwiękowe. Wybierz odbiornik (HDMI) z listy.

 • Telewizory Smart od 2016 r. (seria K)
 • Otwórz Strona główna > Ustawienia > Dźwięk > Ustawienia głośnika. Wybierz odbiornik (HDMI) z listy. 

 • Telewizory Smart od 2015 r. (seria J)

  Otwórz Menu > Dźwięk > Lista głośników.

 • Telewizory Smart z lat 2013 i 2014 (seria F / H)

  Otwórz Menu > Dźwięk > Ustawienia głośników. Ustaw wyjście sygnału audio telewizora na odbiornik.

 • Telewizory Smart z lat 2011 i 2012 (seria D / E)

  Open Menu > System > Anynet+ (HDMI-CEC). Włącz funkcję Odbiornik. 

  Diagnostyka połączenia HDMI

  Jeśli telewizor jest pozbawiony dźwięku lub dźwięk jest przerywany podczas słuchania z urządzenia podłączonego za pomocą kabla HDMI, jedną z najprostszych możliwych przyczyn może być niska jakość kabla. Ponieważ nie zawsze można łatwo lub wygodnie użyć kabla wyższej jakości, modele Smart telewizorów Samsung mają ustawienie umożliwiające regulację interpretacji sygnału HDMI przez telewizor i poprawę zgodności z kablem.

  Przejdź do Menu > Wsparcie > Autodiagnostyka > Informacje o sygnale > Historia sygnału > Poziom opóźnienia HDMI i wybierz jedną z następujących opcji:
  (Od modelu z 2020 r. : Menu > Wsparcie > Pielęgnacja urządzenia > Autodiagnostyka > Informacje o sygnale > Historia sygnału > Opóźnienie HDMI)

 • Podstawowy: to jest domyślne ustawienie zapewniające normalne działanie.
 • Powolny 1: dodaje niewielkie opóźnienie przed stwierdzeniem, że kabel HDMI nie wysyła sygnału.
 • Powolny 2: dodaje znaczne opóźnienie.
 • Wybór opcji Powolny 1 lub Powolny 2 spowoduje poprawę jakości sygnału z kabla HDMI niskiej jakości, ale skutkiem ubocznym tego będzie opóźnienie przy zmianie źródła.

  Jak zresetować soundbar

  Jeśli do soundbaru zostanie podłączony kabel HDMI ARC i wszystkie ustawienia będą prawidłowe, a mimo to urządzenie nie będzie działało, można je zresetować, postępując wg poniższej instrukcji.

  Krok 1.  Wyłącz telewizor i soundbar. (Tryb czuwania)
  Krok 2.  Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski pogłaśniania (+) i ściszania (-) na pilocie przez ponad 5 sekund, aż pojawi się ekran inicjacyjny.
  Krok 3.  Włącz telewizor i soundbar.
  Krok 4.  Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora. Wybierz Ustawienia i zmień wyjście sygnału dźwiękowego na Soundbar.
  Krok 5. Pojawi się powiadomienie TV ARC, a następnie rozpocznie się odtwarzanie dźwięku z telewizora.

  Uwaga: Przykładowe zrzuty ekranu i menu są w języku angielskim, ale dostępna jest też wersja w Twoim języku.

  Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

  Dziękujemy za twoją opinię

  Przeglądy trybów programu Epson Scan Modes

  Program Epson Scan umożliwia kontrolowanie wszystkich aspektów skanowania i oferuje trzy tryby:

  Full Auto Mode (Tryb automatyczny) umożliwia szybkie i łatwe skanowanie bez konieczności definiowania ustawień lub wyświetlania podglądu obrazu. Jest to tryb domyślny programu Epson Scan.
  Tryb Full Auto Mode (Tryb automatyczny) jest szczególnie przydatny w przypadku skanowania dokumentów lub fotografii w skali 100%, gdy nie jest konieczne wyświetlanie podglądu obrazów przed skanowaniem. Klikając przycisk Customize (Dostosuj), można przywrócić wyblakłe kolory lub usunąć pyłki.
  Instrukcje skanowania w tym trybie zawiera rozdział Korzystanie z trybu Tryb automatyczny.

  Home Mode (Tryb domowy) umożliwia dostosowanie niektórych ustawień skanowania i sprawdzenie efektów ich działania na podglądzie obrazu.
  Tryb Home Mode (Tryb domowy) jest szczególnie przydatny, gdy wymagane jest wyświetlenie podglądu obrazów lub fotografii przed ich skanowaniem. Umożliwia on zmianę rozmiaru skanowanego obrazu, dostosowanie obszaru skanowania oraz dostosowanie wielu ustawień obrazu, włącznie z przywracaniem kolorów, usunięciem pyłków i korektą podświetlenia.
  Rozdział Zmienianie trybu skanowania zawiwera instrukcje przełączania do trybu Home Mode (Tryb domowy).
  Procedurę skanowania zawiera rozdział Wybieranie ustawień podstawowych.

  Professional Mode (Tryb profesjonalny) zapewnia całkowitą kontrolę nad ustawieniami skanowania oraz możliwość sprawdzenia ich efektów na podglądzie obrazu.
  Tryb Professional Mode (Tryb profesjonalny) jest najbardziej przydatny, gdy wymagane jest wyświetlenie podglądu obrazu i dokonanie znacznych poprawek przed skanowaniem. Umożliwia on wyostrzenie, poprawienie kolorów i ulepszenie obrazu za pomocą pełnego zestawu narzędzi, włącznie z przywracaniem kolorów, usuwaniem pyłków i korektą podświetlenia.
  Rodział Zmienianie trybu skanowania zawiera instrukcje dotyczące przełączania do trybu Professional Mode (Tryb profesjonalny).

  Wybieranie ustawień Ustawienia zapisywania plików

  Po wyświetleniu okna File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików) należy wybrać lokalizację, nazwę i format zeskanowanego obrazu, który ma zostać zapisany.

  Otwieranie okna File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików).

  Full Auto Mode (Tryb automatyczny)
  W oknie gotowości kliknij przycisk Customize (Dostosuj), a następnie kliknij przycisk File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików). (Jeśli program Epson Scan zostanie uruchomiony z innego programu, np. Adobe Photoshop Elements, przycisk nie zostanie wyświetlony. )

  Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny)
  Kliknij przycisk  File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików) znajdujący się na prawo od przycisku Scan (Skanuj). )

  W oknie File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików) określ folder plików, w którym ma zostać zapisany zeskanowany obraz. Kliknij opcję Documents (Dokumenty) lub Pictures (Obrazy) albo pole wyboru My Documents (Moje dokumenty) albo My Pictures (Moje obrazy).

  Jeśli chcesz wybrać inny folder, kliknij przycisk Other (Inne), a następnie kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) (w systemieWindows) lub Choose (Zaznacz…) (Mac OS X) i wybierz folder. Jeśli chcesz zapisać obraz na pulpicie, kliknij opcję Other (Inne).

  Określ przedrostek nazwy pliku, używając ciągu znaków alfanumerycznych. Do nazwy pliku automatycznie dodawana jest 3-cyfrowa liczba, ale można zmienić ustawienie Start Number (Liczba początkowa), jeśli jest to wymagane. Jeśli skanowanych jest jednocześnie wiele obrazów, do każdego z nich zostanie przypisana inna 3-cyfrowa liczba. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/files/mark_no. gif"/>Uwaga:

  W systemie Windows, w przedrostku nie można stosować poniższych znaków.
  \, /, :,., *,?, ", <,, │

  W systemie Mac OS X, prefiks nie może zawierać dwukropka (:).

  Wybierz format pliku na podstawie opisu zawartego w poniższej tabeli. W zależności od formatu może być dostępny przycisk Options (Opcje), umożliwiający dokonywanie ustawień szczegółowych.

  BITMAP (*. BMP) (tylko Windows)

  Standardowy format pliku obrazu w systemie Windows. Większość programów w systemie Windows włącznie z edytorami tekstów, może odczytywać i importować obrazy w tym formacie.

  JPEG (*. JPG)

  Format skompresowanego pliku, dla którego możliwe jest określenie poziomu kompresji. Format JPEG umożliwia określenie wysokiego stopnia kompresji danych obrazu. Jednak wyższy stopień kompresji powoduje obniżenie jakości obrazu. Utraconych danych dotyczących jakości obrazu nie można przywrócić; jakość ulega pogorszeniu po każdym zapisaniu danych. Gdy wymagane jest modyfikowanie i retuszowanie, zaleca się użycie formatu TIFF.

  Multi-TIFF (*. TIF)

  Format TIFF, w którym wiele stron jest zapisywanych w jednym pliku. Można także edytować zeskanowane obrazy przed ich zapisaniem. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan. Do otwarcia plików w formacie Multi-TIFF wymagany jest program obsługujący ten format.

  PDF (*. PDF)

  Format dokumentu, który można odczytać zarówno w systemie Windows jak i na komputerach Macintosh (niezależny od platformy). Do korzystania z dokumentów PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader lub Acrobat. Jako plik PDF można zapisywać dokumenty wielostronicowe. W przypadku zapisywania w formacie PDF obrazów kolorowych lub w skali odcieni szarości można wybrać poziom kompresji. Szczegółowe informacje zawiera rozdział Skanowanie bezpośrednio do pliku PDF.

  PICT (*. PCT) (tylko Macintosh)

  Standardowy format pliku obrazu na komputerach Macintosh. Większość programów na komputerach Macintosh, włącznie z edytorami tekstów, może odczytywać i importować obrazy w tym formacie.

  PRINT Image Matching II JPEG (*JPG) lub TIFF (*. TIF)

  Format pliku, który zawiera dane PRINT Image Matching II umożliwiające zwiększenie jakości i zachowanie szerokiego zakresu informacji o kolorach. Drukarki zgodne z technologią Print Image Matching II mogą następnie wykorzystywać te dane podczas drukowania, co pozwala uzyskać doskonałe, realistyczne wydruki. ((Dane PRINT Image Matching nie mają wpływu na sposób wyświetlania obrazu na ekranie. ) Dostępne dla formatu JPEG lub TIFF.

  TIFF (*. TIF)

  Format plików utworzony do wymiany danych między wieloma programami, takimi jak oprogramowanie graficzne i DTP. W przypadku skanowania obrazów czarno-białych można określić rodzaj kompresji. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/files/step_5. gif"/>

  Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. Dlatego właśnie dajemy Ci kontrolę nad ustawieniami prywatności w zakresie rozpoznawania mowy online oraz personalizacji funkcji pisania odręcznego i wpisywania tekstu z klawiatury w systemie Windows. Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach, przeczytaj poniższe sekcje.

  Mowa

  Firma Microsoft oferuje funkcję rozpoznawania mowy działającą na urządzeniach oraz opartą na chmurze (online). 

  Włączenie ustawienia rozpoznawania mowy online umożliwia aplikacjom korzystanie z chmurowego rozpoznawania mowy firmy Microsoft. Ponadto w Windows 10 ustawienie Rozpoznawanie mowy online umożliwia korzystanie z funkcji dyktowania w systemie Windows.

  Włączenie funkcji mowy podczas konfigurowania urządzenia HoloLens lub instalowania Windows Mixed Reality umożliwia używanie głosu do obsługi poleceń, dyktowania i interakcji z aplikacjami. Zostaną włączone zarówno ustawienia rozpoznawania mowy działające na urządzeniu, jak i online. Gdy oba te ustawienia są włączone, a zestaw słuchawkowy jest włączony, urządzenie zawsze będzie nasłuchiwać poleceń głosowych i przesyłać dane głosowe do chmurowych technologii rozpoznawania mowy firmy Microsoft. Możesz wyłączyć te ustawienia w dowolnej chwili, przechodząc do pozycji Start > Ustawienia > Prywatność > Mowa na urządzeniu HoloLens lub Start > Ustawienia > Rzeczywistość mieszana > Dźwięk i mowa w przypadku korzystania z rzeczywistości mieszanej na urządzeniu z systemem Windows. Dowiedz się więcej o mowie w funkcji Windows Mixed Reality.

  W przypadku korzystania z chmurowych technologii rozpoznawania mowy firmy Microsoft — niezależnie od tego, czy są włączone przez ustawienie rozpoznawania mowy online, czy podczas interakcji z urządzeniem HoloLens lub funkcją wpisywania głosowego — firma Microsoft zbiera i używa twoich nagrań głosowych, aby świadczyć usługę transkrypcji wypowiedzianych słów w danych głosowych. Firma Microsoft nie będzie bez Twojej zgody przechowywać ani odsłuchiwać nagrań głosowych oraz pobierać ich próbek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz W jaki sposób firma Microsoft chroni moją prywatność podczas ulepszania technologii rozpoznawania mowy?  

  Funkcji rozpoznawania mowy działającej na urządzeniu można używać bez wysyłania swoich danych o głosie do firmy Microsoft. Technologia rozpoznawania mowy firmy Microsoft oparta na chmurze jest jednak bardziej dokładna niż funkcja rozpoznawania mowy działająca na urządzeniu. Jeśli ustawienie Rozpoznawania mowy online jest wyłączone, usługi mowy, które nie korzystają z chmury i używają jedynie funkcji rozpoznawania mowy dostępnej w urządzeniu, takie jak aplikacja Narrator lub Rozpoznawanie mowy Windows, nadal działają, ale firma Microsoft nie zbiera żadnych danych głosowych.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat danych dotyczących mowy zbieranych podczas korzystania z Cortany, zobacz Cortana a prywatność.

  Gdy zbieramy dane, nawet gdy służą usprawnieniu pracy Twojego urządzenia, chcemy mieć pewność, że dysponujesz informacjami niezbędnymi do podjęcia decyzji, jak i kiedy te dane zostaną wykorzystane. Poniżej przedstawiono kroki, które można wykonać, aby zarządzać ustawieniami rozpoznawania mowy.

  Aby kontrolować rozpoznawanie mowy online

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    W systemie Windows 10 przejdź do pozycji Start > Ustawienia  > Prywatność > Mowa.

    W systemie Windows 11 przejdź do pozycji Start > Ustawienia  >Prywatność i zabezpieczenia > Mowa.

   Zmień ustawienie Rozpoznawanie mowy online na Włączone lub Wyłączone.

  Aby określić, czy klipy głosowe będą przesyłane w celu ulepszania funkcji rozpoznawania mowy online w systemie Windows 10

  Przejdź do pozycji Start > Ustawienia  > Prywatność > Mowa.

  W obszarze Pomóż ulepszać rozpoznawanie mowy online wybierz jedną z następujących opcji:

  Przesyłaj moje klipy głosowe

  Nie przesyłaj moich klipów głosowych

  Uwaga: Ustawienie nie jest dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows 10. Jeśli to ustawienie nie jest dostępne, Twoje klipy głosowe nie będą przesyłane w celu poprawienia funkcji rozpoznawania mowy. Aby dowiedzieć się więcej na temat przekazywania klipów głosowych, zobacz, Jak firma Microsoft chroni moją prywatność podczas ulepszania funkcji rozpoznawania mowy?

  Aby kontrolować rozpoznawanie mowy w urządzeniu HoloLens

  Przejdź do pozycji Start > Ustawienia  > Prywatność  > Mowa.

  W obszarze Rozpoznawanie mowy przełącz ustawienie na Włącz lub Wyłącz.

  Aby sterować rozpoznawaniem mowy funkcji rzeczywistości mieszanej

  Przejdź do opcji Start > Ustawienia > Rzeczywistość mieszana > Audio i mowa.

  W obszarze Mowa zmień ustawienie Korzystanie z rozpoznawania mowy.

  Wpisywanie głosowe

  W systemie Windows 11 funkcja dyktowania została zaktualizowana i zmieniono jej nazwę na wpisywanie głosowe. Podobnie jak dyktowanie, wpisywanie głosowe używa technologii rozpoznawania mowy online do obsługi transkrypcji mowy na tekst. Nie musisz już włączać ustawienia rozpoznawania mowy online, aby korzystać z funkcji wpisywania głosowego. Możesz również przesyłać klipy głosowe, aby pomóc w ulepszaniu funkcji wpisywania głosowego. Jeśli nie chcesz przesyłać klipów głosowych, nadal możesz korzystać z funkcji wpisywania głosowego. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach funkcji wpisywania głosowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dowiedz się więcej o firmie Microsoft i swoich danych głosowych.

  Aby rozpocząć używanie funkcji wpisywania głosowego

  Naciśnij klawisz logo Windows + H lub wybierz przycisk mikrofonu na klawiaturze dotykowej.

  Wybierz przycisk mikrofonu .

  Aby określić, czy klipy głosowe używane przez funkcję wpisywania głosowego będą przesyłane w celu ulepszania funkcji rozpoznawania mowy online w systemie Windows 11

  Jeśli używasz klawiatury standardowej

  Otwórz wpisywanie głosowe, naciskając klawisz z logo systemu Windows + H.

  Wybierz pozycję Ustawienia i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby rozpocząć przesyłanie klipów głosowych, wybierz pozycję Dowiedz się, jak zacząć udostępniać klipy głosowe

  Aby zatrzymać przesyłanie klipów głosowych, wybierz pozycję Dowiedz się, jak przestać udostępniać klipy głosowe

  Jeśli używasz klawiatury dotykowej

  Otwórz wpisywanie głosowe, wybierając przycisk mikrofonu na klawiaturze dotykowej.

  Aby rozpocząć przesyłanie klipów głosowych, wskaż pozycję Pomóż nam ulepszać wpisywanie głosowe, a następnie wybierz pozycję Dowiedz się, jak zacząć udostępniać klipy głosowe

  Aby wstrzymać przesyłanie klipów głosowych, wskaż pozycję Udostępniasz klipy głosowe, a następnie wybierz pozycję Dowiedz się, jak przestać udostępniać klipy głosowe

  Uwaga: Jeśli używasz konta służbowego, możliwość udostępniania danych głosowych jest niedostępna, ale nadal możesz korzystać z funkcji wpisywania głosowego.

  Aktywacja głosowa

  System Windows zapewnia obsługiwanym aplikacjom możliwość odpowiadania i podejmowania akcji na podstawie głosowych słów kluczowych przypisanych konkretnym aplikacjom — na przykład umożliwiając Cortanie nasłuchiwanie i odpowiadanie na słowa „Cortana”.

  Jeśli udzielono aplikacji uprawnień do nasłuchiwania głosowych słów kluczowych, system Windows będzie aktywnie nasłuchiwać tych słów kluczowych z mikrofonu. Po rozpoznaniu słowa kluczowego aplikacja będzie miała dostęp do nagrania głosu użytkownika, a także będzie mogła przetworzyć nagranie, podjąć akcję i odpowiedzieć, na przykład głosowo. Aplikacja może przesłać nagranie głosu do własnych usług w chmurze w celu przetworzenia poleceń. Każda aplikacja powinna zapytać użytkownika o zgodę przed uzyskaniem dostępu do mikrofonu. Aplikacja asystent może przesłać nagranie głosu do własnych usług i gromadzić nagrania do innych celów, takich jak ulepszanie usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz oświadczenie o ochronie prywatności aplikacji asystent. Firma Microsoft nie gromadzi nagrań głosu na potrzeby żadnych aplikacji innych firm, którym użytkownik udzielił zezwolenia aktywowania głosem.

  Gdy asystent głosowy aplikacji jest gotowy do uruchomienia za pomocą wypowiadanego słowa kluczowego, na pasku zadań pojawi się ikona mikrofonu. W systemie Windows 11 wygląda to następująco:

  Gdy asystent głosowy aplikacji został aktywowany i aktywnie nasłuchuje w celu udzielenia odpowiedzi, informacje na pasku zadań zmienią się i będą wyglądały jak na poniższym wycinku ekranu dla systemu Windows 11, który w tym przypadku pokazuje, że Cortana została aktywowana:

  Aktywację głosem można również włączyć, gdy urządzenie jest zablokowane, a ekran wyłączony. Po aktywowaniu aplikacji za pomocą słowa kluczowego, będzie kontynuować nasłuchiwanie z użyciem mikrofonu. Nawet jeśli urządzenie jest zablokowane, a Twój ekran jest wyłączony, aplikacja może zostać aktywowana dla każdej osoby, mówiącej w pobliżu tego urządzenia i dysponującej tymi samymi możliwościami i informacjami, co w przypadku, gdy urządzenie jest odblokowane.

  Asystent głosowy działa inaczej w zależności od ustawień uśpienia urządzenia lub typu używanego urządzenia. 

  Jeśli korzystasz z laptopa lub tabletu

  Format (rozszerzenie pliku)

  Opis

  Pola wyboru znajdujące się w dolnej części okna umożliwiają określenie tych opcji.

  Overwrite any files with the same name (Zastąp wszystkie pliki o tej samej nazwie)
  Zaznacz to pole wyboru, jeżeli chcesz użyć ponownie wybranej nazwy pliku i miejsca oraz zastąpić poprzednie pliki o takich samych nazwach.

  Show this dialog box before next scan (Pokaż to okno dialogowe przed następnym skanowaniem)
  Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz, aby okno pojawiało się automatycznie przed skanowaniem (Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny)). Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, konieczne jest kliknięcie przycisku  File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików), aby otworzyć okno w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny).

  Open image folder after scanning (Otwórz folder obrazów po ukończeniu skanowania)
  Zaznacz to pole wyboru, jeśli program Epson File Manager, Windows Explore (Eksplorator Windows), lub Macintosh Finder (Finder na komputerze Macintosh) ma automatycznie otwierać folder, w którym został zapisany zeskanowany obraz, po zakończeniu skanowania za pomocą programu Epson Scan.

  Show Add Page dialog after scanning (Pokaż okno dialogowe Dodaj stronę po skanowaniu)
  Wybierz tę ocję jeśli chcesz wykonać skanowanie wielu obrazów do pojedynczego piku PDF, lub też plik multi-Tiff (Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb Profesjonalny)). Okno z przyciskami Add page (Dodaj stronę), Edit page (Edytuj stronę) i Save file (Zapisz plik) pojawi się po każdym skanowaniu. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/files/step_6. gif"/>

  Kliknij przycisk OK. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/files/step_7. gif"/>

  W trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) kliknij ponownie przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Scan (Skanuj). W trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny) kliknij przycisk Preview (Podgląd), a następnie kliknij przycisk Scan (Skanuj).

  Zeskanowany obraz jest automatycznie zapisywany w określonym pliku i lokalizacji.

  Korzystanie z trybu Tryb automatyczny

  Podczas pierwszego uruchomienia program Epson Scan uruchomi się w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) i wyświetli okno gotowości programu Epson Scan. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca4985016. gif"/>

  Jeśli chcesz wybrać własną rozdzielczość, przywrócić wyblakłe kolory lub usunąć pyłki, kliknij przycisk Customize (Dostosuj). Zostanie wyświetlone okno Customize (Dostosuj). com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca4985010. gif"/>

  Jeśli skanowanie zostało uruchomione za pomocą programu takiego jak Adobe Photoshop Elements, przycisk File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików) nie będzie dostępny w oknie Customize (Dostosuj).

  Wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybierania ustawień, kliknij przycisk Help (Pomoc). )

  Kliknij przycisk Scan (Skanuj). Program Epson Scan rozpocznie skanowanie w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny).

  Program Epson Scan wyświetli podgląd obrazu, wykryje, czy jest to dokument czy fotografia, oraz automatycznie wybierze ustawienia skanowania. Po chwili w oknie Epson Scan wyświetlona zostanie miniatura obrazu. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca4985011. gif"/>

  Jeśli wymagana jest zmiana jakichkolwiek ustawień, należy kliknąć przycisk Pause (Wstrzymaj). Zostanie ponownie wyświetlone okno gotowości programu Epson Scan.

  Jeśli wymagane jest przerwanie skanowania, należy kliknąć przycisk Cancel (Anuluj) po jego wyświetleniu.

  W zależności od sposobu uruchomienia programu Epson Scan program zapisuje plik w określonej lokalizacji lub otwiera zeskanowany obraz w programie służącym do skanowania. htm#s-00700-00500-01000">Kończenie skanowania.

  W przypadku problemów ze skanowaniem fotografii lub dokumentu w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) należy spróbować przeprowadzić skanowanie w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny).

  Zmienianie trybu skanowania

  Aby zmienić tryb skanowania, należy kliknąć strzałkę w polu Mode (Tryb) w prawej górnej części okna Epson Scan. Następnie z wyświetlonej listy należy wybrać odpowiedni tryb, który ma być używany. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca4985000. gif"/>

  Wybrany tryb będzie aktywny przy następnym uruchomieniu programu Epson Scan.

  Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z tych trybów zawierają następujące rozdziały:

  Wybieranie ustawień podstawowych

  Po uruchomieniu programu Epson Scan w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny) zostanie wyświetlone główne okno programu Epson Scan.

  Home Mode (Tryb domowy)

  Professional Mode (Tryb profesjonalny)

  Przed rozpoczęciem skanowania dokumentu lub fotografii należy wybrać następujące ustawienia podstawowe:

  Ustawienia Original (Oryginał). W programie Epson Scan określają typ skanowanego dokumentu lub fotografii.

  Ustawienia Destination (Miejsce docelowe). W programie Epson Scan określają sposób użycia zeskanowanego obrazu, aby umożliwić poprawne wybranie rozdzielczości domyślnej (jakości skanowania).

  Wykonaj poniższe kroki, aby wybrać ustawienia podstawowe dokumentu lub fotografii w programie Epson Scan:

  Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać typ dokumentu.

  Tryb Home Mode (Tryb domowy):
  Kliknij strzałkę, aby otworzyć listę Document Type (Typ dokumentu), i wybierz typ skanowanego oryginału. Następnie kliknij przycisk Color (Kolor), Grayscale (Skala szarości) lub Black & White (Czarno-biały), aby określić kolory oryginału.

  Tryb Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Klknij strzałkę, aby otworzyć listę Document Type (Typ dokumentu) i wybrać Reflective (Nieprzezroczysty). Następnie kliknij strzałkę listy Auto Exposure Type (Typ automatycznej ekspozycji) i wybierz pozycję Document (Dokument) lub Photo (Zdjęcie).

  Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wybrać ustawienia miejsca docelowego.


  W obszarze Destination (Miejsce docelowe) kliknij przycisk odpowiadający przeznaczeniu skanowanego obrazu.

  Screen/Web (Ekran/Sieć WWW) w przypadku obrazów, które mają być wyświetlane tylko na ekranie komputera lub publikowane w Internecie.

  Printer (Drukarka) dla obrazów, które mają być drukowane lub konwertowane na tekst do edycji za pomocą programu służącego do optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

  Other (Inne), jeśli z innych powodów wymagane jest wybranie określonej rozdzielczości.


  Kliknij strzałkę, aby otworzyć listę Image Type (Typ obrazu), i wybierz typ skanowanego obrazu.

  Ustawienie opcji Image Type (Typ obrazu)

  Typ skanowanego obrazu

  24-bit Color (Kolor 24-bitowy)

  Kolorowa fotografia.

  Color Smoothing (Wygładzanie kolorów)

  Kolorowa grafika, taka jak diagram lub wykres.

  8-bit Grayscale (Skala szarości 8-bitowa)

  Czarno-biała fotografia z kilkoma odcieniami szarości.

  Black &amp; White (Czarno-biały)

  Dokument z czarnym tekstem lub grafiką liniową

  W trybie Home Mode (Tryb domowy) program Epson Scan określi rozdzielczość domyślną opartą na wybranym ustawieniu Destination (Miejsce docelowe). Dalsze informacje na temat skanowania zawiera rozdział Wybieranie ustawienia skanowania Rozdzielczość.

  Wybieranie ustawienia skanowania Rozdzielczość

  W trybie Home Mode (Tryb domowy), rozdzielczość można zmienić tylko po wybraniu obszaru Other (Inne) jako Destination (Miejsce docelowe). com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca311006. gif"/>

  W trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) można w dowolnym momencie wybrać odpowiednią rozdzielczość. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca311037. gif"/>

  Przed wybraniem rozdzielczości skanowania należy zastanowić się, czy obrazy mają zostać powiększone przed czy po skanowaniu. Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

  Obrazy nie będą powiększane.
  Jeśli obrazy będą skanowane w skali 100% lub mniejszej i nie będą później powiększane, można zaakceptować ustawienie opcji Resolution (Rozdzielczość) wybrane przez program Epson Scan w oparciu o ustawienie Destination (Miejsce docelowe) (tylko w trybie Home Mode (Tryb domowy)).

  Obrazy będą powiększane w trakcie skanowania (zwiększone ustawienie Target Size (Rozmiar docelowy)).
  Jeśli obrazy zostaną powiększone w programie Epson Scan, można zaakceptować ustawienie opcji Resolution (Rozdzielczość) wybrane przez program Epson Scan w oparciu o ustawienie Destination (Miejsce docelowe) (tylko w trybie Home Mode (Tryb domowy)).

  Obrazy zostaną zeskanowane w skali oryginalnej, ale powiększone później w programie do edycji obrazów.
  Jeżeli planujesz powiększanie obrazów w programie do edycji obrazów, zwiększ ustawienie Resolution (Rozdzielczość), aby zachować wysoką jakość obrazu po powiększeniu. Rozdzielczość należy zwiększyć o tę samą wartość, co rozmiar obrazu. Jeśli rozdzielczość wynosi na przykład 300 dpi (punktów na cal), a rozmiar obrazu zostanie powiększony do 200% w programie do edycji obrazów, ustawienie Resolution (Rozdzielczość) w programie Epson Scan należy zmienić na 600 dpi.

  Kliknij strzałkę obok listy Resolution (Rozdzielczość) i wybierz rozdzielczość skanowania (w punktach na cal). Poniższa tabela zawiera kilka wskazówek na ten temat.

  Przeznaczenie zeskanowanego obrazu

  Zalecana rozdzielczość skanowania

  Przesyłanie pocztą e-mail, przesyłanie do sieci Web, wyświetlanie tylko na ekranie.

  od 96 do 150 dpi

  Drukowanie, konwertowanie na tekst do edycji (OCR).

  300 dpi

  Wysyłanie faksem

  200 dpi

  Powiększenie po zeskanowaniu w skali 100%.

  Należy zwiększyć ustawienie Resolution (Rozdzielczość) o tę samą wartość, o którą powiększony zostanie rozmiar obrazu po skanowaniu.

  Po wybraniu ustawienia Resolution (Rozdzielczość) można wyświetlić podgląd obrazu i wprowadzić wymagane zmiany. htm#s-00700-00500-00700">Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania.

  Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania

  Po wybraniu ustawień podstawowych i rozdzielczości w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny), można wyświetlić podgląd obrazu i wybrać lub dostosować obszar obrazu, który ma zostać zeskanowany. Program Epson Scan wyświetli podgląd obrazu w osobnym oknie Preview (Podgląd) na ekranie.

  Dostępne są dwa typy podglądu.

  Normal preview (Normalny podgląd) umożliwia podgląd całych obrazów. Należy wybrać obszar skanowania i ręcznie dostosować ustawienia jakości obrazu. Domyślnie ten typ podglądu wybrany jest w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny), ale można także go wybrać w trybie Home Mode (Tryb domowy), jeśli jest dostępny.

  Thumbnail (Miniatura) umożliwia podgląd obrazów w postaci miniatur. Program Epson Scan automatycznie rozpoznaje krawędzie obszaru skanowania, stosuje automatyczne ustawienia ekspozycji do obrazów i obraca obrazy lub dokumenty, gdy zostały nieprawidłowo umieszczone na tacy dokumentów. Domyślnie ten typ podglądu wybrany jest w trybie Home Mode (Tryb domowy), ale można także go wybrać w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny), jeśli jest dostępny.

  W zależności od typu dokumentu i innych ustawień normalny podgląd może zostać wybrany automatycznie, a jego zmiana na podgląd miniatur może być niemożliwa.

  Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić podgląd obrazów w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny).

  Kliknij przycisk Preview (Podgląd), znajdujący się w dolnej części okna programu Epson Scan. Aby sprawdzić lub zmienić typ podglądu, kliknij strzałkę obok przycisku Preview (Podgląd), jeśli jest dostępna. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca311008. gif"/>

  Program Epson Scan wykona skanowanie wstępne obrazów i wyświetli je w jednym z następujących okien Preview (Podgląd). com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca4985012. gif"/>

  Thumbnail (Miniatura) (Miniatura)

  Jeśli krawędź dokumentu lub zdjęcia nie jest zeskanowana, lekko odsuń ją od brzegu tacy dokumentów.

  Jeśli używany jest podgląd miniatur, obrazy można dostosować w poniższy sposób.

  Aby powiększyć obraz, kliknij dwukrotnie jego miniaturę lub kliknij miniaturę, a następnie kliknij kartę Full Size (Pełny rozmiar) u góry okna Preview (Podgląd).

  Aby obrócić obraz lub odwrócić go w poziomie (jak odbicie lustrzane), kliknij miniaturę, a następnie kliknij przycisk obrotu lub przycisk odbicia lustrzanego .

  Aby dostosować obszar skanowania w celu przycięcia obrazu, można utworzyć i przenieść markizę oznaczającą krawędzie skanowania. Instrukcje zawiera rozdział Dopasowywanie obszaru skanowania (Ramka).

  Aby dostosować jakość obrazu, kliknij obrazy do zmodyfikowania i wprowadź zmiany zgodnie z opisem w rozdziale Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu. Jeśli chcesz zastosować wprowadzone zmiany do wszystkich obrazów, kliknij przycisk All (Wszystko).

  Jeśli używany jest normalny podgląd, obrazy można dostosować w następujący sposób.

  Aby zaznaczyć obszar skanowania, kliknij przycisk automatycznej lokalizacji w celu umieszczenia ramki oznaczającej krawędzie obszaru obrazu. Markizę można przemieszczać w celu zmiany obszaru skanowania.

  Jeśli skanowanie ma zostać przeprowadzone w rozmiarze innym niż oryginał, należy najpierw wybrać ustawienie opcji Target Size (Rozmiar docelowy) i automatycznie utworzyć ramkę proporcjonalną do rozmiaru. htm#s-00700-00500-00900">Wybieranie rozmiaru skanowania. Następnie można skopiować markizę i umieścić na każdym obrazie, który ma być skanowany w tym rozmiarze.

  Aby powiększyć obraz, kliknij wewnątrz obszaru skanowania i kliknij przycisk Zoom (Powiększ). Program Epson Scan ponownie przeprowadzi skanowanie wstępne i wyświetli większy podgląd na karcie Zoom (Powiększ). (Podgląd innych obrazów będzie nadal wyświetlany w oryginalnym rozmiarze na karcie Preview (Podgląd). )

  Po zakończeniu dostosowywania obszaru skanowania oraz zmodyfikowaniu ustawień kolorów i obrazu można wybrać rozmiar skanowanego obrazu, jeśli nie został jeszcze określony. Rodział Wybieranie rozmiaru skanowania zawiera odpowiednie instrukcje.

  Dopasowywanie obszaru skanowania (Ramka)

  Markiza jest to ruchoma linia przerywana wyświetlana na krawędziach podglądu obrazu w celu oznaczenia obszaru skanowania. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca4985013. gif"/>

  Markizę można przenosić, dostosowywać jej rozmiar i tworzyć wiele markiz na jednym obrazie (tylko w normalnym podglądzie), aby umożliwić skanowanie różnych obszarów obrazu do osobnych plików. Należy wykonać poniższe kroki.

  Aby narysować markizę, przemieść kursor nad podglądem obrazu. Wskaźnik przybierze postać wskaźnika krzyżowego.

  Umieść wskaźnik w obszarze, w którym chcesz umieścić róg markizy i kliknij. Przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik krzyżowy nad obrazem do przeciwległego rogu wybranego obszaru skanowania. Następnie zwolnij przycisk myszy. Zostanie wyświetlona ruchoma linia przerywana markizy. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ccom0001. gif"/>

  Aby dostosować markizę, należy wykonać jedną z poniższych czynności.

  Aby przemieścić markizę, umieść kursor wewnątrz markizy. Wskaźnik przybierze postać dłoni. Kliknij i przeciągnij markizę do wybranej lokalizacji. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ccom0002. gif"/>

  Aby zmienić rozmiar markizy, umieść kursor nad krawędzią lub narożnikiem markizy. Wskaźnik przybierze postać prostej lub ukośnej podwójnej strzałki. Kliknij i przeciągnij krawędź lub narożnik do odpowiedniego rozmiaru. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ccom0003. gif"/>

  Aby ograniczyć ruch markizy tylko do pionu lub poziomu, należy przytrzymać klawisz Shift podczas przemieszczania markizy. Aby ograniczyć zmianę rozmiaru markizy do bieżących proporcji, należy przytrzymać klawisz Shift podczas zmiany rozmiaru markizy.

  Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu

  Po wyświetleniu podglądu obrazów i dostosowaniu obszaru skanowania można zmodyfikować jakość obrazu, jeśli jest to wymagane. Program Epson Scan zawiera różne ustawienia umożliwiające poprawę kolorów, ostrości, kontrastu i innych aspektów mających wpływ na jakość obrazu.

  Przed zmianą jakichkolwiek ustawień należy kliknąć obraz lub markizę dostosowywanego obszaru. W trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) konieczne jest także przewinięcie w dół do obszaru Adjustments (Dopasowywanie) głównego okna programu Epson Scan. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca311014. gif"/>

  Poniższa tabela zawiera opis ustawień dostępnych w trybie Home Mode (Tryb domowy) i/lub Professional Mode (Tryb profesjonalny). Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dostosowywania tych ustawień, w oknie Epson Scan należy kliknąć przycisk Help (Pomoc).

  Po zakończeniu dostosowywania można określić rozmiar zeskanowanych obrazów (zobacz rozdział Wybieranie rozmiaru skanowania) lub rozpocząć skanowanie (zobacz rozdział Kończenie skanowania).

  Ustawienie

  Dopuszczalne tryby i opis

  Color Restoration (Przywracanie kolorów)

  Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Automatycznie przywraca wyblakłe kolory na fotografiach.

  Dust Removal (Usuwanie pyłków)

  Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Automatyczne usuwanie pyłków z oryginału. Wyniki zastosowania opcji Dust Removal (Usuwanie pyłków) nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie.

  Backlight Correction (Korekcja cieni)

  Home Mode (Tryb domowy) i Professional (Tryb profesjonalny):
  Usunięcie cieni ze zdjęć, na których jest zbyt dużo światła w tle.

  Brightness (Jasność)

  Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Umożliwia dostosowanie stopnia jasności/ciemności obrazu.

  W trybie Home Mode (Tryb domowy) kliknij przycisk Brightness (Jaskrawość), aby uzyskać dostęp do ustawienia Brightness (Jaskrawość).

  W trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) kliknij przycisk  Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawienia Brightness (Jaskrawość).

  Contrast (Kontrast)

  Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Umożliwia dostosowanie różnicy między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.

  W trybie Home Mode (Tryb domowy) kliknij przycisk Brightness (Jaskrawość), aby uzyskać dostęp do ustawienia Contrast (Kontrast). gif"/> Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawienia Contrast (Kontrast).

  Saturation (Nasycenie)

  Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Umożliwia dostosowanie gęstości kolorów całego obrazu.

  Kliknij przycisk  Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawienia Saturation (Nasycenie).

  Color Balance (Balans kolorów)

  Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Dostosowuje balans koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego całego obrazu. gif"/> Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawienia Color Balance (Balans kolorów).

  Auto Exposure (Automatyczna ekspozycja)

  Tryb Home Mode (Tryb domowy): stosowane automatycznie.

  Tryb Professional Mode (Tryb profesjonalny): kliknij przycisk  Auto Exposure (Automatyczna ekspozycja). Aby włączyć to ustawienie na stałe, kliknij przycisk Configuration (Konfiguracja), kliknij kartę Color (Kolor) i wybierz opcję Continuous auto exposure (Ciągła automatyczna ekspozycja). Za pomocą suwaka można ustawić poziom automatycznej ekspozycji.

  Unsharp Mask (Maska wyostrzająca)

  Professional Mode (Tryb profesjonalny): Włącz tę opcję, aby rozjaśnić krawędzie obszarów obrazu, co spowoduje wyostrzenie całości obrazu. Można dostosować poziom wyostrzenia. Jeśli ta opcja jest wyłączona, krawędzie będą mniej ostre.

  Descreening (Usuwanie mory)

  Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Umożliwia usunięcie falistego wzoru, który może pojawić się na delikatnie cieniowanych obszarach obrazu, takich jak odcienie kolorów skóry. Umożliwia także uzyskanie lepszych rezultatów skanowania obrazów z magazynów lub gazet, wobec których w pierwotnym procesie drukowania zastosowano druk sitowy. Wyniki zastosowania opcji Descreening (Usuwanie mory) nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie.

  Histogram

  Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający osobne dostosowanie poziomu świateł, cieni i współczynnika gamma. Tylko dla zaawansowanych użytkowników. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/bcom0008. gif"/> Histogram Adjustment (Dopasowywanie histogramu), aby uzyskać dostęp do ustawienia Histogram.

  Tone Correction (Korekcja tonalna)

  Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający osobne dostosowanie tonów. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/bcom0009. gif"/> Tone Correction (Korekcja tonalna), aby uzyskać dostęp do ustawień Tone Correction (Korekcja tonalna).

  Color Palette (Paleta kolorów)

  Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający dostosowywanie średnich tonów, takich jak odcienie kolorów skóry, bez wpływu na światła i cienie obrazu. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/bcom0010. gif"/> Color Palette (Paleta kolorów), aby użyć ustawień Color Palette (Paleta kolorów).

  Threshold (Próg)

  Home Mode (Tryb domowy) i Professional Mode (Tryb profesjonalny):
  Umożliwia dostosowanie poziomu wykreślania czarnych obszarów w tekście lub grafiki liniowej, co umożliwia uzyskanie lepszych rezultatów rozpoznawania tekstu w programach OCR. (Dostępne tylko po wybraniu ustawienia Black & White (Czarno-biały) opcji Image Type (Typ obrazu). )

  W trybie Home Mode (Tryb domowy) kliknij przycisk Brightness (Jaskrawość), aby uzyskać dostęp do ustawienia Threshold (Próg).

  Aby wyświetlić poziomy koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w określonych punktach obrazu podglądu podczas dostosowywania, kliknij ikonę densytometru w oknie podglądu, a następnie kliknij obszar obrazu.

  Niektóre ustawienia mogą być niedostępne lub mogą być automatycznie wybrane w zależności od typu obrazu, którego podgląd jest wyświetlany i innych wybranych ustawień.

  Zachowanie ustawień programu Epson Scan można określić, klikając przycisk Configuration (Konfiguracja) i zmieniając ustawienia dostępne w wyświetlonym oknie.

  Aby cofnąć zmiany wprowadzone w podglądzie obrazu, należy kliknąć przycisk Reset (Resetuj), jeśli jest dostępny, wyłączyć ustawienie lub ponownie wyświetlić podgląd obrazu.

  Wybieranie rozmiaru skanowania

  Obrazy można skanować w ich oryginalnym rozmiarze lub zmniejszyć albo powiększyć ich rozmiar podczas skanowania. W tym celu należy użyć ustawienia Target Size (Rozmiar docelowy) dostępnego w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny). com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca311015. gif"/>

  Jeśli obraz ma zostać zeskanowany w określonym rozmiarze, wybierz ustawienie Target Size (Rozmiar docelowy) po wyświetleniu podglądu, ale przed dostosowaniem obszaru skanowania (wskazywanego przez ramkę). Umożliwi to ustawienie właściwych proporcji obszaru skanowania, dzięki czemu obraz nie zostanie przycięty w nieoczekiwany sposób.

  Instrukcje wyświetlania podglądu obrazów zawiera rozdział

  Z listy Target Size (Rozmiar docelowy) można wybrać wstępnie zdefiniowany rozmiar skanowania. Kliknij strzałkę listy i wybierz odpowiedni rozmiar. Na podglądzie obrazu zostanie wyświetlona markiza (linia przerywana) proporcjonalna do określonego rozmiaru.

  Jeśli wymagane jest utworzenie rozmiaru niedostępnego na liście Target Size (Rozmiar docelowy), można utworzyć rozmiar niestandardowy. Kliknij strzałkę listy i wybierz pozycję Customize (Dostosuj). Zostanie wyświetlone okno Target Size (Rozmiar docelowy). com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca311016. gif"/>

  Wpisz nazwę rozmiaru niestandardowego, wprowadź rozmiar, kliknij przycisk Save (Zapisz), a następnie kliknij przycisk OK. Utworzony rozmiar zostanie wyświetlony na liście Target Size (Rozmiar docelowy).

  W trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny) można precyzyjnie dostosować rozmiar za pomocą dodatkowych narzędzi. Kliknij + (Windows) lub  (Mac OS X) w obszarze Target Size (Rozmiar docelowy), aby wyświetlić te narzędzia. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca311018. gif"/>

  Aby zmienić rozmiar obrazu o określoną wartość procentową, dostosuj ustawienie opcji Scale (Skala).

  Aby zmienić sposób przycięcia obrazu, włącz lub wyłącz opcję Trimming (Przycinanie). (Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan. )

  Aby odblokować proporcje rozmiaru skanowania, kliknij ikonę kłódki

  Po wybraniu odpowiedniego rozmiaru skanowania kliknij i przeciągnij markizę do obszaru obrazu, który ma zostać zeskanowany. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera

  Jeżeli chcesz obrócić ramkę dla poziomego lub pionowego obrazu bez zmiany jego proporcji, kliknij ikonę orientacji Original (Oryginał) opcji Target Size (Rozmiar docelowy). )

  Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z narzędzi opcji Target Size (Rozmiar docelowy), w oknie Epson Scan należy kliknąć przycisk Help (Pomoc).

  Można teraz przeprowadzić skanowanie obrazu. Kliknij przycisk Scan (Skanuj). W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz Kończenie skanowania

  Czynności wykonywane po zakończeniu skanowania zależą od sposobu uruchomienia skanowania.

  Jeśli w celu skanowania program Epson Scan został uruchomiony samodzielnie w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny), zeskanowany obraz zostanie zapisany w wybranym formacie i położeniu. Jeśli żadne ustawienia zapisywania plików nie zostały wybrane, obraz zostanie zapisany jako plik JPEG w teczce Pictures (Obrazy) lub My Pictures (Moje obrazy).

  Jeśli skanowanie rozpoczęto poprzez uruchomienie programu EPSON Scan jako programu niezależnego w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny), zostanie wyświetlone okno File Save Settings (Ustawienia zapisywania plików). Umożliwia ono określenie nazwy i lokalizacji zapisywania zeskanowanych plików. htm#s-00700-00500-00200">Wybieranie ustawień Ustawienia zapisywania plików.

  Jeśli skanowanie zostało uruchomione za pomocą programu do skanowania, takiego jak Adobe Photoshop Elements, zeskanowane obrazy zostaną otwarte w oknie tego programu. Jeśli program Epson Scan nie zostanie automatycznie zamknięty po zakończeniu skanowania, kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zamknąć okno programu Epson Scan i wyświetlić obrazy w innym programie.

  Jeśli rozpoczniemy skanowanie za pomocą programu Epson File Manager, zostaną wyświetlone miniatury zeskanowanych obrazów w oknieEpson File Manager. com/onlineguides/pl/sx200tx200/html_s/images/ca4985007. gif"/>

  Jeśli zeskanowane obrazy nie są widoczne, wybierz folder z lewej strony okna programu Epson File Manager.

  Jeśli zeskanowane obrazy zostaną użyte w programach pakietu Epson Creativity Suite, należy kliknąć pole wyboru znajdujące się pod odpowiednią miniaturą obrazu. Obrazy wyświetlane są w polu My Selection (Mój wybór) znajdującym się w dolnej części okna programu Epson File Manager. Następnie należy wybrać jedną z ikon projektu znajdujących się w górnej części okna.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Epson File Manager, otwórz menu Help (Pomoc) i wybierz opcję EPSON File Manager User’s Guide (Przewodnik użytkownika programu EPSON File Manager).

  Dostępność aktywacji głosowejZachowanie asystenta głosowego

  Przejdź w tryb uśpienia po określonym czasie

  Gdy ekran jest włączony (domyślnie)

  Asystent poczty głosowej nie odpowiada, gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia

  Nigdy nie przechodź w tryb uśpienia

  Gdy urządzenie jest podłączone

  Asystent głosowy będzie zawsze odpowiadać, jeśli urządzenie jest podłączone

  Ustawienia uśpienia

  Jeśli masz urządzenie all-in-one

  Gdy ekran jest włączony

  Asystent głosowy nie odpowiada, gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia

  Gdy urządzenie jest podłączone (domyślnie)

  Istnieje kilka wyjątków od opisanego powyżej zachowania:

  Jeśli używasz komputera przenośnego lub tabletu, a urządzenie jest w trybie oszczędzania baterii, asystent głosowy nie będzie w stanie odpowiadać.

  Jeśli masz laptopa lub tablet z wbudowanym wirtualnym asystentem, który obsługuje sprzętowe wykrywanie słów kluczowych — takim jak Alexa lub Cortana — asystent głosowy zawsze odpowie, a nawet wybudzi urządzenie, gdy jest w trybie uśpienia i zasilania z baterii.

  Uwagi: 

  Aby wyświetlić i zmienić ustawienia uśpienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  W systemie Windows 10 przejdź do pozycji Start > Ustawienia  >System  > Zasilanie i uśpienie.

  W Windows 11 przejdź do menu Start > Ustawienia > Bateria > zasilania &.

  Aby wyświetlić i zmienić ustawienia aktywacji głosowej, wykonaj jedną z następujących czynności:

  W Windows 10 przejdź do menu Start ustawienia > > Prywatność > Aktywacja głosowa. 

  W Windows 11 przejdź do pozycji Uruchom ustawienia > > zabezpieczenia & prywatności > Aktywacja głosowa.

  Aby sprawdzić, jakie uprawnienia zostały przyznane aplikacji (dostępne po zablokowaniu urządzenia), wykonaj jedną z następujących czynności:

  W Windows 10 przejdź do menu Start > Ustawienia > Prywatność i sprawdź różne ustawienia na stronach Uprawnienia aplikacji.

  W Windows 11 przejdź do menu Start ustawienia > > zabezpieczenia & prywatności i sprawdź różne ustawienia na stronach Uprawnienia aplikacji.

  Aby określić, czy aplikacje wymienione na stronie ustawień można aktywować za pomocą głosowego słowa kluczowego 

  Przejdź do pozycji Start > Ustawienia  > Prywatność  > Aktywacja głosowa.

  Przełącz ustawienie Zezwalaj aplikacjom na używanie aktywacji głosowej na wartość Włącz lub Wyłącz.

  Aby określić, czy aplikacje wymienione na stronie ustawień mogą używać aktywacji głosowej, kiedy urządzenie jest zablokowane 

  Przejdź do obszaru Start > Ustawienia   > Prywatność  > Aktywacja głosowa.

  Przełącz ustawienie Zezwalaj aplikacjom na używanie aktywacji głosowej, gdy to urządzenie jest zablokowane na wartość Włącz lub Wyłącz.

  Aby określić, czy poszczególne aplikacje można aktywować za pomocą głosowego słowa kluczowego 

  Włącz lub wyłącz każdą aplikację w obszarze Określ, które aplikacje mogą używać aktywacji głosowej. Jeśli opcja Zezwalaj aplikacjom na używanie aktywacji głosowej jest wyłączona dla Twojego konta użytkownika, przed włączeniem lub wyłączeniem tego ustawienia należy zmienić ustawienie tej opcji na włączone.

  W obszarze Określ, które aplikacje mogą używać aktywacji głosowej wybierz aplikację i przełącz ustawienie umożliwiające aplikacji odpowiadanie na słowa kluczowe na Wyłącz.

  Aby określić, czy konkretna aplikacja może korzystać z aktywacji głosowej, gdy urządzenie jest zablokowane 

  Włącz lub wyłącz każdą z aplikacji w obszarze Określ, które aplikacje mogą używać aktywacji głosowej. Jeśli opcja Zezwalaj aplikacjom na używanie aktywacji głosowej, gdy to urządzenie jest zablokowane jest wyłączona dla Twojego konta użytkownika, przed włączeniem lub wyłączeniem tego ustawienia należy zmienić ustawienie tej opcji na włączone

  Przejdź do obszaru Start > Ustawienia   > Prywatność i zabezpieczenia > Aktywacja głosowa.

  Przełącz ustawienie Zezwalaj aplikacjom na dostęp do usług aktywacji głosowej na włączone lub wyłączone.

  Rozwiń ustawienie Zezwalaj aplikacjom na dostęp do usług aktywacji głosowej.

  Przełącz ustawienie Zezwalaj aplikacjom na używanie aktywacji głosowej, gdy urządzenie jest zablokowane na włączone lub wyłączone. Jeśli ustawienieZezwalaj aplikacjom na dostęp do usług aktywacji głosowej jest wyłączone, przed włączeniem lub wyłączeniem tego ustawienia należy włączyćtę funkcję. 

  Aby określić, czy poszczególne aplikacje można aktywować za pomocą głosowego słowa kluczowego 

  Włącz lub wyłącz każdą aplikację w obszarze Aplikacje, które zażądały dostępu do aktywacji głosowej. Jeśli opcja Zezwalaj aplikacjom na dostęp do usług aktywacji głosowej jest wyłączona dla Twojego konta użytkownika, przed włączeniem lub wyłączeniem tego ustawienia należy zmienić ustawienie tej opcji na włączone.

  W obszarze Aplikacje, które zażądały dostępu do aktywacji głosowej wybierz aplikację i przełącz ustawienie umożliwiające aplikacji reagowanie na słowa kluczowe na Włączone lub Wyłączone.

  Aby określić, czy konkretna aplikacja może korzystać z aktywacji głosowej, gdy urządzenie jest zablokowane 

  Rozwiń aplikację w obszarze Aplikacje, które zażądały dostępu do aktywacji głosowej.

  Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Używaj, nawet gdy moje urządzenie jest zablokowane dla aplikacji. Aby można było zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, należy zmienić ustawienie aplikacji na Włączone.

  Personalizacja pisania odręcznego i wpisywania tekstu

  W ramach pisania odręcznego i wpisywania tekstu na urządzeniu system Windows zbiera unikatowe wyrazy, takie jak imiona i nazwiska, zapisane na niestandardowej liście wyrazów zapisanej na koncie, co ułatwia dokładniejsze wpisywanie tekstu i pisma odręcznego. Ta lista wyrazów jest dostępna dla Ciebie w innych produktach firmy Microsoft po zalogowaniu się.

  Aby wyłączyć personalizację pisania odręcznego i wpisywania tekstu oraz wyczyścić niestandardową listę wyrazów

  W systemie Windows 10 przejdź do pozycji Start > Ustawienia  > Prywatność > Personalizacja pisania odręcznego i wpisywania tekstu na klawiaturze i w obszarze Informacje o Tobie przełącz ustawienie na Wyłączone. 

  W Windows 11 przejdź do obszaru Start ustawienia > > prywatność & zabezpieczeń > funkcji pisania odręcznego & personalizacji wpisywania tekstu, a następnie przełącz ustawienie Niestandardowe pisanie odręczne i wpisywanie tekstu na Wyłączone.

  Ustawienie rozpoznawania Aeg Thyro E Series

  Bezpośredni link do pobrania Ustawienie rozpoznawania Aeg Thyro E Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ustawienie rozpoznawania Aeg Thyro E Series