Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m Dbi Sala Exofit 1403149c

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m Dbi Sala Exofit 1403149c jest ważnym krokiem w celu utrzymania wysokiej wydajności i stabilności systemu. Oprogramowanie sprzętowe jest wykorzystywane do zarządzania sprzętem, monitorowania zasobów systemowych i zarządzania bezpieczeństwem. Aby zapewnić, że system będzie działać wydajnie i bezpiecznie, ważne jest, aby regularnie uaktualniać oprogramowanie sprzętowe 3m Dbi Sala Exofit 1403149c. Uaktualnienia często zawierają nowe funkcje i poprawki błędów, a także zapewniają większą wydajność i bezpieczeństwo. Należy regularnie sprawdzać, czy dostępne są nowe uaktualnienia, aby mieć pewność, że system jest zawsze zaktualizowany i gotowy do pracy.

Ostatnia aktualizacja: Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m Dbi Sala Exofit 1403149c

Poznaj zmiany i funkcje zawarte w uaktualnieniach oprogramowania sprzętowego AirTaga. 

Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego AirTaga 2. 0. 36

 • Rozwiązano problem z akcelerometrem, który nie aktywował się w niektórych scenariuszach.

Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego AirTaga 2. 24

 • Wprowadzono funkcję Znajdowanie dokładne, która pozwala zlokalizować nieznany AirTag poruszający się z tobą.
 • Jeśli iPhone jest wybudzony, a podróżuje z Tobą AirTag, który jest oddzielony od swojego właściciela, otrzymasz powiadomienie i zostanie wyemitowany dźwięk wskazujący na przenoszenie AirTaga. 
 • Te funkcje wymagają systemu iOS 16. 2 lub nowszego.

  Funkcja Znajdowanie dokładne wymaga obsługiwanego modelu iPhone’a z technologią ultraszerokopasmową. 

  Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego AirTaga 1. 301

 • Dostrojenie dźwięku niepożądanego śledzenia w celu łatwiejszego zlokalizowania nieznanego AirTaga.
 • Wymaga systemu iOS 14. 5 lub nowszego.

  Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

  1. Otwórz aplikację Znajdź.
  2. Stuknij kartę Przedmioty.
  3. Wybierz AirTaga na liście przedmiotów.
  4. Stuknij nazwę AirTaga, a zostanie wyświetlony numer seryjny i wersja oprogramowania sprzętowego.

  Data publikacji: 

  Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe?

  Oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą oprogramowania P-touch Update Software.

  • Aby korzystać z oprogramowania P-touch Update Software, należy je pobrać z sekcji [Pobieranie].
  • Aby uruchomić oprogramowanie P-touch Update Software, musisz mieć połączenie z Internetem. Oprogramowanie i zawartość tej strony mogą się różnić. Po zainstalowaniu oprogramowania P-touch Update na pulpicie zostanie zainstalowana odpowiednia ikona. Nie wyłączaj zasilania podczas przesyłania danych lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
  Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, wykonaj następujące czynności:

   Włącz drukarkę i podłącz kabel USB.
   W przypadku systemu Windows 10
   Naciśnij przycisk Start, wybierz ([wszystkie aplikacje] -) [Brother P-touch] - [P-touch Aktualizacja oprogramowania] lub kliknij dwukrotnie pozycję [P-touch Aktualizacja oprogramowania] na pulpicie.

   W przypadku systemu Windows 8 / Windows 8. 1
   kliknij pozycję [Aktualizacja oprogramowania P-touch] na ekranie [Aplikacje] lub kliknij dwukrotnie pozycję [Aktualizacja oprogramowania P-touch] na pulpicie.

   W przypadku systemu Windows Vista / Windows 7
   kliknij dwukrotnie ikonę [Aktualizacja oprogramowania P-touch].


   Kliknij ikonę [Aktualizacja urządzenia].


   Wybierz drukarkę i upewnij się, że [urządzenie jest prawidłowo podłączone. ] A następnie kliknij przycisk [OK].


   Wybierz język, sprawdź oprogramowanie sprzętowe, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].Nie wyłączaj drukarki ani nie odłączaj kabla podczas przesyłania danych.

   .
   Sprawdź zawartość, która ma zostać uaktualniona, a następnie kliknij przycisk [Start], aby rozpocząć aktualizację.


   Ten ekran jest wyświetlany na komputerze podczas aktualizacji oprogramowania.

   Nie wyłączaj urządzenia podczas procesu aktualizacji.

   Kliknij przycisk [OK], aby zakończyć aktualizację.

  Powiązane modele

  PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW

  Opinie dotyczące treści

  Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  Aby znaleźć dokumentację, oprogramowanie układowe, oprogramowanie lub inne pliki, wprowadź pełny lub częściowy numer modelu w polu wyszukiwania tekstowego.

  Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m Dbi Sala Exofit 1403149c

  Bezpośredni link do pobrania Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m Dbi Sala Exofit 1403149c

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 3m Dbi Sala Exofit 1403149c