Przeglądy i instrukcje instalacji 1a Profi Handels Rugen 120 1

Przeglądy i instrukcje instalacji 1a Profi Handels Rugen 120 1 są ważną częścią trwałego i bezpiecznego użytkowania urządzeń tego typu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zaleca się przeprowadzenie dokładnego przeglądu w celu wykrycia wszelkich uszkodzeń lub nieprawidłowości. Następnie należy zapoznać się z instrukcją instalacji dostarczoną przez producenta, aby upewnić się, że urządzenie jest poprawnie zamontowane i wszystkie elementy są właściwie wyregulowane. Przeglądy i instrukcje instalacji 1a Profi Handels Rugen 120 1 pozwalają użytkownikom dbać o swoje urządzenie, zapewniając bezpieczne i trwałe użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Przeglądy i instrukcje instalacji 1a Profi Handels Rugen 120 1

Przedział silnika

Przeglądy okresowe

Aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu, podczas wykonywania wszelkich kontroli i czynności obsługowych należy zachowywać najwyższą ostrożność.

Wszystkie przeglądy okresowe, czynności obsługowe i ewentualne naprawy powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Autoryzowane Stacje Obsługi (ASO) Hyundai spełniają najwyższe normy firmy Hyundai Motors w zakresie jakości prac i dysponują wsparciem technicznym ze strony Hyundai Motors. Gwarantuje to odpowiedni poziom usług.

Odpowiedzialność Właściciela

Obowiązek terminowego zlecania przeglądów okresowych i przechowywania dokumentacji przeglądów pojazdu spoczywa na jego Właścicielu.

Właściciel musi dysponować dokumentacją, potwierdzającą prawidłowe wykonywanie przeglądów okresowych pojazdu, zgodne z harmonogramem czynności obsługowych podanym na kolejnych stronach Instrukcji. Dysponowanie kompletną dokumentacją przeprowadzonych przeglądów i czynności obsługowych jest niezbędnym wymogiem uznania gwarancji na pojazd.

Szczegółowe warunki gwarancji podano w Książce gwarancyjnej.

Gwarancja producenta na pojazd nie obejmuje napraw ani regulacji, które muszą być przeprowadzone z powodu niewłaściwego wykonywania lub zaniechania wykonywania przeglądów okresowych.

Środki ostrożności podczas czynności wykonywanych przez Właściciela pojazdu

Nieprawidłowo prowadzone, niepełne lub niewystarczające prace obsługowe mogą spowodować niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu. W konsekwencji mogą one doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, wypadku albo zagrożenia zdrowia lub życia. Ten rozdział zawiera wytyczne jedynie w zakresie najprostszych czynności obsługowych.

Większość prac może prawidłowo wykonać jedynie Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai, ponieważ dysponuje ona niezbędnymi narzędziami specjalnymi.

Nie modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą wpływać negatywnie na jego trwałość lub bezpieczeństwo jazdy. Wprowadzenie modyfikacji może również stanowić naruszenie warunków gwarancji obejmującej pojazd.

Nieprawidłowe prowadzenie czynności obsługowych w czasie trwania gwarancji może spowodować ograniczenie gwarancji. Szczegółowe informacje znajdują się w Książce gwarancyjnej dostarczanej razem z pojazdem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu prawidłowego przeprowadzenia kontroli lub czynności obsługowej, należy powierzyć ją Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Czynności obsługowe wykonywane przez Właściciela pojazdu

OSTRZEŻENIE

Wykonywanie czynności obsługowych może być niebezpieczne. W przypadku braku wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu czynności obsługowych albo braku odpowiednich narzędzi lub wyposażenia, czynności te należy powierzać Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Przed rozpoczęciem czynności obsługowych ZAWSZE przestrzegać poniższych zaleceń:

Zaparkować pojazd na poziomym podłożu, ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym, włączyć hamulec postojowy i wyłączyć stacyjkę (stan LOCK/OFF).

Aby zapobiec przemieszczeniu się pojazdu, podłożyć kliny pod koła (z przodu i z tyłu).

Zdjąć luźną odzież i/lub biżuterię, które mogą zostać wciągnięte przez poruszające się elementy. org/1999/xhtml">• Jeżeli podczas wykonywania czynności obsługowych konieczne jest uruchomienie silnika, należy to zrobić na zewnątrz lub w pomieszczeniu z odpowiednią wentylacją. org/1999/xhtml">• Nie zbliżać się do akumulatora ani do elementów układu paliwowego z otwartym ogniem, iskrzącymi urządzeniami ani materiałami wydzielającymi dym.

Na kolejnych stronach Instrukcji znajdują się tabele z płynami eksploatacyjnymi, elementami, podzespołami i układami, które dla zapewnienia niezawodnego funkcjonowania pojazdu należy sprawdzać z podaną częstotliwością.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania dowolnego elementu, podzespołu lub układu pojazdu, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Pozycje ujęte w wykazie czynności obsługowych nie są wykonywane w ramach gwarancji. Koszty robocizny i części zamiennych związanych z ich przeprowadzeniem pokrywa Właściciel pojazdu.

Harmonogram czynności obsługowych wykonywanych przez Właściciela pojazdu

Przy okazji tankowania:

• Sprawdzać poziom oleju silnikowego.

• Sprawdzać poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym.

• Sprawdzać poziom płynu do spryskiwaczy.

• Sprawdzać, czy w oponach nie ma zbyt niskiego ciśnienia.

OSTRZEŻENIE

Zachować ostrożność podczas sprawdzania poziomu płynu chłodzącego gorącego silnika. Może to spowodować wytryśnięcie płynu chłodzącego na zewnątrz i poważne oparzenia.

Podczas użytkowania pojazdu:

• Zwracać uwagę na ewentualne zmiany dźwięku z układu wydechowego lub pojawienie się zapachu spalin w pojeździe.

• Zwracać uwagę na ewentualne drgania kierownicy. Zwracać uwagę na ewentualne zmiany siły niezbędnej do obracania kierownicą, luzy i zmiany jej położenia do jazdy na wprost.

• Zwracać uwagę, czy podczas jazdy po równej drodze pojazd nie „ściąga” w jedną stronę.

• Zwracać uwagę, czy podczas hamowania nie słychać nietypowych dźwięków, pojazd nie „ściąga” w jedną stronę, a pedał hamulca nie wymaga głębszego ani silniejszego wciskania.

• Sprawdzać hamulec postojowy.

• Sprawdzać, czy pod pojazdem nie ma śladów wycieków (kapanie wody z włączonego układu klimatyzacji lub po jego wyłączeniu to zjawisko normalne).

Co najmniej raz w miesiącu:

• Sprawdzać działanie wszystkich świateł zewnętrznych, w tym świateł stopu, kierunkowskazów i świateł awaryjnych.

• Sprawdzać ciśnienie we wszystkich oponach, włącznie z oponą koła zapasowego. Sprawdzać również, czy opony nie są nierównomiernie zużyte lub uszkodzone.

• Sprawdzać prawidłowość dokręcenia nakrętek kół.

Co najmniej dwa razy w roku (np. każdej wiosny i jesieni):

• Sprawdzać szczelność i stan przewodów elastycznych chłodnicy, nagrzewnicy oraz układu klimatyzacji.

• Sprawdzać działanie spryskiwaczy szyby czołowej i wycieraczek. Czyścić pióra wycieraczek czystą szmatką zwilżoną płynem do spryskiwaczy.

• Sprawdzać ustawienie świateł przednich.

• Sprawdzać tłumik, rurę wydechową, osłony i wieszaki gumowe układu wydechowego.

• Sprawdzać stan i prawidłowość działania pasów bezpieczeństwa.

Co najmniej raz w roku:

• Czyścić otwory odprowadzające wodę w nadwoziu i drzwiach.

• Czyścić, smarować i sprawdzać prawidłowość działania zawiasów drzwi oraz maski silnika.

• Czyścić i smarować zamki i zaczepy drzwi oraz maski silnika.

• Czyścić i smarować uszczelki drzwi.

• Sprawdzać układ klimatyzacji.

• Czyścić bieguny akumulatora i zaciski.

• Sprawdzać poziom płynu hamulcowego.

Harmonogram przeglądów okresowych

Jeżeli nie jest spełniony żaden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z harmonogramem przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych.

Jeżeli natomiast spełniony jest choćby jeden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z harmonogramem przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych.

• Powtarzająca się jazda na dystansach krótszych niż 8 km w normalnych temperaturach otoczenia lub jazda na dystansach krótszych niż 16 km w niskich temperaturach otoczenia.

• Długotrwałe postoje na biegu jałowym lub pokonywanie długich dystansów z niską prędkością.

• Jazda po drogach nierównych, zapylonych, błotnistych, gruntowych, pokrytych żwirem lub solą.

• Jazda na obszarach, gdzie używana jest sól drogowa lub inne substancje sprzyjające korozji albo jazda w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

• Jazda w ruchu o wysokim natężeniu.

• Częste pokonywanie podjazdów lub zjazdów albo jazda w terenach górskich.

• Ciągnięcie przyczepy lub używanie zamkniętego bagażnika dachowego.

• Wykorzystywanie w charakterze pojazdu policyjnego, taksówki, pojazdu holującego lub w innych celach komercyjnych.

• Jazda z prędkościami ponad 170 km/h.

• Częste zatrzymywanie i ruszanie.

Jeżeli podczas eksploatacji pojazdu spełniony jest choćby jeden z powyższych warunków, pojazd należy sprawdzać, a także uzupełniać i wymieniać płyny/części eksploatacyjne częściej, niż podano w harmonogramie przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych. Po upływie czasu lub przejechaniu dystansu podanego w tabeli należy nadal przestrzegać podanych harmonogramów przeglądów okresowych.

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych

km × 1000

30

60

90

150

180

210

240

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRZEGLĄDÓW

ELEMENT PRZEGLĄDU

Miesiące

24

48

72

96

120

144

168

192

Paski napędowe*1

Sprawdzić po pierwszych 90 000 km lub po 72 miesiącach,
następnie sprawdzać co 30 000 km lub co 24 miesiące

Olej silnikowy i filtr oleju silnikowego** *2

Wymieniać co 10 000 km lub co 12 miesięcy

Chłodnica powietrza, elastyczny przewód wlotowy/wylotowy, elastyczny przewód dolotowy powietrza

Sprawdzać co 10 000 km

Wkład filtra powietrza

S

W

Świece zapłonowe

Wymieniać co 75 000 km*3 lub co 60 miesięcy

Przewody elastyczne oparów paliwa i zakrętka wlewu paliwa

Filtr powietrza zbiornika paliwa

S: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, skorygować, oczyścić lub wymienić.

W: Wymienić.

** Poziom oleju silnikowego należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby uzupełniać. Zbyt mała ilość oleju silnikowego może spowodować uszkodzenie silnika, które nie jest objęte gwarancją. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/5. jpg" alt="" xmlns="http://www. org/1999/xhtml"/> Sprawdzać napinacz paska napędowego, koło pośrednie i koło pasowe alternatora, a w razie potrzeby naprawić lub wymienić. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/6. org/1999/xhtml"/> Sprawdzać poziom oleju silnikowego i szczelność silnika co 500 km oraz przed każdą dłuższą jazdą. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/7. org/1999/xhtml"/> Dla wygody można wymieniać przed osiągnięciem podanego przebiegu, podczas sprawdzania/wymiany innych elementów.

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych (ciąg dalszy)

Filtr paliwa*5

Sztywne i elastyczne przewody paliwowe oraz połączenia

Układ chłodzenia

Codziennie sprawdzać poziom płynu chłodzącego i czy w układzie nie ma wycieków

Sprawdzić po pierwszych 60 000 km lub po 48 miesiącach,
następnie sprawdzać co 30 000 km lub co 24 miesiące

Płyn chłodzący*6

Wymienić po pierwszych 210 000 km lub po 10 latach,
następnie wymieniać co 30 000 km lub co 24 miesiące*4

Luzy zaworowe*7

Stan akumulatora

Sztywne i elastyczne przewody hamulcowe oraz połączenia

Hamulec postojowy

Filtr paliwa nie wymaga obsługi, ale zaleca się jego okresowe sprawdzanie w zależności od jakości paliwa. Jeżeli dopływ paliwa jest blokowany, paliwo podawane jest w zbyt małych ilościach, silnik traci moc lub uruchamia się z trudem, należy natychmiast udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai celem sprawdzenia i wymiany filtra paliwa oraz ewentualnie czyszczenia zbiornika paliwa. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/10. jpg" alt=""/> Dolewać tylko wody destylowanej, miękkiej lub odpowiedniego płynu chłodzącego. Nigdy nie dolewać wody twardej. Niewłaściwy skład płynu chłodzącego może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie silnika. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/11. jpg" alt=""/> Sprawdzać, czy układ zaworowy nie pracuje zbyt głośno i czy silnik nie wibruje, w razie potrzeby wyregulować. W takim przypadku układ powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem

Tarcze i klocki hamulcowe

Listwa zębata przekładni kierowniczej, połączenia i osłony

Półosie napędowe i osłony przegubów

Opony (ciśnienie i zużycie bieżnika)

Przeguby kulowe zawieszenia przedniego

Czynnik chłodniczy układu klimatyzacji

Sprężarka układu klimatyzacji

Filtr powietrza układu klimatyzacji

Olej mechanicznej skrzyni biegów*8

Układ wydechowy

Olej mechanicznej skrzyni biegów należy wymieniać po każdym zanurzeniu podzespołu w wodzie.

Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych lub pokonującego krótkie dystanse

W pojazdach eksploatowanych głównie w warunkach trudnych oraz pokonujących krótkie dystanse, oleje i niektóre elementy należy sprawdzać częściej, niż w pojazdach użytkowanych w warunkach normalnych — patrz poniższa tabela.

Element przeglądu

Czynność

Częstotliwość przeglądów

Warunki użytkowania

Olej silnikowy i filtr oleju

Wymieniać co 5 000 km lub co 6 miesięcy

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Wymieniać częściej w zależności od warunków

C, E

A, B, G, F, H, I, K

Sprawdzać częściej w zależności od warunków

C, D, E, F, G

Tarcze, klocki, zaciski i bębny hamulcowe

C, D, E, G, H

C, D, G, H

C, D, E, F, G, H, I

C, E, G

Olej mechanicznej skrzyni biegów

Co 120 000 km

C, D, F, G, H, I, J

Jazda w trudnych warunkach

A: Powtarzająca się jazda na dystansach krótszych niż 8 km w normalnych temperaturach otoczenia lub jazda na dystansach krótszych niż 16 km w niskich temperaturach otoczenia.

B: Długotrwałe postoje na biegu jałowym lub pokonywanie długich dystansów z niską prędkością.

C: Jazda po drogach nierównych, zapylonych, błotnistych, gruntowych, pokrytych żwirem lub solą.

D: Jazda na obszarach, gdzie używana jest sól drogowa lub inne substancje sprzyjające korozji albo jazda w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

E: Jazda w warunkach wysokiego zapylenia.

F: Ponad 50% jazdy w intensywnym ruchu ulicznym, w temperaturach powyżej 32°C.

G: Częste pokonywanie podjazdów lub zjazdów albo jazda w terenach górskich.

H: Ciągnięcie przyczepy lub używanie zamkniętego bagażnika dachowego.

I: Wykorzystywanie pojazdu w charakterze samochodu policyjnego, taksówki, pojazdu holującego lub w innych celach komercyjnych.

J: Jazda z prędkościami ponad 170 km/h.

K: Częste zatrzymywanie i ruszanie z miejsca lub przebieg poniżej 15 000 km rocznie.

Instrukcje wykonywania poszczególnych czynności przeglądu

Olej silnikowy i filtr oleju

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymieniać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów. Jeżeli pojazd użytkowany jest w warunkach trudnych, wymagane są częstsze wymiany oleju i filtra.

Paski napędowe

Sprawdzać wszystkie paski napędowe: czy nie są przecięte, pęknięte, nadmiernie zużyte ani zabrudzone olejem. Wymieniać w razie potrzeby. Regularnie sprawdzać napięcie pasków napędowych i regulować je w razie potrzeby. png"/>OSTROŻNIE

Podczas sprawdzania pasków napędowych stacyjka musi być wyłączona (stan LOCK/OFF lub ACC).

Filtr paliwa

Niedrożność filtra paliwa może ograniczać prędkość pojazdu, spowodować uszkodzenie układu kontroli emisji i utrudniać rozruch. W przypadku nagromadzenia znacznej ilości ciał obcych w zbiorniku paliwa należy wymienić filtr paliwa.

Po wymianie filtra paliwa należy uruchomić silnik na kilka minut i sprawdzić, czy połączenia przewodów paliwowych i filtra są szczelne. Filtr paliwa powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Sztywne i elastyczne przewody paliwowe oraz ich połączenia

Sprawdzać szczelność oraz stan sztywnych i elastycznych przewodów paliwowych, a także ich połączeń. Sztywne i elastyczne przewody paliwowe oraz ich połączenia powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Przewody elastyczne oparów paliwa i zakrętka wlewu paliwa

Przewody elastyczne oparów paliwa i zakrętkę wlewu paliwa należy sprawdzać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów. Po wymianie sprawdzić prawidłowość podłączenia nowych przewodów/prawidłowość dokręcenia nowej zakrętki.

Wkład filtra powietrza

Filtr powietrza powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Świece zapłonowe

Upewnić się, że montowane nowe świece zapłonowe mają właściwą wartość cieplną. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie odłączać ani nie sprawdzać świec zapłonowych przy rozgrzanym silniku. Może to spowodować poparzenie.

Układ chłodzenia

Sprawdzać szczelność i stan wszystkich elementów układu chłodzenia, takich jak chłodnica, zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, przewody elastyczne i połączenia. Wymieniać wszystkie uszkodzone elementy.

Płyn chłodzący

Płyn chłodzący należy wymieniać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów.

Luzy zaworowe

Sprawdzać, czy układ zaworowy nie pracuje zbyt głośno i czy silnik nie wibruje, w razie potrzeby wyregulować.

Olej mechanicznej skrzyni biegów

Poziom oleju mechanicznej skrzyni biegów należy sprawdzać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów.

Sztywne i elastyczne przewody hamulcowe

Sprawdzać, czy hydrauliczne przewody hamulcowe są prawidłowo podłączone, nie są poprzecierane, popękane, uszkodzone ani nieszczelne. Natychmiast wymieniać wszystkie elementy uszkodzone lub w nieprawidłowym stanie.

Płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem

Sprawdzać poziom płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem w zbiorniku. Poziom płynu powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami „MIN” i „MAX” na zbiorniku. Stosować wyłącznie płyn hamulcowy DOT 4.

Hamulec postojowy

Sprawdzać cały mechanizm hamulca postojowego, w tym dźwignię i cięgna.

Tarcze, klocki hamulcowe, zaciski i bębny

Sprawdzać, czy klocki nie są nadmiernie zużyte. Sprawdzać bicie i zużycie tarcz oraz szczelność zacisków.

Więcej informacji na temat sprawdzania zużycia klocków i okładzin hamulcowych można znaleźć na stronie internetowej Hyundai:

http://service. hyundai-motor. com

Śruby mocujące układu zawieszenia

Sprawdzać, czy połączenia elementów układu zawieszenia nie są poluzowane ani uszkodzone. Dokręcać, stosując wymagany moment dokręcania.

Przekładnia kierownicza, połączenia oraz osłony i przeguby kulowe wahaczy dolnych

Przy wyłączonym silniku sprawdzać, czy nie ma zbyt dużego luzu kierownicy.

Sprawdzać, czy połączenia nie są wygięte ani uszkodzone. Sprawdzać, czy osłony przeciwpyłowe i przeguby kulowe nie są zniszczone, popękane ani uszkodzone.

Półosie napędowe i osłony przegubów

Sprawdzać, czy półosie napędowe, osłony przegubów i opaski osłon nie są popękane, zużyte ani uszkodzone. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszkodzone elementy i/lub uzupełnić smar.

Czynnik chłodniczy i sprężarka układu klimatyzacji

Sprawdzać szczelność i stan przewodów układu klimatyzacji oraz ich połączeń.

Olej silnikowy

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

1. Przestrzegać wszystkich zaleceń producenta oleju.

2. Upewnić się, że pojazd stoi na równym podłożu.

3. Uruchomić silnik i odczekać, aż osiągnie normalną temperaturę pracy.

4. Wyłączyć silnik i odczekać kilka minut (ok. 5 minut), aż olej spłynie do miski olejowej.

5. Wyciągnąć wskaźnik poziomu oleju, wytrzeć do sucha i włożyć do oporu.

6. Ponownie wyciągnąć wskaźnik i sprawdzić poziom oleju. Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami „F” i „L” na wskaźniku. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/16. jpg"/>

7. Jeżeli poziom oleju jest zbliżony do oznaczenia „L”, należy dolać tylko tyle oleju, by osiągnął oznaczenie „F”.

Stosować wyłącznie wymagane oleje silnikowe (patrz „Wymagane oleje i płyny eksploatacyjne” w rozdziale 8).

OSTRZEŻENIE

Przewody elastyczne chłodnicy

Uważać, aby podczas sprawdzania poziomu lub dolewania oleju silnikowego nie dotknąć przewodów chłodnicy, ponieważ mogą być gorące i spowodować poparzenie.

Aby uniknąć uszkodzenia silnika:

• Nie przekraczać maksymalnego poziomu oleju. Dolewać oleju w niewielkich ilościach i każdorazowo sprawdzać, czy poziom nie przekracza poziomu maksymalnego.

• Podczas wymiany lub dolewania oleju uważać, by go nie rozlać. Aby uniknąć rozlania oleju na silnik, należy użyć lejka. Rozlany olej należy natychmiast wytrzeć.

Sprawdzanie oleju silnikowego i filtra

Olej silnikowy i filtr oleju powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTRZEŻENIE

Długotrwały i stale powtarzający się kontakt z olejem silnikowym powoduje wymywanie naturalnego tłuszczu ze skóry ludzkiej, a w efekcie jej wysuszenie, podrażnienie i problemy natury dermatologicznej. Badania dermatologiczne dowodzą również, że używany olej silnikowy zawiera składniki powodujące nowotwory skóry. Po kontakcie z używanym olejem silnikowym należy zawsze jak najszybciej dokładnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.

Płyn chłodzący

Układ chłodzenia napełniony jest całorocznym, niezamarzającym płynem chłodzącym. Zbiornik wyrównawczy napełniony jest fabrycznie.

Co najmniej raz w roku należy sprawdzać stężenie płynu chłodzącego i jego poziom — przed sezonem zimowym i przed jazdą w niskiej temperaturze.

• Jeżeli silnik uległ przegrzaniu z powodu zbyt małej ilości płynu chłodzącego, nagłe dolanie płynu chłodzącego może spowodować pęknięcie bloku silnika. Aby uniknąć uszkodzeń, płyn chłodzący należy dolewać powoli, w małych ilościach.

• Nie jeździć ze zbyt małą ilością lub bez płynu chłodzącego. Może to spowodować uszkodzenie pompy płynu chłodzącego, zatarcie silnika i inne poważne uszkodzenia.

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

Sprawdzać stan i połączenia wszystkich przewodów elastycznych układu chłodzenia oraz nagrzewnicy. Wymieniać wszystkie napęczniałe lub uszkodzone przewody.

Kiedy silnik jest zimny, poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami „MAX” i „MIN” (lub „F” i „L”) na zbiorniku wyrównawczym płynu.

Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski, można dolać wody destylowanej. Dolać tylko tyle wody lub płynu, aby poziom płynu osiągnął oznaczenie „MAX” (lub „F”). Nie przekraczać maksymalnego poziomu płynu.

Jeżeli konieczne jest częste uzupełnianie płynu chłodzącego, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/22. jpg"/>

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie odkręcać za- krętki zbiornika wyrównawczego ani korka spustowego płynu chłodzącego, dopóki silnik i chłodnica nie ostygną. Z układu może wydostać się gorąca para lub płyn chłodzący pod ciśnieniem, powodując poważne obrażenia.

Wyłączyć silnik i odczekać, aż ostygnie. Podczas odkręcania zakrętki zbiornika wyrównawczego zachowywać najwyższą ostrożność. Owinąć zakrętkę grubą tkaniną i powoli odkręcać zakrętkę w lewo, aż do pierwszego oporu. Odsunąć się od pojazdu, ponieważ w układzie chłodzenia może panować wysokie ciśnienie. Po upewnieniu się, że ciśnienie obniżyło się należy przycisnąć zakrętkę przez tkaninę i kontynuować odkręcanie. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/OLMB073108. jpg"/>

Wentylator chłodnicy może pracować lub uruchamiać się nawet po wyłączeniu pojazdu. Pracujący wentylator chłodnicy może spowodować obrażenia.

Nie zbliżać dłoni, odzieży ani narzędzi do pracującego wentylatora chłodnicy.

Sterowanie wentylatorem chłodnicy odbywa się na podstawie temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji i prędkości pojazdu. Po obniżeniu temperatury płynu chłodzącego wentylator wyłącza się automatycznie. Jest to zjawisko normalne. Ponieważ silnik jest wyposażony w bezpośredni wtrysk paliwa (GDI), wentylator chłodnicy może działać do momentu odłączenia zacisku ujemnego (–) od akumulatora.

Wymagany płyn chłodzący

• Dolewać tylko wody destylowanej, miękkiej lub odpowiedniego płynu chłodzącego.

• Silnik wyposażony jest w elementy aluminiowe, które muszą być chronione przed zamarzaniem i korozją płynem chłodzącym na bazie glikolu etylenowego z fosforanami.

• NIE STOSOWAĆ płynu chłodzącego na bazie alkoholu, metanolu ani nie mieszać ich z wymaganym płynem.

• Nie stosować roztworów, które zawierają powyżej 60% lub poniżej 35% płynu niezamarzającego, ponieważ roztwór taki zmniejsza efektywność chłodzenia.

Patrz poniższa tabela składu płynu chłodzącego.

Temperatura otoczenia

Procentowy skład mieszaniny (objętościowo)

Płyn
niezamarzający

Woda

–15°C

35

65

–25°C

40

–35°C

50

–45°C

Informacja

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego składu mieszaniny, najłatwiej zmieszać ze sobą równe ilości wody i płynu niezamarzającego. Mieszanina taka jest skuteczna dla temperatur powyżej –35°C. png"/>OSTRZEŻENIE

Po wlaniu płynu chłodzącego upewnić się, że zakrętka zbiornika wyrównawczego jest prawidłowo zakręcona. W przeciwnym razie może dojść do wycieku płynu chłodzącego i przegrzania silnika. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/26. jpg"/>

1. Sprawdzić, czy naklejka na zakrętce zbiornika wyrównawczego jest ustawiona prosto do przodu. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/27. jpg"/>

2. Upewnić się, że niewielkie wypusty zakrętki są prawidłowo zablokowane.

Wymiana płynu chłodzącego

Płyn chłodzący powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Aby nie dopuścić do wylania się płynu chłodzącego np. na alternator, przed odkręceniem zakrętki zbiornika wyrównawczego należy owinąć ją grubą tkaniną.

Płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem

Okresowo sprawdzać poziom płynu hamulcowego w zbiorniku. Poziom płynu powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniami „MIN” i „MAX” na zbiorniku.

Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem, przed odkręceniem zakrętki zbiornika i dolaniem płynu należy dokładnie oczyścić miejsce wokół zakrętki.

Jeżeli poziom płynu jest zbyt niski, należy dolać płynu do poziomu „MAX”. Poziom płynu hamulcowego obniża się wraz z przebiegiem pojazdu. Jest to zjawisko normalne, związane z zużywaniem się klocków hamulcowych.

Jeżeli poziom płynu hamulcowego spada nadmiernie, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>Informacja

Stosować wyłącznie podany płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem (patrz „Wymagane oleje i płyny eksploatacyjne” w rozdziale 8). png"/>Informacja

Przed odkręceniem zakrętki zbiornika płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem przeczytać ostrzeżenie na zakrętce. png"/>Informacja

Przed odkręceniem wyczyścić zakrętkę. Wlewać wyłącznie płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem DOT 4 przechowywany w hermetycznym pojemniku. png"/>OSTRZEŻENIE

Konieczność częstego uzupełniania płynu hamulcowego i sterowania sprzęgłem może oznaczać nieszczelność układu hamulcowego lub układu sprzęgła. W takim przypadku pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>OSTRZEŻENIE

Uważać, aby płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem nie dostał się do oczu. Jeżeli płyn hamulcowy i sterowania sprzęgłem dostał się do oczu, należy przez co najmniej 15 minut przemywać je czystą wodą, a następnie natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

• Nie dopuszczać do rozlania płynu hamulcowego na nadwozie, ponieważ może on uszkodzić lakier.

• Nigdy nie stosować płynu hamulcowego, który był przez dłuższy czas wystawiony na działanie powietrza, ponieważ może to skutkować obniżeniem jego jakości. Należy go poddać odpowiedniej utylizacji.

• Stosować tylko wymagany płyn hamulcowy. Nawet kilka kropel oleju mineralnego (np. silnikowego) może uszkodzić elementy układu hamulcowego/sprzęgła.

Płyn do spryskiwaczy

Sprawdzanie poziomu płynu do spryskiwaczy

Sprawdzać poziom płynu do spryskiwaczy i w razie potrzeby dolewać płynu. Jeżeli płyn do spryskiwaczy jest niedostępny, można używać czystej wody. W niskich temperaturach otoczenia używać wyłącznie niezamarzającego płynu do spryskiwaczy. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć poważnego zagrożenia zdrowia lub życia, podczas wykonywania czynności z płynem do spryskiwaczy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Nie wlewać płynu chłodzącego ani niezamarzającego do zbiornika płynu do spryskiwaczy. Płyn chłodzący na szybie czołowej pojazdu może znacznie pogorszyć widoczność, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku i/lub spowodować uszkodzenie lakieru albo elementów plastikowych nadwozia. org/1999/xhtml">• Nie dopuszczać do kontaktu iskier ani płomieni z płynem do spryskiwaczy ani zbiornikiem płynu. Płyn do spryskiwaczy może zawierać alkohol i być łatwopalny. org/1999/xhtml">• Nie pić płynu do spryskiwaczy i unikać jego kontaktu ze skórą. Płyn do spryskiwaczy jest toksyczny. org/1999/xhtml">• Chronić płyn do spryskiwaczy przed dziećmi i zwierzętami.

Hamulec postojowy

Sprawdzanie hamulca postojowego

Sprawdzać liczbę „kliknięć” podczas podciągania dźwigni hamulca postojowego do oporu z położenia całkowitego wyłączenia hamulca. Ponadto hamulec postojowy powinien samodzielnie pewnie utrzymywać pojazd nieruchomo na stromej pochyłości. Jeżeli skok jest większy lub mniejszy niż podany poniżej, hamulec postojowy powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">Skok: 5 ÷ 6 „kliknięć” podczas zaciągania dźwigni siłą 20 kG (196 N).

Filtr powietrza

Wymiana filtra

Wkład filtra powietrza można czyścić sprężonym powietrzem.

Nie próbować myć ani płukać wkładu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Silnie zanieczyszczony wkład należy wymieniać. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/37. jpg"/>

1. Odpiąć zaczepy i zdjąć pokrywę filtra powietrza. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/38. Pociągnąć element z napisem „PULL” (1). Wyjąć filtr powietrza (2). Podczas wkładania filtra najpierw umieścić element z napisem „PULL” (1), a następnie umieścić nowy filtr powietrza (2) w położeniu oryginalnym. Założyć pokrywę filtra i zapiąć zaczepy.

6. Sprawdzić prawidłowość zamontowania pokrywy. png"/>Informacja

Przed zapięciem zaczepów sprawdzić prawidłowość włożenia zawiasów (A). png"/>Informacja

Jeżeli pojazd użytkowany jest na obszarze o wyjątkowo dużym zapyleniu lub na terenach piaszczystych, wkład filtra powietrza należy wymieniać częściej, niż wynika to z harmonogramu przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach normalnych – patrz podrozdział „Harmonogram przeglądów pojazdu użytkowanego w warunkach trudnych lub pokonującego krótkie dystanse” tego rozdziału.

• Nie jeździć z wyjętym wkładem filtra powietrza. Powoduje to nadmierne zużycie silnika.

• Podczas wyjmowania wkładu filtra powietrza należy uważać, aby zanieczyszczenia i pył nie dostały się do układu dolotowego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika.

• Stosować wyłącznie oryginalne części Hyundai. Użycie nieoryginalnych części może spowodować uszkodzenie przepływomierza powietrza.

Filtr powietrza układu klimatyzacji

Sprawdzanie filtra

Filtr powietrza układu klimatyzacji (przeciwpyłkowy) należy wymieniać zgodnie z harmonogramem przeglądów. Jeżeli pojazd jest użytkowany na obszarze o wysokim zanieczyszczeniu powietrza lub na drogach gruntowych, filtr należy sprawdzać i w razie potrzeby wymieniać częściej. Wymianę filtra powietrza układu klimatyzacji należy przeprowadzać zgodnie z poniższą procedurą, uważając, by nie uszkodzić innych elementów.

3. Nacisnąć i przytrzymać zatrzaski (1) po obu stronach pokrywy. Wyciągnąć pokrywę (2). pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/44. jpg"/>

5. Wymienić filtr powietrza układu klimatyzacji. Zmontowanie przeprowadzić odwrotnie do rozmontowania.

Filtr powietrza układu klimatyzacji należy wkładać w prawidłowym kierunku, wskazanym strzałką () skierowaną w dół. Włożenie filtra w nieprawidłowym kierunku może spowodować wzrost hałasu i spadek wydajności filtra.

Pióra wycieraczek

Sprawdzanie piór wycieraczek

Zanieczyszczenie szyby czołowej lub piór wycieraczek może ograniczać skuteczność pracy wycieraczek.

Najczęstszym źródłem zanieczyszczeń są owady, soki drzew i woski nakładane na gorąco, stosowane w myjniach automatycznych. Jeżeli pióra wycieraczek nie oczyszczają szyby prawidłowo, należy wyczyścić szybę i pióra wycieraczek odpowiednim środkiem myjącym, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą.

Aby uniknąć uszkodzenia piór wycieraczek, należy przestrzegać poniższych wytycznych:

• Nie używać do czyszczenia ani w ich pobliżu benzyny, nafty, rozcieńczalników do farb ani innych rozpuszczalników.

• Nie próbować poruszać wycieraczkami ręcznie.

• Nie używać nieodpowiednich piór wycieraczek. png"/>Informacja

Woskowanie nadwozia, stosowane w myjniach automatycznych, utrudnia oczyszczanie szyby czołowej. png"/>Informacja

Pióra wycieraczek ulegają zużyciu podczas normalnego użytkowania. Zużycie takie nie jest objęte gwarancją producenta pojazdu.

Wymiana piór wycieraczek

Jeżeli wycieraczka nie oczyszcza szyby prawidłowo, może to oznaczać zużycie lub pęknięcie pióra i konieczność jego wymiany.

Aby uniknąć uszkodzenia ramion lub innych elementów wycieraczek, nie próbować poruszać wycieraczkami ręcznie.

Użycie niewłaściwych piór wycieraczek może spowodować nieprawidłowe działanie i usterkę wycieraczek.

• Aby uniknąć uszkodzeń maski silnika i ramion wycieraczek, ramiona można podnosić wyłącznie po ustawieniu ich pionowo na szybie.

• Przed rozpoczęciem jazdy zawsze opuszczać wycieraczki na szybę czołową.

Położenie serwisowe wycieraczek szyby czołowej

W tym modelu pojazdu zastosowano wycieraczki „ukryte”. Oznacza to, że kiedy wycieraczki znajdują się w położeniu spoczynkowym, ramion wycieraczek nie można podnieść z szyby.

1. W ciągu 20 sekund od momentu wyłączenia silnika przesunąć dźwignię sterowania wycieraczkami w położenie pojedynczego cyklu pracy i przytrzymać ją w tym położeniu przez ok. 2 sekundy do momentu, aż wycieraczki przesuną się do położenia pionowego. W tym momencie można podnieść wycieraczki z szyby czołowej. Delikatnie ułożyć wycieraczki na szybie czołowej. Aby wycieraczki powróciły do położenia spoczynkowego, należy włączyć dowolny tryb pracy. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/52. jpg"/>

Pióro wycieraczki tylnej

Aby uniknąć uszkodzenia ramion i innych elementów wycieraczek, pióra wycieraczek powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Akumulator

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć POWAŻNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA własnego lub osób znajdujących się w pobliżu, podczas wszelkich prac przy akumulatorze należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Przed rozpoczęciem prac przy akumulatorze przeczytać instrukcję i stosować się do niej. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/HXDFL01B. jpg"/>

Zakładać okulary chroniące oczy przed rozpryskami elektrolitu. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/HXDFL01A. jpg"/>

Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, urządzeniami iskrzącymi ani wydzielającymi dym. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/HXDFL01F. jpg"/>

W ogniwach akumulatora jest wysoce łatwopalny i wybuchowy. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/HXDFL01C. jpg"/>

Chronić akumulatory przed dziećmi. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/HXDFL01D. jpg"/>

Elektrolit akumulatorów zawiera silnie żrący kwas siarkowy. Chronić oczy, skórę i odzież przed kontaktem z elektrolitem.

Jeżeli elektrolit dostał się do oczu, należy przez co najmniej 15 minut przemywać je czystą wodą, a następnie natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Jeżeli elektrolit zetknął się ze skórą, należy dokładnie przemyć dane miejsce wodą. Jeżeli doszło do poparzenia lub odczuwalny jest ból, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. org/1999/xhtml">• Siły działające na plastikową obudowę akumulatora podczas jego przenoszenia mogą spowodować wyciek elektrolitu. Podnosić akumulator za przeciwległe naroża lub za pomocą specjalnych uchwytów. org/1999/xhtml">• Jeżeli akumulator pojazdu zamarzł, nie podejmować prób uruchomienia pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania. org/1999/xhtml">• NIGDY nie próbować ładować akumulatora przy podłączonych zaciskach. org/1999/xhtml">• W układzie zapłonowym pojazdu panuje wysokie napięcie. NIGDY nie dotykać elementów układu zapłonowego przy pracującym silniku ani przy włączonej stacyjce (stan ON).

• W przypadku dłuższego niekorzystania z pojazdu przy niskich temperaturach zewnętrznych należy wymontować akumulator i umieścić go w pomieszczeniu.

• Aby uniknąć uszkodzenia obudowy akumulatora przy niskich temperaturach zewnętrznych, utrzymywać akumulator całkowicie naładowany.

Podłączanie do akumulatora urządzeń elektronicznych niedopuszczonych przez producenta pojazdu może spowodować rozładowywanie akumulatora. Nigdy nie używać urządzeń niedopuszczonych.

Obsługa akumulatora

• Dbać o prawidłowość mocowania akumulatora.

• Utrzymywać górną część akumulatora w stanie czystym i suchym.

• Zaciski akumulatora powinny być czyste, prawidłowo założone i zabezpieczone wazeliną techniczną lub odpowiednim smarem.

• Rozlany elektrolit natychmiast zmywać z akumulatora wodnym roztworem sody oczyszczonej.

• Jeżeli pojazd nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy odłączać zaciski akumulatora.

Etykieta znamionowa akumulatora

Rzeczywisty wygląd etykiety akumulatora w pojeździe może nieznacznie odbiegać od pokazanego na ilustracji. CMF 60L-BCI: model akumulatora Hyundai. 12 V: napięcie znamionowe. 60 Ah (20 HR): pojemność nominalna (w amperogodzinach). 92 RC: nominalna pojemność rezerwowa (w minutach). 550 CCA: prąd zimnego rozruchu w amperach wg normy SAE. 440 A: prąd zimnego rozruchu w amperach wg normy EN.

Ładowanie akumulatora

Za pomocą prostownika

Pojazd wyposażony jest w bezobsługowy akumulator kwasowy.

• Jeżeli akumulator szybko się rozładował (np. z powodu pozostawienia włączonych świateł), należy ładować go powoli (prądem o niewielkim natężeniu), przez 10 godzin.

• Jeżeli akumulator rozładowywał się stopniowo z powodu dużego obciążenia elektrycznego przy pracującym silniku, dopuszczalne jest ładowanie akumulatora prądem o natężeniu 20 ÷ 30 A przez 2 godziny. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć POWAŻNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA z powodu wybuchu lub poparzenia elektrolitem, podczas ładowania akumulatora należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Przed rozpoczęciem ładowania lub jakichkolwiek prac przy akumulatorze należy wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne i stacyjkę (stan LOCK/OFF). org/1999/xhtml">• Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, urządzeniami iskrzącymi ani wydzielającymi dym. org/1999/xhtml">• Zawsze ładować akumulator na zewnątrz lub w pomieszczeniu z wydajną wentylacją. org/1999/xhtml">• Przed sprawdzeniem akumulatora podczas ładowania zakładać okulary ochronne. org/1999/xhtml">• Akumulator należy wymontować z pojazdu i ustawić w przewiewnym miejscu. org/1999/xhtml">• Obserwować akumulator podczas ładowania. W przypadku gwałtownego wrzenia elektrolitu w ogniwach akumulatora przerwać ładowanie lub obniżyć prąd ładowania. org/1999/xhtml">• Zacisk ujemny (–) należy odłączać od akumulatora jako pierwszy, a podłączać jako ostatni. Prostownik należy odłączać w następującej kolejności:

(1) Wyłączyć prostownik.

(2) Odłączyć zacisk ujemny (–) od bieguna ujemnego akumulatora.

(3) Odłączyć zacisk dodatni (+) od bieguna dodatniego akumulatora. org/1999/xhtml">• W przypadku wymiany akumulatora używać wyłącznie akumulatorów dopuszczonych przez Hyundai. png"/>OSTROŻNIE

Akumulator typu AGM (jeżeli występuje)

Akumulatory z separatorami z włókna szklanego (AGM – Absorbent Glass Mat) nie wymagają obsługi ze strony użytkownika. Wszelkie prace obsługowe akumulatorów typu AGM powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Do ładowania akumulatorów typu AGM należy używać wyłącznie całkowicie automatycznych prostowników, opracowanych specjalnie dla akumulatorów tego typu. org/1999/xhtml">• W przypadku wymiany akumulatora typu AGM zaleca się zastosowanie akumulatora pochodzącego z Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Nie otwierać ani nie usuwać zakrętek znajdujących się u góry akumulatora. Może to spowodować wyciek elektrolitu i doprowadzić do poważnych obrażeń.

Po rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

Po rozruchu pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania, przed wyłączeniem pojazdu należy jechać nim przez 20 ÷ 30 minut. Skrócenie tego czasu może uniemożliwić odpowiednie naładowanie akumulatora, a w konsekwencji ponowne uruchomienie pojazdu. Więcej informacji dotyczących uruchamiania pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania znajduje się w podrozdziale „Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania” w rozdziale 6. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/AM-BATT. jpg"/>

Zużyty akumulator niepoddany utylizacji może stanowić zagrożenie środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Akumulator należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Konieczność zaprogramowania układów

Odłączenie lub zupełne rozładowanie akumulatora powoduje zresetowanie ustawień niektórych układów pojazdu. Dlatego po ponownym podłączeniu akumulatora należy zaprogramować następujące układy:

• Szyby sterowane elektrycznie,

• Okno dachowe,

• Komputer pokładowy,

• Układ klimatyzacji,

• Pamięć ustawień,

• Zegar,

• System audio.

Opony i obręcze kół

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenie opony może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. Aby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA, należy stosować następujące środki ostrożności:

Raz w miesiącu sprawdzać ciśnienie i stan opon. org/1999/xhtml">• Prawidłowe ciśnienie w oponach zimnych podane jest w Instrukcji oraz na tabliczce, zlokalizowanej u dołu środkowego słupka po stronie kierowcy. Ciśnienie w oponach zawsze mierzyć za pomocą mierników. Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie w oponie powoduje jej nierównomierne zużycie i może utrudnić kierowanie. org/1999/xhtml">• Przy okazji każdego sprawdzania ciśnienia w oponach kół pojazdu należy również sprawdzać ciśnienie w oponie koła zapasowego. org/1999/xhtml">• Opony zużyte, nierównomiernie zużyte i uszkodzone należy wymieniać. Zużyte opony mogą spowodować zmniejszenie skuteczności hamowania, precyzji kierowania i pogorszenie własności jezdnych. org/1999/xhtml">• Podczas wymiany opon ZAWSZE zakładać nowe opony o takim samym rozmiarze, jak opony zamontowane fabrycznie w pojeździe. Założenie opon i/lub obręczy kół o innych rozmiarach może spowodować zmianę zachowania pojazdu, utrudnić kierowanie lub zakłócić prawidłowe działanie układu ABS, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku. png"/>Informacja

Ruszanie ze zrywaniem przyczepności opon

Podczas gwałtownego ruszania z miejsca może dochodzić do zrywania przyczepności opon. Jest to spowodowane przekazywaniem wysokiego momentu obrotowego silnika oraz charakterystykami opon stosowanych w tym modelu pojazdu. Na zjawisko to wpływa stan nawierzchni i temperatura. Jest to zjawisko normalne dla pojazdów o wysokiej mocy z napędem na przednie koła. Zjawisku temu częściowo zapobiega funkcja kontroli trakcji układu ESC, która działa we wszystkich trybach układu. Funkcja ta nie neutralizuje jednak w całości zjawisk wynikających z wysokich osiągów pojazdu. png"/>Informacja

– Nakrętki kół

W przypadku częstego zdejmowania i zakładania kół używane nakrętki należy wymieniać na nowe.

Dbałość o opony

Aby zapewnić odpowiednią trwałość opon, bezpieczeństwo jazdy i niskie zużycie paliwa, należy zawsze utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach, nie przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu i równomiernie rozkładać obciążenie. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/65. jpg"/>

Wszystkie dane dotyczące opon (rozmiar i ciśnienie) znajdują się na tabliczce zlokalizowanej na środkowym słupku po stronie kierowcy.

Wymagane ciśnienie w oponach zimnych

Ciśnienie w oponach wszystkich kół (włącznie z zapasowym) należy sprawdzać, kiedy opony są zimne. Określenie „opony zimne” oznacza opony pojazdu, który stał przez ostatnie trzy godziny lub przejechał w tym czasie mniej niż 1, 6 km.

Po rozgrzaniu opon panujące w nich ciśnienie zwykle zwiększa się o 0, 28 ÷ 0, 41 bar (28 ÷ 41 kPa). Nie spuszczać powietrza z rozgrzanych opon celem wyregulowania ciśnienia, ponieważ może to doprowadzić do zbyt niskiego ciśnienia po ostygnięciu opon. Wymagane ciśnienie opon — patrz „Opony i obręcze kół” w rozdziale 8. png"/>OSTRZEŻENIE

Utrzymywanie wymaganego ciśnienia jest niezbędne do zachowania najlepszych własności jezdnych, pewności prowadzenia pojazdu i minimalnego zużycia opon.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach może obniżyć trwałość opon, negatywnie wpłynąć na precyzję prowadzenia pojazdu i doprowadzić do uszkodzenia opony, a w konsekwencji do wypadku.

Poważny spadek ciśnienia w oponie może prowadzić do intensywnego rozgrzewania się opony, a w konsekwencji do jej pęknięcia, oddzielenia się bieżnika i innych uszkodzeń. Mogą one skutkować utratą panowania nad pojazdem i zagrożeniem zdrowia lub życia. Ryzyko uszkodzenia opony jest znacznie większe w upalne dni i podczas długotrwałej jazdy z wysoką prędkością. png"/>OSTROŻNIE

Zbyt niskie ciśnienie w oponach skutkuje nadmiernym zużywaniem się bieżnika, pogorszeniem własności jezdnych i zwiększeniem zużycia paliwa. Możliwe jest również trwałe odkształcenie opony. Dbać o prawidłowe ciśnienie w oponach. W przypadku częstych spadków ciśnienia w oponach pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach powoduje niekomfortową jazdę, nadmierne zużywanie się środkowej części bieżnika opon i zwiększenie prawdopodobieństwa ich uszkodzenia na drodze.

Sprawdzanie ciśnienia w oponach

Ciśnienie w oponach, w tym w oponie koła zapasowego, sprawdzać co najmniej raz w miesiącu.

Sposób sprawdzania

Korzystać z miernika ciśnienia wysokiej jakości. Nie można oceniać prawidłowości napompowania opony wyłącznie na podstawie jej wyglądu. Opony radialne mogą wydawać się napompowane prawidłowo nawet wtedy, gdy są napompowane niedostatecznie.

Odkręcić kapturek zaworu opony. Aby zmierzyć ciśnienie w oponie, przyłożyć mocno końcówkę miernika ciśnienia do zaworu opony. Jeżeli ciśnienie w zimnej oponie odpowiada ciśnieniu i obciążeniu pojazdu, podanemu na tabliczce informacyjnej, oznacza to, że jest prawidłowe i nie wymaga korekty. Jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie, należy dopompować oponę, tak by osiągnąć prawidłowe ciśnienie. Pamiętać o przykręceniu kapturka zaworu. Brak kapturka może spowodować wniknięcie zanieczyszczeń lub wilgoci do zaworu, co może prowadzić do uchodzenia powietrza z opony. Jeżeli kapturek został zgubiony, należy jak najszybciej przykręcić nowy.

Jeżeli opona jest napompowana zbyt mocno, należy spuścić z niej nadmiar powietrza, przyciskając metalowy trzpień znajdujący się wewnątrz zaworu.

Ponownie zmierzyć ciśnienie za pomocą miernika. Pamiętać o przykręceniu kapturka zaworu.

Przekładanie kół

Aby uzyskać równomierne zużycie bieżnika, Hyundai zaleca przekładanie kół co 12 000 km lub — jeżeli opony zużywają się nierównomiernie — częściej.

Podczas przekładania kół należy sprawdzać ich wyważenie.

Podczas przekładania kół należy sprawdzać, czy opony nie są nierównomiernie zużyte ani uszkodzone. Nierównomierne wytarcie bieżnika zwykle spowodowane jest nieprawidłowym ciśnieniem w oponie, nieprawidłowo wyregulowaną geometrią kół, niewłaściwym wyważeniem koła, zbyt intensywnym hamowaniem lub pokonywaniem zakrętów z nadmierną prędkością. Należy sprawdzać, czy na bieżniku ani z boku opon nie widać nierówności ani wybrzuszeń. Jeżeli widoczne są odkształcenia opony, należy ją wymienić. Jeżeli widoczny jest oplot lub kord opony, należy ją wymienić.

Po przełożeniu kół należy pamiętać o dostosowaniu ciśnienia w oponach kół przednich i tylnych, a także sprawdzić prawidłowość dokręcenia nakrętek kół (prawidłowy moment dokręcania: 11 ÷ 13 kGm). pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/68. jpg"/>

Podczas przekładania kół należy sprawdzać stopień zużycia klocków hamulcowych. png"/>Informacja

Część zewnętrzna i wewnętrzna opony niesymetrycznej różnią się od siebie. Podczas zakładania opony niesymetrycznej pamiętać, by strona oznaczona napisem „outside” (zewnętrzna) znajdowała się po stronie zewnętrznej. Założenie opony stroną oznaczoną napisem „inside” (wewnętrzna) skierowaną na zewnątrz powoduje pogorszenie własności jezdnych. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas przekładania kół nie zakładać dojazdowego koła zapasowego. org/1999/xhtml">• Nigdy nie stosować jednocześnie opon diagonalnych i radialnych. Może to spowodować zmianę zachowania pojazdu, a w konsekwencji utratę kontroli nad pojazdem i wypadek.

Geometria i wyważanie kół

Aby zapewnić jak najdłuższą trwałość opon, najwyższy poziom bezpieczeństwa jazdy i najlepsze cechy użytkowe, koła pojazdu mają fabrycznie wyregulowaną geometrię i są fabrycznie wyważone.

W większości przypadków ponowna regulacja ich geometrii nie jest konieczna. Jeżeli jednak opony zużywają się nieprawidłowo lub pojazd „ściąga” w jedną stronę, należy ponownie wyregulować geometrię kół.

Jeżeli na równej drodze wyczuwalne są drgania pojazdu, oznacza to, że może być konieczne ponowne wyważenie kół.

Niewłaściwe ciężarki wyważające mogą doprowadzić do uszkodzenia obręczy kół. Używać wyłącznie atestowanych ciężarków.

Wymiana opon

W rowkach, biegnących wzdłuż bieżnika opon, znajdują się występy o wysokości 1, 6 mm ponad dno rowka (patrz ilustracja). Występy te pełnią funkcję wskaźników zużycia opon. Ich położenie jest oznaczone na bokach opon. W oponach nowych powierzchnia bieżnika znajduje się wyżej, niż powierzchnia występów. Wraz z zużywaniem się bieżnika jego powierzchnia zrównuje się z występami. Zrównanie się powierzchni bieżnika z powierzchnią występów oznacza, że grubość bieżnika opony wynosi mniej niż 1, 6 mm. W takim przypadku należy niezwłocznie wymienić oponę.

Z wymianą opony nie należy czekać do momentu, aż powierzchnia bieżnika zrówna się z powierzchnią występów na całej szerokości opony. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć POWAŻNE ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

Podczas wymiany opon zakładane nowe opony muszą mieć zawsze taki sam rozmiar, jak opony zamontowane fabrycznie. org/1999/xhtml">• Podczas wymiany opon/kompletnych kół zalecana jest równoczesna wymiana obu opon/kompletnych kół przednich albo tylnych. Wymiana tylko jednej opony może mieć bardzo negatywny wpływ na prowadzenie samochodu. W przypadku wymiany tylko dwóch opon zaleca się zakładanie nowych opon na koła tylne. org/1999/xhtml">• Stan opon, również tych nieużywanych, pogarsza się z upływem czasu. Hyundai zaleca wymianę opon po 6 latach normalnego użytkowania, bez względu na stan bieżnika. org/1999/xhtml">• Wysoka temperatura i jazda pod dużym obciążeniem mogą przyspieszać proces zużywania się opon. Brak należytej ostrożności w takich warunkach może doprowadzić do nagłego pęknięcia opony i utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do wypadku.

Wymiana opony dojazdowego koła zapasowego (jeżeli występuje)

Opona dojazdowego koła zapasowego ma bieżnik cieńszy, niż zwykła opona. W rowkach biegnących wzdłuż bieżnika opon znajdują się występy, pełniące funkcję wskaźników zużycia opon. Położenie występów jest oznaczone na bokach opon. W nowych oponach powierzchnia bieżnika znajduje się wyżej, niż powierzchnia występów. Wraz z wycieraniem bieżnika opony jego powierzchnia zrównuje się z występami. Zrównanie się powierzchni bieżnika z powierzchnią występów oznacza, że grubość bieżnika opony jest zbyt mała. Wymieniana opona koła dojazdowego powinna być tego samego rozmiaru i kształtu, jak opona zdejmowana. Opona koła dojazdowego nie służy do zakładania na zwykłą obręcz koła, analogicznie — na obręcz koła dojazdowego nie należy zakładać zwykłych opon. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć nagłego uszkodzenia opony koła dojazdowego, a w konsekwencji utraty panowania nad pojazdem i wypadku, należy jak najszybciej naprawić lub wymienić uszkodzoną oponę. Dojazdowe koło zapasowe można zakładać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Po założeniu koła dojazdowego nie przekraczać prędkości 80 km/h.

Wymiana obręczy kół

Podczas wymiany obręczy kół należy upewnić się, że zakładane obręcze są identyczne z tymi, które były zamontowane fabrycznie (pod względem średnicy, szerokości i odsadzenia).

Własności jezdne opon

Opony ze zużytym bieżnikiem, nieprawidłowo napompowane lub toczące się po śliskiej nawierzchni mogą nie zapewniać odpowiednich własności jezdnych. Jeżeli powierzchnia bieżnika zrównała się z powierzchnią wskaźników zużycia opony, należy ją wymienić. Aby nie stracić panowania nad pojazdem, podczas jazdy w deszczu, po wodzie, śniegu lub oblodzonej jezdni należy zwolnić i zachować szczególną ostrożność.

Wyważanie kół

Zużywanie się bieżnika można ograniczyć nie tylko prawidłowym ciśnieniem w oponach, lecz także prawidłowo wyregulowaną geometrią kół. Jeżeli zauważalne jest nierównomierne zużywanie się bieżnika, Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai powinna wyregulować geometrię kół pojazdu.

Po założeniu nowych opon należy pamiętać o prawidłowym wyważeniu kół. Wyważenie podnosi bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz zwiększa trwałość opon. Ponadto koła należy wyważać po każdym zdjęciu lub wymianie opony.

Oznaczenia na bokach opon

Na bokach opon znajdują się oznaczenia, które określają ich podstawowe cechy, a także zawierają numer identyfikacyjny opony (TIN) oznaczający normę bezpieczeństwa opony. Numer TIN umożliwia identyfikację opony w przypadku tzw. akcji przywoławczej do serwisu. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/74. jpg"/>

1. Producent lub marka opony

Na każdej oponie znajduje się nazwa jej producenta lub marki.

2. Oznaczenie rozmiaru opony

Z boku opony znajduje się również oznaczenie jej rozmiaru. Znajomość rozmiaru opony jest niezbędna podczas wyboru nowej opony. Poniżej podano znaczenie liter i liczb w oznaczeniach rozmiarów opon.

Przykładowe oznaczenie rozmiaru opony

(faktyczny rozmiar opon w pojeździe może być inny, w zależności od wersji):

235/35R19 91Y

235 — Szerokość opony w milimetrach.

35 — Oznaczenie profilu opony: stosunek wysokości do szerokości opony wyrażony w procentach.

R — Kod rodzaju opony (radialne).

19 — Średnica obręczy koła w calach.

91 — Indeks obciążenia — kod numeryczny oznaczający maksymalne dopuszczalne obciążenie opony.

Y — Indeks prędkości — patrz tabela indeksów prędkości w tym rozdziale.

Oznaczenia rozmiaru obręczy kół

Obręcze kół również noszą oznaczenia, których znajomość jest ważna podczas ich wymiany. Poniżej podano znaczenie liter i liczb w oznaczeniach rozmiarów obręczy.

Przykładowe oznaczenie rozmiaru obręczy:

8. 0J×19

8. 0 — Szerokość obręczy koła w calach.

J — Oznaczenie kształtu obręczy.

Indeksy prędkości

Poniższa tabela przedstawia indeksy prędkości opon stosowanych obecnie w samochodach osobowych. Literowy indeks prędkości stanowi część oznaczenia opony znajdującego się na jej boku. Litera indeksu oznacza maksymalną prędkość, z jaką może poruszać się pojazd wyposażony w dany typ opon.

Indeks prędkości

Prędkość maksymalna

180 km/h

T

190 km/h

H

210 km/h

V

240 km/h

270 km/h

Y

300 km/h

3. Data produkcji opony (TIN: Tire Identification Number — numer identyfikacyjny opony)

Wszystkie opony pojazdu, włącznie z oponą koła zapasowego, mające więcej niż 6 lat należy wymieniać na nowe. Data produkcji opon widnieje na bokach opon (zazwyczaj od wewnątrz) i stanowi końcówkę tzw. kodu DOT opony. Kod DOT składa się z cyfr i liter.

Kod DOT: XXXX XXXX OOOO

Pierwsza część kodu DOT to kod numeryczny zakładów produkcyjnych, środkowa część kodu to oznaczenie rozmiaru opony i rodzaju bieżnika, a ostatnie cztery znaki kodu określają tydzień i rok produkcji.

Na przykład:

kod DOT XXXX XXXX 1519 oznacza, że opona została wyprodukowana w 15. tygodniu 2019 roku.

4. Rodzaj i skład opony

Liczba warstw osnowy — kordu opony pokrytego gumą. Podane są również materiały, z których wykonano oponę: stal, nylon, poliester itd. Litera „R” oznacza oponę radialną (osnowa opony składa się z kilku warstw ułożonych na przemian w dwóch kierunkach, pod różnym kątem, mniejszym niż 90°), litera „D” oznacza oponę diagonalną (osnowa ułożona krzyżowo — pod kątem 90°), litera „B” oznacza oponę opasaną.

5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w oponie

Liczba ta oznacza maksymalne ciśnienie, jakie może panować wewnątrz opony. Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w oponie. Wymagane ciśnienie — patrz tabliczka nominalnego ciśnienia i obciążenia pojazdu.

6. Indeks maksymalnego obciążenia

Liczba ta oznacza maksymalne obciążenie w kilogramach i funtach, jakie może być przenoszone przez oponę. Podczas wymiany opon należy zawsze zakładać opony o takim samym indeksie obciążenia, jak indeks opon zamontowanych fabrycznie.

7. Znormalizowane oznaczenia jakości opon

Oznaczenia jakości opon mogą znajdować się na boku opony, pomiędzy podstawą bieżnika a miejscem maksymalnej szerokości opony.

Na przykład:

TREAD WEAR 200

TRACTION AA

TEMPERATURE A

Tread wear (odporność bieżnika)

Oznaczenie odporności na ścieranie to uniwersalny współczynnik, określający stopień zużywania się bieżnika w warunkach testowych, na określonym torze. Na przykład bieżnik opony z indeksem 150 zużywa się w warunkach testowych 1, 5 raza bardziej, niż bieżnik opony z indeksem 100.

Należy jednak pamiętać, że własności opon mogą różnić się zasadniczo od własności podanych w oznaczeniach jakości i zależą od warunków ich użytkowania, a szczególnie od techniki jazdy, sposobu serwisowania pojazdu, charakterystyk pokonywanych dróg i klimatu.

Oznaczenia tego typu znajdują się na bokach opon samochodów osobowych. Indeks odporności wyznacza rodzaj opon standardowych i opcjonalnych, dostępnych dla danego pojazdu.

Traction (własności jezdne) – AA, A, B i C

Oznaczenia własności jezdnych — od własności najwyższej do najniższej — to: AA, A, B i C. Indeksy te oznaczają zdolność opony do zatrzymania się na mokrym podłożu, mierzoną w określonych warunkach testowych na asfalcie lub betonie. Opony z oznaczeniem C mogą mieć niskie własności jezdne

OSTRZEŻENIE

Oznaczenia własności jezdnych podawane na oponach są oparte na próbach hamowania przy jeździe na wprost do przodu i nie uwzględniają przyspieszeń, pokonywania zakrętów, poślizgu na mokrych nawierzchniach (aquaplanning) ani charakterystyk szczytowych.

Temperature (własności temperaturowe) – A, B i C

Oznaczenia własności temperaturowej — od własności najwyższej do najniższej — to: A, B i C. Indeksy te oznaczają wytrzymałość opony na wytwarzane ciepło i zdolność oddawania ciepła, mierzoną w określonych warunkach laboratoryjnych.

Przedłużające się oddziaływanie wysokiej temperatury może mieć negatywny wpływ na strukturę opony i skrócić jej trwałość, natomiast nadmierna temperatura może spowodować nagłe uszkodzenie opony. Indeksy B i A oznaczają lepsze własności, zmierzone w warunkach laboratoryjnych, niż minimalne własności wymagane przepisami. png"/>OSTRZEŻENIE

Współczynnik temperaturowy opony dotyczy opony prawidłowo napompowanej i niepoddanej nadmiernemu obciążeniu. Nadmierna prędkość, zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponie albo nadmierne obciążenie — osobno lub w połączeniu — mogą spowodować zbytnie nagrzanie się opony i niebezpieczeństwo jej nagłego uszkodzenia. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku.

Opony niskoprofilowe

Opony niskoprofilowe mają oznaczenie profilu mniejsze niż 50. Podkreślają one sportowy charakter pojazdu. Niewielka wysokość opony optymalizuje własności jezdne pojazdu i hamowanie. Może ona jednak obniżać komfort jazdy oraz zwiększać hałas w porównaniu z oponami zwykłymi. png"/>OSTROŻNIE

Ścianka boczna opony niskoprofilowej jest niższa niż opony zwykłej. Dlatego oponę taką można dużo łatwiej uszkodzić. Należy przestrzegać poniższych wskazówek:

Podczas jazdy po nierównej drodze lub poza drogą uważać, by nie uszkodzić opon ani obręczy kół. Po zakończeniu jazdy sprawdzać stan opon i obręczy. org/1999/xhtml">• Aby nie uszkodzić opon ani obręczy kół, zwalniać podczas przejazdu przez wyrwy, progi zwalniające i podczas wjazdów na krawężniki. org/1999/xhtml">• Jeżeli doszło do poważnego uderzenia w oponę, należy natychmiast sprawdzić jej stan lub skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. org/1999/xhtml">• Aby uniknąć uszkodzenia opon, co 3000 km sprawdzać ciśnienie w oponach oraz ich stan. org/1999/xhtml">• Wykrycie uszkodzenia opony jedynie poprzez jej oględziny może nie być możliwe. Aby uniknąć uszkodzenia opony spowodowanego uchodzeniem z niej powietrza, w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do uszkodzenia opony należy ją wymienić. org/1999/xhtml">• Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń opon spowodowanych jazdą po nierównej nawierzchni, poza drogą ani przejazdem przez przeszkody, takie jak wyrwy, studzienki lub krawężniki. org/1999/xhtml">• Informacje dotyczące opony są podane na jej ściance bocznej.

Bezpieczniki

Układy elektryczne pojazdu są zabezpieczone przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniami za pomocą bezpieczników.

W pojeździe znajdują się 2 lub 3 skrzynki bezpieczników i przekaźników: jedna zlokalizowana jest pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, a pozostałe w przedziale silnika.

Jeżeli nie działa jedno ze świateł pojazdu, urządzeń elektrycznych lub jedna z lampek sygnalizacyjnych/ostrzegawczych, należy sprawdzić bezpiecznik zabezpieczający obwód danego elementu. Przepalenie bezpiecznika polega na stopieniu się przewodnika znajdującego się wewnątrz niego.

Jeżeli nie działają wszystkie układy elektryczne pojazdu, najpierw należy sprawdzić skrzynkę bezpieczników pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy. Przed wymianą przepalonego bezpiecznika należy wyłączyć silnik i wszystkie przełączniki, a następnie odłączyć zacisk ujemny (–) od akumulatora. Zawsze wymieniać bezpiecznik na nowy o takich samych parametrach.

Ponowne przepalenie wymienionego bezpiecznika sygnalizuje usterkę natury elektrycznej. W takim przypadku należy unikać włączania danego układu i natychmiast skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>Informacja

W samochodzie stosowane są 3 rodzaje bezpieczników: płytkowe — do niskich natężeń prądu oraz kostkowe i wysokoprądowe — do wyższych natężeń prądu. png"/>OSTRZEŻENIE

W miejscu wyjętego bezpiecznika można zakładać wyłącznie bezpiecznik o tych samych parametrach. org/1999/xhtml">• Wyższy amperaż bezpiecznika może spowodować uszkodzenie i/lub pożar. org/1999/xhtml">• Nie zamykać obwodu przewodem zamiast właściwego bezpiecznika — nawet na czas naprawy. Może to doprowadzić do rozległego uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu, a nawet do pożaru.

Do wyjmowania bezpieczników nie używać wkrętaka ani żadnego innego przedmiotu metalowego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia w obwodzie i jego uszkodzenia. Do tego celu służą plastikowe szczypce, znajdujące się w skrzynce bezpieczników, zlokalizowanej w przedziale silnika.

Wymiana bezpieczników pod deską rozdzielczą

7. Włożyć nowy bezpiecznik tego samego typu i o tym samym amperażu, a następnie upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany w zaciskach. Jeżeli bezpiecznik jest luźny w zaciskach, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

W przypadku braku właściwego bezpiecznika zapasowego w sytuacji awaryjnej należy użyć bezpiecznika tego samego typu i o tym samym amperażu, który zabezpiecza nieużywany obwód, np. obwód zapalniczki.

Jeżeli światła przednie lub inne wyposażenie elektryczne pojazdu nie działa, a bezpiecznik danego obwodu jest sprawny, należy sprawdzić bezpieczniki w skrzynce znajdującej się w przedziale silnika. Jeżeli bezpiecznik w tej skrzynce przepalił się, należy go wymienić na bezpiecznik o takim samym amperażu.

Wyłącznik bezpieczników

Wyłącznik bezpieczników (tzw. transportowy) umożliwia ograniczenie do minimum poboru prądu pojazdu pozostawionego na dłuższy czas, co zabezpiecza przed rozładowaniem akumulatora. Wyłącznik bezpieczników powinien być zawsze ustawiony w położeniu ON.

Ustawienie wyłącznika bezpieczników w położeniu OFF powoduje później konieczność ustawienia niektórych układów, takich jak system audio i zegar. Może również spowodować nieprawidłowe działanie inteligentnego kluczyka. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/84. jpg"/>

Jeżeli wyłącznik bezpieczników znajduje się w położeniu OFF, na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat „Turn on FUSE SWITCH” (włączyć wyłącznik bezpieczników).

• Podczas jazdy wyłącznik bezpieczników musi znajdować się w położeniu ON.

• Nie operować wyłącznikiem bezpieczników zbyt często. Może to spowodować jego uszkodzenie.

Wymiana bezpieczników w przedziale silnika

3. Przycisnąć krawędź pokrywy skrzynki bezpieczników, a następnie podnieść i zdjąć pokrywę. Aby wyjąć lub włożyć bezpiecznik, należy użyć narzędzia znajdującego się w tej skrzynce bezpieczników.

Po sprawdzeniu skrzynki bezpieczników w przedziale silnika należy dokładnie

założyć pokrywę skrzynki. Prawidłowe założenie pokrywy potwierdza charakterystyczne kliknięcie. W przeciwnym razie do skrzynki może dostać się woda i spowodować usterkę elektryczną.

Bezpiecznik główny

Informacja

W przypadku przepalenia się bezpiecznika głównego zaleca się kontakt z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Bezpieczniki wysokoprądowe

2. Odłączyć zacisk ujemny (–) od akumulatora. Odkręcić nakrętkę wskazaną na powyższej ilustracji. Przykręcić nakrętkę, założyć pokrywę i podłączyć zacisk ujemny (–) do akumulatora.

W przypadku przepalenia się bezpiecznika wysokoprądowego należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Opis bezpieczników i przekaźników

Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą

Na wewnętrznej stronie pokryw skrzynek bezpieczników i przekaźników znajdują się ich nazwy i amperaż. png"/>Informacja

Rzeczywisty układ skrzynek bezpieczników zakupionego pojazdu może różnić się od przedstawionego w Instrukcji. Podane informacje odzwierciedlają stan w momencie oddawania publikacji do druku. Podczas sprawdzania bezpieczników należy korzystać z opisów na pokrywach ich skrzynek. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/92. jpg"/>

Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą

Nr bezpiecznika

Nazwa
bezpiecznika

Symbol

Amperaż

Zabezpieczany obwód

F1

MODULE 5

7, 5 A

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, moduł eCall systemu MTS, system audio, jednostka systemu audio-wideo i nawigacji (AVN), moduł sterowania układem klimatyzacji, czujnik włączonego biegu, moduł przełączników w konsoli (P), przetwornica DC-DC, lampa przednia (L/P), moduł automatycznego poziomowania świateł przednich, moduł sterowania podgrzewaniem foteli przednich, układ pamięci ustawień (IMS)

F2

MODULE 3

Moduł w drzwiach kierowcy/pasażera, moduł BCM

F3

S/ROOF

20 A

Panoramiczne okno dachowe

F4

TAILGATE

10 A

Przekaźnik klapy bagażnika

F5

P/WINDOW LH

25 A

Przekaźnik szyb sterowanych elektrycznie L, moduł bezpiecznego sterowania szybą w drzwiach kierowcy/pasażera, moduł bezpiecznego sterowania szybą w drzwiach LT

F6

MULTIMEDIA

15 A

System audio, jednostka systemu audio-wideo i nawigacji, przetwornica DC-DC

F7

P/WINDOW RH

Przekaźnik szyb sterowanych elektrycznie P, moduł bezpiecznego sterowania szybą w drzwiach kierowcy/pasażera, moduł bezpiecznego sterowania szybą w drzwiach PT

F8

POWER SEAT DRIVER

Przełącznik elektryczny regulacji ustawienia fotela kierowcy, układ pamięci ustawień (IMS)

F9

POWER SEAT PASSENGER

Przełącznik elektryczny regulacji ustawienia fotela pasażera

F10

MODULE 4

Moduł sterowania układem utrzymywania na pasie ruchu (LKA), włącznik świateł stopu, moduł BCM, moduł sterowania mechanizmem różnicowym LSD, moduł sterowania układem elektronicznego sterowania zawieszeniem (ECS)

F11

SMART KEY 2

Moduł sterowania inteligentnym kluczykiem, moduł immobilizera

F12

SUNROOF 2

F13

INTERIOR LAMP

Ładowarka bezprzewodowa, lampka w osłonie przeciwsłonecznej (L/P), lampki oświetlenia wnętrza, lampka w konsoli podsufitowej, lampka oświetlenia punktowego (L/P), czujnik deszczu, podświetlenie stacyjki, czujniki otwarcia drzwi, lampka oświetlenia schowka przedniego, lampka oświetlenia bagażnika, czujnik deszczu

F14

MEMORY 2

Moduł eCall systemu MTS

F16

MEMORY 1

Moduł w drzwiach kierowcy/pasażera, układ pamięci ustawień (IMS), moduł BCM, moduł sterowania układem klimatyzacji, zestaw wskaźników, automatyczny włącznik świateł awaryjnych i czujnik nasłonecznienia, skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik składania/rozkładania lusterek zewnętrznych)

F17

E-LSD

Moduł sterowania mechanizmem różnicowym LSD

F18

ECS

Moduł sterowania układem elektronicznego sterowania zawieszeniem (ECS)

F19

MODULE 6

Moduł sterowania inteligentnym kluczykiem, moduł BCM

F20

MDPS

Jednostka układu MDPS, czujnik kąta obrotu kierownicy (SAS)

F21

MODULE 1

Włącznik świateł awaryjnych, włącznik zamka centralnego, moduł w drzwiach kierowcy/pasażera, elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy/pasażera, antena inteligentnego kluczyka w klamce zewnętrznej drzwi kierowcy/pasażera, złącze diagnostyczne (DLC)

F22

MODULE 7

Moduł sterowania podgrzewaniem foteli przednich, jednostka układu ESG, silnik wentylatora chłodnicy, podgrzewanie dyszy spryskiwaczy

F23

AIRBAG INDICATOR

Zestaw wskaźników, włącznik zamka centralnego

F24

BRAKE SWITCH

Moduł sterowania inteligentnym kluczykiem, włącznik świateł stopu

F25

START

Moduł sterowania inteligentnym kluczykiem, skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale silnika (przekaźnik RLY. 14)

F26

CLUSTER

Zestaw wskaźników

F27

DOOR LOCK

Przekaźnik blokowania/odblokowywania drzwi, skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik dodatkowej blokady zamków drzwi)

F30

SEAT HEATER FRONT

Moduł sterowania podgrzewaniem foteli przednich

F31

AIR CONDITIONER 2

Moduł sterowania układem klimatyzacji, moduł ECM, silnik dmuchawy, skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale silnika (przekaźnik RLY. 10)

F32

AIR CONDITIONER 1

Moduł sterowania układem klimatyzacji, skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale silnika (przekaźnik RLY. 10/11)

F33

SMART KEY 1

F35

AIRBAG

Moduł sterowania układem SRS-Airbag

F36

IGNITION 1

Skrzynka B/P PCB (F45, F46, F47)

F37

MODULE 2

Ładowarka bezprzewodowa, moduł eCall systemu MTS, moduł sterowania inteligentnym kluczykiem, moduł BCM, system audio, jednostka systemu audio-wideo i nawigacji, przetwornica DC-DC, przełącznik elektrycznie sterowanych lusterek zewnętrznych, skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale silnika (przekaźnik RLY. 14)

F38

WASHER

Przełącznik wielofunkcyjny

F39

WIPER

Moduł ECM, moduł BCM

F40

REAR WIPER

Przekaźnik wycieraczki tylnej

F42

MIRROR HEATED

Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie kierowcy/pasażera, moduł sterowania układem klimatyzacji

F43

POWER OUTLET

Tylne gniazdo zasilania nr 2

F45

HEATED STEERING

Moduł BCM

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale silnika

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale silnika

Nr przekaźnika

Nazwa przekaźnika

RLY. 3

Przekaźnik nr 3 modułu PDM (stan IG1)

RLY. 4

Przekaźnik rozrusznika

RLY. 5

E-CVVT

Przekaźnik układu E-CVVT

RLY. 6

Przekaźnik nr 4 modułu PDM (stan IG2)

RLY. 7

Przekaźnik pompy paliwa

RLY. 8

Przekaźnik nr 2 modułu PDM (stan ACC)

RLY. 10

Przekaźnik dmuchawy

RLY. 11

PTC HEATER

Przekaźnik nr 1 nagrzewnicy PTC

RLY. 12

Przekaźnik ogrzewania szyby tylnej

RLY. 14

Przekaźnik gniazda zasilania

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale silnika

MAIN

180 A

Bezpieczniki: F27, F29, F30, F33

MDPS 1

100 A

Jednostka układu MDPS

B+5

60 A

Skrzynka B/P PCB (bezpieczniki: F44, F50, F51, F52, przekaźnik główny)

B+2

Moduł IGPM (bezpieczniki: F30, IPS0, IPS1, IPS2)

B+3

Moduł IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8)

B+4

Moduł IGPM (bezpieczniki: F3, F4, F5, F7, F8, F9, F12, F17, F18)

REAR HEATED

40 A

Przekaźnik RLY. 12

BLOWER

Przekaźnik RLY. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/PDE_FUSE_62. png" alt=""/>

Stacyjka, skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale silnika (przekaźniki RLY. 3, RLY. 8)

IGNITION 2

COOLING FAN

80 A

Silnik wentylatora chłodnicy

PTC HEATER 1

50 A

Przekaźnik RLY. 11

POWER OUTLET 3

Tylne gniazdo zasilania

POWER OUTLET 2

Przednie gniazdo zasilania

VACUUM PUMP 1

Pompa podciśnienia

FUEL PUMP

B+1

Moduł IGPM (automatyczny wyłącznik prądu upływowego, bezpieczniki: F21, F24, F27, F33)

BURGLAR ALARM HORN

Skrzynka przekaźników ICM (przekaźnik syreny autoalarmu)

F29

ABS 1

Moduł sterowania układem ESC

ABS 2

30 A

E-CVVT 3

POWER OUTLET 1

F34

E-CVVT1

Moduł ECM

E-CVVT 2

Skrzynka bezpieczników i przekaźników w przedziale silnika (osłona zacisków akumulatora)

Po sprawdzeniu skrzynki bezpieczników w przedziale silnika należy dokładnie założyć pokrywę skrzynki.

Żarówki

Większość żarówek pojazdu powinna wymieniać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. W wielu przypadkach wymiana żarówki jest utrudniona, ponieważ by uzyskać do niej swobodny dostęp, należy zdemontować sąsiednie elementy. Dotyczy to szczególnie wymiany żarówek świateł przednich.

Nieostrożny demontaż/montaż lamp przednich może spowodować uszkodzenie pojazdu. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby pojazd nie ruszył z miejsca, przed podjęciem jakichkolwiek prac przy światłach pojazdu należy mocno zaciągnąć hamulec postojowy i upewnić się, że stacyjka jest wyłączona (stan LOCK/OFF). Ponadto aby uniknąć poparzenia dłoni żarówką lub porażenia elektrycznego, należy wyłączyć wszystkie światła.

Podczas wymiany żarówki należy upewnić się, że montowana jest żarówka o takiej samej mocy. W przeciwnym razie może dojść do przepalenia bezpiecznika lub uszkodzenia układu elektrycznego. png"/>Informacja

Po jeździe w intensywnym deszczu lub po wyjeździe z myjni lampy mogą być zaparowane. Zjawisko to powodowane jest różnicą pomiędzy temperaturą wnętrza lampy a temperaturą otoczenia. Parowanie lamp przypomina parowanie szyb podczas jazdy w deszczu i nie oznacza ich nieszczelności. Jeżeli jednak woda przecieka do obwodów żarówek, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>Informacja

Po wypadku lub demontażu i montażu lamp przednich regulację ustawienia świateł przednich powinna przeprowadzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. png"/>Informacja

– Zmiana świateł z ruchu lewostronnego na prawostronny i odwrotnie

Wiązka świateł mijania jest asymetryczna. W przypadku wyjazdu do kraju, w którym ruch odbywa się po przeciwnej stronie, niesymetryczna wiązka świetlna może oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby unikać oślepiania, przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej wymagają zastosowania różnych rozwiązań technicznych (np. układ automatycznej zmiany, naklejki na lampy, kierowanie w dół). Lampy przednie tego modelu samochodu są zaprojektowane tak, by nie oślepiać kierowców nadjeżdżających z przeciwka. Dlatego nie trzeba dokonywać żadnych zmian w przypadku wyjazdu do kraju o innej organizacji ruchu drogowego.

Wymiana żarówek świateł przednich, świateł statycznego doświetlania zakrętów, świateł pozycyjnych, kierunkowskazów i świateł do jazdy dziennej

(1) Światło mijania

(2) Światło drogowe

(3) Światło statycznego doświetlania zakrętów

(4) Światło pozycyjne, kierunkowskaz przedni i światło do jazdy dziennej

Światła przednie, światła statycznego doświetlania zakrętów, światła pozycyjne, kierunkowskazy i światła do jazdy dziennej

Jeżeli żarówka nie świeci się, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Ustawianie świateł przednich

Aby ustawić światła drogowe w pionie, obracać wkrętakiem.

Ustawianie świateł

Jednostka: mm

Stan pojazdu

Rodzaj świateł

H1

H2

H3

W1

W2

W3

Bez kierowcy

Diodowe

677

631

344

1385

1114

1484

Z kierowcą

672

626

339

Światła mijania

Wymiana żarówek kierunkowskazów bocznych

Jeżeli żarówka nie świeci się, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Wymiana żarówek tylnych lamp zespolonych

Typ A

(1) Światło stopu i pozycyjne

(2) Kierunkowskaz

(3) Światło cofania

Typ B (wersja „fastback”)

(2) Światło stopu

(3) Kierunkowskaz

(4) Światło cofania

Światła stopu i pozycyjne

Jeżeli światła diodowe nie świecą się, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/107. jpg"/>

Kierunkowskazy

2. Podnieść klapę bagażnika. Otworzyć pokrywy wkrętów mocujących lampę. Wykręcić wkręty mocujące lampę. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/108. Wymontować tylną lampę zespoloną z nadwozia. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/109. Wykręcić oprawkę z lampy, obracając oprawkę w lewo do momentu, w którym znajdujące się na niej wypusty zrównają się z wycięciami w lampie. Wyjąć żarówkę z oprawki, przyciskając żarówkę i obracając w lewo, aż znajdujące się na niej wypusty zrównają się z wycięciami w oprawce. Wyjąć żarówkę z oprawki.

8. Włożyć nową żarówkę w oprawkę i obracać ją w prawo, aż zablokuje się we właściwym miejscu.

9. Zrównać wypusty w oprawce z wycięciami w lampie. Wcisnąć oprawkę w lampę i obrócić oprawkę w prawo.

10. Zamontować lampę w nadwoziu. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/110. jpg"/>

Światła cofania

3. Za pomocą wkrętaka z płaską końcówką zdemontować pokrywę serwisową. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/111. jpg"/>

4. Wyjąć żarówkę, wyciągając ją na wprost. Zamontować pokrywę serwisową.

Wymiana żarówek świateł przeciwmgielnych tylnych

Typ B

Wymiana dodatkowego światła stopu

Jeżeli dodatkowe światło stopu nie działa, należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

Wymiana żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Uważać, aby nie uszkodzić kloszy, wypustów ani opraw lampek.

Wymiana żarówek lampek oświetlenia wnętrza

Lampka oświetlenia wnętrza

Jeżeli światła diodowe nie świecą się, pojazd powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Lampki oświetlenia punktowego, lampka ogólnego oświetlenia wnętrza, lampki w osłonach przeciwsłonecznych i lampka oświetlenia bagażnika

Dbałość o wygląd pojazdu

Dbałość o nadwozie

Uwagi ogólne

W przypadku stosowania chemicznego środka czyszczącego lub polerującego należy przestrzegać instrukcji jego stosowania. Przeczytać dokładnie i stosować się do wszystkich wytycznych oraz ostrzeżeń na opakowaniu.

Dbałość o lakier

Mycie

Aby chronić pojazd przed korozją i pogorszeniem wyglądu, należy go dokładnie i regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) myć ciepłą lub zimną wodą.

Jeżeli samochód jest używany do jazdy po bezdrożach, należy go myć po każdej takiej jeździe. Należy zachowywać szczególną staranność podczas usuwania nagromadzonej soli, błota i wszelkich innych zanieczyszczeń. Upewniać się, że otwory odpływowe wody w dolnych krawędziach drzwi i progach są czyste i suche.

Jeżeli insekty, kawałki smoły/asfaltu, żywica, sok z kwiatów drzew, ptasie odchody, zanieczyszczenia przemysłowe i inne pozostałości tego typu nie są natychmiast usuwane, mogą uszkodzić lakier pojazdu.

Nawet natychmiastowe umycie samochodu bieżącą wodą może nie zapewnić całkowitego usunięcia pozostałości tego typu.

Do mycia pojazdu można używać łagodnego środka myjącego, bezpiecznego dla powłok lakierowych.

Po umyciu dokładnie opłukać nadwozie ciepłą lub zimną wodą. Nie pozwalać, by pozostałości środka myjącego zaschły na lakierze.

• Nie stosować silnych środków myjących, detergentów ani gorącej wody. Nie myć samochodu w pełnym słońcu ani kiedy nadwozie jest nagrzane.

• Zachowywać ostrożność podczas mycia szyb bocznych.

Woda (szczególnie pod ciśnieniem) może przeniknąć do wnętrza pojazdu.

• Aby uniknąć uszkodzenia elementów plastikowych, nie stosować rozpuszczalników chemicznych ani silnych detergentów. png"/>OSTRZEŻENIE

Mokre hamulce

Aby sprawdzić, czy hamulce nie zamokły podczas mycia pojazdu, należy po umyciu zahamować przy niskiej prędkości. Jeżeli siła hamowania jest zmniejszona, należy osuszyć hamulce, hamując lekko podczas powolnej jazdy do przodu.

Mycie ciśnieniowe

• Podczas mycia ciśnieniowego pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości końcówki lancy od pojazdu.

Niewystarczająca odległość i/lub nadmierne ciśnienie mogą spowodować uszkodzenie elementów pojazdu i/lub wniknięcie wody do wnętrza.

• Nie myć kamery, czujników ani obszaru w ich pobliżu wodą pod wysokim ciśnieniem. Może to spowodować ich uszkodzenie.

• Nie zbliżać końcówki lancy do osłon (gumowych lub plastikowych), ponieważ woda pod wysokim ciśnieniem może je uszkodzić. pl/publish/instrukcja_obslugi_i30_pde_n_my20/7_Przeglady, _czynnosci_obslugowe_i_naprawy_[html]-web-resources/image/125. jpg"/>

• Mycie przedziału silnika (szczególnie ciśnieniowe) może doprowadzić do zwarcia lub uszkodzenia znajdującej się w nim instalacji elektrycznej.

• Uważać, aby woda ani żadna inna ciecz nie zetknęła się z elementami elektrycznymi ani elektronicznymi pojazdu, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.

Matowa powłoka lakierowa

Nie należy myć pojazdu w automatycznych myjniach samochodowych wyposażonych w obracające się szczotki. Mogą one uszkodzić powłokę lakierową pojazdu. Mycie nadwozia myjką parową wytwarzającą parę o wysokiej temperaturze może sprzyjać przyleganiu oleju do powierzchni i powstawaniu trudnych do usunięcia plam.

Do mycia pojazdu używać miękkiej tkaniny (np. ściereczki z mikrofibry) lub gąbki. Po umyciu wycierać pojazd do sucha, używając ściereczki z mikrofibry. Podczas ręcznego mycia pojazdu nie należy stosować środków woskujących powierzchnię. Jeżeli pojazd jest mocno zabrudzony (piaskiem, brudem, pyłem lub innymi zanieczyszczeniami), przed rozpoczęciem mycia należy spłukać nadwozie wodą.

Woskowanie

Powłoka woskowa chroni powłokę lakierową przed zanieczyszczeniami. Woskowanie nadwozia pomaga w jego ochronie.

Nadwozie można woskować, kiedy nie ma już na nim kropel wody.

Przed nawoskowaniem nadwozia należy je zawsze dokładnie umyć i wysuszyć. Należy stosować wysokiej jakości wosk płynny lub w paście i przestrzegać wytycznych producenta. Aby zabezpieczyć nadwozie i zapewnić mu połysk, należy woskować wszystkie lakierowane elementy metalowe.

Dokładne usuwanie oleju, smoły, asfaltu i podobnych pozostałości zwykle prowadzi do jednoczesnego wytarcia wosku z nadwozia. W takim przypadku należy pamiętać o ponownym nałożeniu wosku na oczyszczone miejsca.

• Wycieranie kurzu, pyłu lub zanieczyszczeń suchą szmatką może doprowadzić do zmatowienia lub widocznego zarysowania lakieru.

• Do czyszczenia elementów chromowanych lub z anodowanego aluminium nie używać drucianych myjek do naczyń, środków ściernych, detergentów kwasowych, silnych detergentów wysokoalkalicznych ani środków żrących. Może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki ochronnej tych elementów i ich odbarwienia.

Nie stosować żadnych środków do polerowania, takich jak detergenty, środki ścierne lub polerskie. W przypadku nałożenia wosku należy go natychmiast usunąć za pomocą środka do usuwania silikonu. W przypadku zanieczyszczenia nadwozia smołą/asfaltem należy usunąć te zanieczyszczenia, stosując środek do usuwania smoły. Należy jednak uważać, by podczas czyszczenia nie wywierać nadmiernych nacisków na powłokę lakierową.

Naprawa uszkodzonego lakieru

Głębokie rysy i odpryski lakieru należy niezwłocznie naprawiać lub zabezpieczać. Odsłonięty metal szybko koroduje i może w przyszłości wymagać kosztownej naprawy.

Jeżeli pojazd jest uszkodzony i wymaga naprawy blacharskiej, należy upewnić się, że warsztat blacharsko-lakierniczy zabezpieczy przed korozją naprawione lub wymienione elementy.

W przypadku pojazdów z matową powłoką lakierową nie można naprawiać jedynie uszkodzonych stref — konieczna jest naprawa całego elementu. Jeżeli pojazd jest uszkodzony i wymaga lakierowania, zalecamy zlecenie tych prac Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.

Należy zachowywać najwyższą dbałość o pojazd, ponieważ przywrócenie oryginalnej jakości po naprawie jest trudne.

Dbałość o elementy chromowane

• Do usuwania smoły, asfaltu lub insektów należy stosować specjalne środki — nie stosować skrobaczki ani innych ostrych przedmiotów.

• Aby chronić powierzchnie chromowane przed korozją, należy je woskować lub stosować specjalne środki zabezpieczające do powierzchni chromowanych i polerować je na wysoki połysk.

• W okresie zimowym lub na terenach nadmorskich nakładać grubszą warstwę wosku albo specjalnych środków do ochrony powierzchni chromowanych. Jeżeli to konieczne, pokrywać powierzchnie wazeliną techniczną lub innym preparatem zabezpieczającym.

Dbałość o podwozie

Na podwoziu gromadzą się substancje sprzyjające korozji, stosowane do rozpuszczania śniegu i lodu na drogach (np. sól). Jeżeli substancje te nie są usuwane, może dojść do przyspieszonej korozji takich elementów jak metalowe przewody paliwowe, blachy podwozia i podzespoły układu wydechowego — nawet jeżeli zostały one zabezpieczone przed korozją.

Dlatego raz w miesiącu, po każdej jeździe terenowej i na koniec zimy, należy dokładnie umyć podwozie i nadkola ciepłą lub zimną wodą. Podwozie należy myć ze szczególną starannością, ponieważ nie widać na nim błota ani zanieczyszczeń. Należy jednak pamiętać, że zwilżony, ale nie usunięty dokładnie brud również jest źródłem korozji. Dolne krawędzie drzwi, progi i elementy podwozia pojazdu mają otwory odpływowe. Otwory te muszą być drożne, ponieważ woda uwięziona w profilach może powodować korozję. png"/>OSTRZEŻENIE

Aby sprawdzić, czy hamulce nie zamokły podczas mycia pojazdu, należy po umyciu zahamować przy niskiej prędkości.

Dbałość o obręcze ze stopu lekkiego

Obręcze ze stopu lekkiego (tzw. aluminiowe) pokryte są przezroczystą powłoką zabezpieczającą.

• Do czyszczenia obręczy tego typu nie stosować środków ściernych, past polerskich, rozpuszczalników ani drucianych szczotek.

• Obręcze należy czyścić, gdy są one zimne.

• Myć obręcze wodą z delikatnym środkiem myjącym lub detergentem o odczynie obojętnym i dokładnie spłukiwać wodą. Zimą pamiętać o myciu obręczy ze stopu lekkiego po jeździe po zasolonych drogach.

• Unikać mycia obręczy tego typu szczotkami wirującymi z dużą prędkością, stosowanymi w myjniach automatycznych.

• Do czyszczenia nie stosować detergentów kwasowych ani alkalicznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Ochrona pojazdu przed korozją

Nasze pojazdy, projektowane zgodnie z najlepszymi zasadami i produkowane z użyciem najnowszych technologii, prezentują najwyższą światową jakość pod względem zabezpieczenia przed korozją. W zakładach produkcyjnych nie można jednak zapewnić absolutnego zabezpieczenia antykorozyjnego, skutecznego przez cały okres eksploatacji pojazdu. Aby osiągnąć długotrwałą odporność na korozję, niezbędny jest również udział i dbałość Właściciela pojazdu.

Główne przyczyny korozji

Najczęstsze przyczyny korozji pojazdów to:

• Sól drogowa, brud i wilgoć, gromadzące się pod pojazdem.

• Niszczenie zabezpieczenia antykorozyjnego przez uderzające kamienie, żwir, zarysowania lub wgniecenia, które pozostawiają metal bez ochrony.

Obszary podwyższonego ryzyka korozji

Szczególnie ważne jest zabezpieczenie antykorozyjne pojazdu użytkowanego na obszarze sprzyjającym powstawaniu korozji. Najczęstsze przyczyny przyspieszonej korozji to sól drogowa, środki chemiczne stosowane do czyszczenia ulic, bliskość morza i zanieczyszczenia przemysłowe.

Wilgoć sprzyja korozji

Najczęstszą przyczyną korozji jest wilgoć. Dlatego wysoka wilgotność powietrza sprzyja korozji, szczególnie w temperaturach nieznacznie przekraczających 0°C. W takich warunkach powoli parująca wilgoć utrzymuje na powierzchni pojazdu zanieczyszczenia sprzyjające korozji (np. błoto).

Szczególnie niebezpieczne jest błoto, ponieważ schnie powoli i długo utrzymuje wilgoć w styczności z pojazdem. Nawet jeżeli błoto wydaje się wyschnięte, od strony pojazdu może utrzymywać wilgoć i sprzyjać korozji.

Proces korozji elementów, które nie są prawidłowo wentylowane, mogą również przyspieszać wysokie temperatury.

Dlatego szczególnie ważne jest utrzymywanie samochodu w czystości, wolnego od błota i innych zanieczyszczeń. Dotyczy to nie tylko powierzchni widocznych, lecz także podwozia.

Przeciwdziałanie korozji

Oto podstawowe sposoby przeciwdziałania korozji samochodu:

Utrzymywanie czystości pojazdu

Najlepszym sposobem ochrony pojazdu przed korozją jest utrzymywanie pojazdu w czystości, wolnego od sprzyjających jej substancji. Szczególnie ważna jest dbałość o czystość podwozia.

• O ochronę antykorozyjną należy szczególnie dbać na obszarach sprzyjających powstawaniu korozji: w pobliżu morza, na terenach z zanieczyszczeniami przemysłowymi (np. kwaśnymi deszczami) oraz tam, gdzie stosowana jest sól drogowa. Zimą myć podwozie co najmniej raz w miesiącu, a następnie dokładnie umyć podwozie na koniec zimy.

• Podczas mycia podwozia należy zwracać szczególną uwagę na zanieczyszczenia znajdujące się pod błotnikami i w innych niewidocznych miejscach. Mycie należy wykonywać dokładnie, ponieważ zwilżone, ale nie usunięte w całości błoto przyspiesza korozję, zamiast jej zapobiegać. W usuwaniu nagromadzonego błota i soli drogowej szczególnie efektywna jest woda pod wysokim ciśnieniem i para wodna.

• Podczas mycia elementów takich jak dolne części drzwi, progi itp. należy pamiętać, że mają one otwory odpływowe.

Unikanie wilgoci w garażu

Nie pozostawiać samochodu w wilgotnym, słabo wentylowanym garażu. Warunki te sprzyjają powstawaniu korozji. Ważne jest, by nie myć samochodu w garażu ani nie wjeżdżać do garażu samochodem mokrym, pokrytym śniegiem, lodem czy błotem. Nawet ogrzewany garaż sprzyja korozji, jeżeli nie jest dobrze przewietrzany.

Dbałość o dobry stan lakieru i elementów nadwozia

Aby zapobiegać korozji, wszelkie rysy lub odpryski lakieru należy niezwłocznie pokrywać lakierem zaprawkowym. Jeżeli widoczny jest goły metal, niezbędna jest pomoc specjalistycznego warsztatu blacharsko-lakierniczego.

Ptasie odchody: Odchody ptaków szczególnie sprzyjają korozji i już po kilku godzinach mogą uszkodzić lakier. Pamiętać o niezwłocznym usuwaniu ptasich odchodów z pojazdu.

Ochrona wnętrza

Sprzyjająca korozji wilgoć może również gromadzić się pod dywanikami i wykładzinami. Regularnie sprawdzać, czy wykładziny pod dywanikami są suche. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli przewozi się nawozy sztuczne, substancje czyszczące lub inne substancje chemiczne.

Środki takie powinny być przewożone wyłącznie w odpowiednich pojemnikach, a wszelkie rozlania lub wycieki należy natychmiast wytrzeć, zmyć wodą i dokładnie wysuszyć.

Dbałość o wnętrze

Ogólne środki ostrożności

Chronić deskę rozdzielczą i inne elementy plastikowe przed kontaktem z substancjami chemicznymi, takimi jak perfumy, olejki kosmetyczne, kremy do opalania, środki do mycia rąk czy odświeżacze powietrza. Substancje te mogą spowodować odbarwienie lub uszkodzenie wspomnianych elementów. Jeżeli doszło do kontaktu tych substancji z elementem wnętrza, należy go natychmiast wytrzeć.

Podczas czyszczenia elementów winylowych należy stosować się do instrukcji podanej poniżej.

Uważać, aby woda ani żadna inna ciecz nie zetknęła się z elementami elektrycznymi ani elektronicznymi pojazdu, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.

Do czyszczenia skóry (kierownicy, foteli ze skórzaną tapicerką itp. ) używać neutralnych detergentów lub roztworów z niską zawartością alkoholu. Zastosowanie roztworu z wysoką zawartością alkoholu albo detergentu na bazie kwasu lub zasady może spowodować odbarwienie skóry albo zniszczenie jej powierzchni.

Czyszczenie tapicerki i elementów plastikowych wnętrza

Winyl (jeżeli występuje)

Pył, kurz lub zabrudzenia elementów wykonanych z winylu usuwać za pomocą szczotki do ubrań lub odkurzacza. Elementy winylowe czyścić specjalnym środkiem do winylu.

Tkaniny (jeżeli występują)

Pył, kurz lub zabrudzenia tkanin usuwać za pomocą szczotki do ubrań lub odkurzacza. Czyścić wodą z łagodnym płynem zalecanym do tapicerek lub dywanów.

Plamy usuwać natychmiast za pomocą specjalnego środka do wywabiania plam z tkanin. Jeżeli plama nie zostanie natychmiast usunięta, może dojść do trwałego odbarwienia tkaniny. Ponadto niewłaściwie pielęgnowane tkaniny mogą utracić swoje niepalne właściwości.

Użycie środków i procedur innych niż zalecane może negatywnie wpłynąć na wygląd tapicerki i jej własności niepalne.

Tapicerka skórzana (jeżeli występuje)

• Charakterystyka tapicerki skórzanej:

– Tapicerka skórzana jest wykonana ze specjalnie przetworzonych skór zwierzęcych. Ponieważ skóra jest produktem naturalnym, jej poszczególne fragmenty mają różną grubość lub strukturę.

W zależności od temperatury i wilgotności na skórze mogą w naturalny sposób pojawiać się fałdy lub zmarszczenia.

– Aby zwiększyć komfort, tapicerka siedziska ma elastyczną strukturę.

– Fragmenty stykające się z ciałem są dostosowane do krzywizny ciała, a boki siedziska są podniesione.

– Pojawianie się fałd i zmarszczeń podczas użytkowania to zjawisko naturalne. Nie oznacza to wady produktu. org/1999/xhtml">• Fałdy, zmarszczenia lub wytarcia powstające podczas normalnego użytkowania nie są objęte gwarancją producenta pojazdu. org/1999/xhtml">• Paski z metalowymi akcesoriami, zamki błyskawiczne lub klucze trzymane w kieszeniach tylnych mogą uszkodzić tapicerkę siedziska. org/1999/xhtml">• Nie dopuszczać do zamoczenia foteli. Zamoczenie może spowodować zmianę właściwości skóry naturalnej. org/1999/xhtml">• Dżinsy lub ubrania farbujące mogą zabrudzić tapicerkę.

• Dbałość o tapicerkę skórzaną

– Okresowo usuwać pył i piasek z foteli za pomocą odkurzacza. Chroni to skórę przed wytarciem, zapobiega uszkodzeniom i utrzymuje jej jakość.

– Regularnie wycierać tapicerkę ze skóry naturalnej suchą i miękką szmatką.

– Stosować odpowiednie środki do pielęgnacji skóry, które zapobiegają wycieraniu się tapicerki i pomagają w utrzymaniu trwałości koloru. Przed zastosowaniem środka do pielęgnacji skóry zapoznać się z jego instrukcją lub zasięgnąć porady specjalisty.

– Skóra w jasnych kolorach (beżowy, kremowy) łatwo ulega zabrudzeniom, a wszelkie plamy są wyraźnie widoczne. Regularnie czyścić tapicerkę.

– Unikać przecierania wilgotną szmatką. Może to powodować pękanie powierzchni.

• Czyszczenie tapicerki skórzanej

– Natychmiast usuwać wszelkie zanieczyszczenia. Instrukcje usuwania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń podano poniżej.

– Produkty kosmetyczne (krem do opalania, podkład kosmetyczny itp. )

Nałożyć środek czyszczący na szmatkę i wycierać zabrudzone miejsce. Zetrzeć środek czyszczący wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha suchą szmatką.

– Napoje (kawa, napoje zimne itp. )

Użyć niewielkiej ilości detergentu i wycierać do usunięcia zabrudzenia.

– Olej

Natychmiast usunąć olej za pomocą chłonnej szmatki i wytrzeć odplamiaczem do skóry naturalnej.

– Guma do żucia

Utwardzić gumę lodem i usuwać stopniowo.

Czyszczenie pasów bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa czyścić wodą z łagodnym płynem zalecanym do tapicerek lub dywanów. Przestrzegać instrukcji użycia płynu. Nie wybielać ani nie barwić pasów bezpieczeństwa, ponieważ może to osłabić ich strukturę.

Czyszczenie szyb od wewnątrz

Jeżeli wewnętrzna powierzchnia szyb zaparowała (lub jest pokryta cienką warstwą oleju, smaru albo wosku), należy oczyścić ją za pomocą środka do mycia szyb. Przestrzegać instrukcji użycia tego środka.

Nie drapać wewnętrznej powierzchni szyby tylnej, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia ścieżki jej ogrzewania.

Układ kontroli emisji

Układ kontroli emisji pojazdu objęty jest ograniczoną gwarancją — patrz informacje w Książce gwarancyjnej, dostarczanej razem z samochodem.

Aby spełnić obowiązujące normy czystości spalin i ochrony środowiska naturalnego, samochód wyposażony jest w układ kontroli emisji.

Na układ składają się trzy podukłady:

1. Układ wentylacji skrzyni korbowej

2. Układ ograniczania emisji oparów paliwa

3. Układ ograniczania emisji spalin

Aby zapewnić prawidłowe działanie układu kontroli emisji, zaleca się, by przeglądy okresowe pojazdu wykonywała Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai, zgodnie z harmonogramem przeglądów podanym w tej Instrukcji.

Środki ostrożności podczas sprawdzania pojazdów z układem ESC

Aby uchronić pojazd przed wypadaniem zapłonów, przed rozpoczęciem testu na hamowni podwoziowej należy wyłączyć układ stabilizacji toru jazdy (ESC). org/1999/xhtml">• Po zakończeniu testu na hamowni należy z powrotem włączyć układ ESC.

1. Układ wentylacji skrzyni korbowej

Układ ograniczania emisji ze skrzyni korbowej zapobiega emitowaniu przedmuchów spalin i oparów oleju ze skrzyni korbowej. Układ zapewnia dopływ świeżego, filtrowanego powietrza do skrzyni korbowej poprzez przewody elastyczne. Wewnątrz skrzyni korbowej świeże powietrze miesza się z gazami i oparami oleju, a następnie płynie przez specjalny zawór do kolektora dolotowego.

2. Układ ograniczania emisji oparów paliwa

Układ ograniczania emisji oparów paliwa zapobiega przedostawaniu się oparów paliwa pojazdu do atmosfery.

Pochłaniacz oparów paliwa

Opary paliwa powstające w zbiorniku paliwa absorbuje i gromadzi specjalny pochłaniacz. Kiedy silnik pracuje, opary paliwa absorbowane przez pochłaniacz są kierowane przez zawór elektromagnetyczny układu (PCSV) do kolektora dolotowego.

Zawór elektromagnetyczny układu ograniczania emisji oparów paliwa (PCSV)

Zaworem elektromagnetycznym układu ograniczania emisji oparów paliwa (PCSV) steruje moduł sterowania silnikiem (ECM). Kiedy silnik jest zimny i pracuje na biegu jałowym zawór zamyka się, tak by nie kierować oparów paliwa do silnika. Po rozgrzaniu się silnika lub podczas jazdy zawór PCSV otwiera się i kieruje opary paliwa do silnika.

3. Układ ograniczania emisji spalin

Układ ograniczania emisji spalin to wysoce wydajny system zmniejszający emisję spalin przy zachowaniu wysokich osiągów pojazdu.

Modyfikacje pojazdu

Nie należy modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą spowodować naruszenie obowiązujących przepisów i norm czystości spalin, wpływać negatywnie na osiągi pojazdu, jego trwałość i bezpieczeństwo jazdy.

Ponadto gwarancja nie obejmuje usterek ani nieprawidłowego działania pojazdu, wynikających z jego modyfikacji.

• Używanie nieautoryzowanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych może spowodować nieprawidłowe działanie pojazdu, uszkodzenia instalacji elektrycznej, rozładowanie akumulatora, a nawet pożar. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać nieautoryzowanych urządzeń elektrycznych ani elektronicznych.

Ostrzeżenia dotyczące spalin silnikowych (tlenek węgla)

• Spaliny zawierają tlenek węgla. Dlatego jeżeli we wnętrzu wyczuwalny jest zapach spalin, należy niezwłocznie sprawdzić i naprawić samochód. Jeżeli ma się wrażenie, że do wnętrza przedostają się spaliny, należy jechać z całkowicie otwartymi oknami, oraz niezwłocznie sprawdzić i naprawić samochód. png"/>OSTRZEŻENIE

Spaliny silnikowe zawierają tlenek węgla (CO). Tlenek węgla jest bezbarwny, bezwonny, a jego wdychanie stanowi poważne zagrożenie zdrowia lub życia. Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, należy postępować zgodnie z poniższymi środkami ostrożności.

• Nie uruchamiać silnika w miejscu o ograniczonej wentylacji ani w pomieszczeniu zamkniętym (np. w garażu) na dłużej niż to niezbędne do wyjazdu z garażu lub wjazdu do niego.

• Jeżeli pojazd stoi przez dłuższą chwilę z pracującym silnikiem na otwartej przestrzeni, należy zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego do wnętrza.

• Nigdy nie przebywać w pojeździe stojącym przez dłuższy czas z pracującym silnikiem.

• Jeżeli silnik gaśnie lub nie daje się uruchomić, wielokrotne powtarzanie próby jego uruchomienia może doprowadzić do uszkodzenia układu kontroli emisji.

Ostrzeżenia dotyczące katalizatora spalin (jeżeli występuje)

OSTRZEŻENIE

Rozgrzany układ wydechowy może zapalić substancje palne znajdujące się pod pojazdem. Nie stawiać pojazdu ani nie przejeżdżać nad suchą trawą, roślinami, papierem, liśćmi itp. org/1999/xhtml">• Układ wydechowy i katalizator są bardzo gorące podczas pracy silnika i przez pewien czas po jego wyłączeniu. Aby uniknąć poparzeń, należy przebywać z dala od układu wydechowego i katalizatora.

Nie należy również demontować osłon termicznych wokół układu wydechowego, uszczelniać przestrzeni pod podwoziem ani powlekać układu wydechowego powłokami antykorozyjnymi. W pewnych sytuacjach może to doprowadzić do pożaru.

Pojazd wyposażony jest w katalizator spalin.

Z tego powodu należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

• Tankować wyłącznie BENZYNĘ BEZOŁOWIOWĄ do silników benzynowych.

• Nie kontynuować jazdy, jeżeli zauważalne są oznaki nieprawidłowej pracy silnika, takie jak wypadanie zapłonów lub wyraźne pogorszenie osiągów.

• Przestrzegać zasad prawidłowej eksploatacji silnika. Przykłady nieprawidłowej eksploatacji silnika to jazda rozpędem z wyłączoną stacyjką lub jazda z góry na biegu z wyłączonym silnikiem.

• Nie pozwalać, by silnik stojącego pojazdu pracował przez ponad 5 minut z prędkością obrotową wyższą od prędkości obrotowej biegu jałowego.

• Nie modyfikować ani nie regulować żadnych elementów silnika ani układu kontroli emisji. Sprawdzać i regulować je może wyłącznie Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

• Unikać jazdy przy bardzo niskim poziomie paliwa. Brak paliwa może spowodować wypadanie zapłonów i doprowadzić do przeciążenia katalizatora, a w efekcie do jego uszkodzenia.

Nieprzestrzeganie powyższych środków ostrożności może spowodować uszkodzenie katalizatora spalin lub silnika pojazdu.

Ponadto może ono wpłynąć na ograniczenie zakresu gwarancji na pojazd.

Filtr cząstek stałych silnika benzynowego (GPF) (jeżeli występuje)

Filtr cząstek stałych silnika benzynowego (GPF) gromadzi sadzę obecną w spalinach silnika benzynowego.

W przeciwieństwie do wymiennego filtra powietrza, w określonych warunkach jazdy filtr GPF automatycznie spala i usuwa całą nagromadzoną w nim sadzę.

Wysoka temperatura spalin przy normalnej lub wysokiej prędkości jazdy powoduje spalenie sadzy nagromadzonej w filtrze.

Jeżeli jednak pojazd często jeździ na krótkich dystansach lub przez dłuższy czas z niską prędkością, z powodu zbyt niskiej temperatury spalin sadza nagromadzona w filtrze nie może zostać automatycznie spalona. W takim przypadku jeżeli ilość nagromadzonej sadzy przekracza określony poziom i nie może ona zostać spalona automatycznie, włącza się lampka ostrzegawcza filtra GPF.

Lampka ostrzegawcza filtra GPF gaśnie po upływie około 30 minut jazdy z prędkością powyżej 80 km/h albo przy prędkości obrotowej silnika w zakresie 1500 ÷ 4000 obr. /min na biegu trzecim lub wyższym.

Jeżeli lampka ostrzegawcza filtra GPF miga lub pojawia się komunikat ostrzegawczy „Check exhaust system” (sprawdzić układ wydechowy), nawet po jeździe w sposób opisany powyżej, filtr GPF powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Dłuższa jazda z migającą lampką ostrzegawczą filtra GPF może spowodować uszkodzenie filtra i zwiększenie zużycia paliwa. png"/>OSTROŻNIE

Benzyna pojazdów z filtrem cząstek stałych (GPF)

Jeżeli pojazd z silnikiem benzynowym jest wyposażony w filtr cząstek stałych (GPF), zdecydowanie zaleca się stosowanie zwykłej benzyny bez żadnych dodatków.

Używanie benzyny o wysokiej zawartości siarki (powyżej 50 ppm) lub stosowanie niedozwolonych dodatków może spowodować usterkę filtra cząstek stałych (GPF) objawiającą się obecnością białego dymu w spalinach.

Instrukcje obsługi do wszystkich produktów marki GARDENA można znaleźć na stronach odpowiednich produktów lub w polu wyszukiwania na tej stronie internetowej.

Tutaj można pobrać najczęściej poszukiwane instrukcje.

regulamin - konkurs dekoracja

regulamin - konkursSterownik nawadnianiaNr art. 1881 2013Pompa ogrodowaNr art. 1707_Nr art. 1709 2014Nr art. 1732_1734_1736PompaNr art. 1732_ Nr art. 1734_Nr art. 1736 2014Automatyczna konewka do skrzynek balkonowychNr art. 1407Zawór automatycznyNr art. 1251_Nr art. 1278 2014Zraszacz wynurzalny wahadłowyNr art. 8220 2014Zraszacz wynurzalnyNr art. 8203_8204_8205_8206Zestaw hydroforowyNr art. 1770Robot koszącyR40Li/R70Li

Spis treści:

 • Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznych – na czym polega?
 • Co jaki czas trzeba wykonywać przegląd instalacji elektrycznej?
 • Jak wygląda kontrola instalacji elektrycznej?
 • Czy jest obowiązek przeglądu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym?
 • Konsekwencje niewykonania przeglądu instalacji elektrycznej

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznych – na czym polega?

Aby mieć pewność, że instalacja elektryczna działa w sposób prawidłowy, niezbędne jest regularne kontrolowanie jej stanu technicznego. W tym celu wykonuje się specjalistyczne przeglądy instalacji elektrycznych, które nie tylko zapewniają sprawność użytkowania urządzeń technicznych, lecz także są gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa pod względem zagrożeń pożarowych. Obowiązek okresowej kontroli instalacji elektrycznych wynika z przepisów prawa. Takie wymogi stawia artykuł 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07. 07. 1994 r.

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznych powinien obejmować:

 • oględziny widocznych części przewodów elektrycznych;
 • pomiary kontrolne;
 • próby eksploatacyjne;
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwpożarowej.
 • Specjalistyczne przeglądy instalacji elektrycznej powinny być realizowane przynajmniej co 5 lat. Fot. 123RF. com

  Co jaki czas trzeba wykonywać przegląd instalacji elektrycznej?

  Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przeglądy instalacji elektrycznej powinny być wykonywane co najmniej raz na pięć lat. W ramach takiej kontroli powinna być zweryfikowana sprawność stanu połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniami, odporność izolacji przewodów, a także uziemień instalacji oraz aparatów.

  Warto jednak zaznaczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeglądy instalacji elektrycznej wykonywać częściej. Jest to szczególnie zalecane w budynkach, gdzie instalacja jest stara. Ponadto potrzeba dodatkowego sprawdzenia instalacji elektrycznej może zajść w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń pogodowych (do takich zjawisk zalicza się m. in. powodzie czy wichury). W takiej sytuacji kontrola powinna być wykonana zaraz po ustąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych.

  Przeczytaj również: Kontrola deklaracji CEEB i domu. Czy możesz odmówić wpuszczenia urzędnika?

  Urzędnicy będą kontrolować domy. Możesz ich nie wpuścić? Fot. com

  Jak wygląda kontrola instalacji elektrycznej?

  Taka kontrola nie zajmuje dużo czasu. Komu zlecić wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w domu? Kontrola musi być wykonana przez fachowców posiadających uprawnienia budowlane. Muszą też posiadać specjalną kwalifikację typu D, która umożliwia sprawowanie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Nadawane uprawnienia są weryfikowane co 5 lat, aby przegląd instalacji elektrycznej mógł przebiegać bezpiecznie dla obu stron.

  Kontrolę instalacji elektrycznej można podzielić na dwa główne etapy.

  1. Oględziny – specjalista sprawdza, czy zainstalowane urządzenia spełniają normy bezpieczeństwa i nie posiadają widocznych uszkodzeń. Sprawdza się również stan ochrony przed porażeniem prądem oraz obecność elementów, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Aby tego dokonać, elektryk musi wyłączyć zasilanie.
  2. Próby i pomiary – przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej specjalista bada, czy instalacja nie zagraża mieszkańcom. Dzięki temu można mieć pewność, że instalacja elektryczna działa w odpowiedni sposób i jest bezpieczna, a w przypadku wykrycia problemów z jej działaniem szybko można im zaradzić.

  Warto zaznaczyć, że przegląd musi zostać potwierdzony protokołem odbioru instalacji elektrycznej. Tego typu dokumentu nie da się uzyskać bez uprawnionego elektryka. Taki protokół powinien zawierać konkretne informacje, a mianowicie:

 • datę i miejsce jego sporządzenia;
 • pieczątkę firmy dokonującej przeglądu;
 • dane osoby wypełniającej protokół;
 • dane odbiorcy;
 • dane nieruchomości, w której dokonano przeglądu;
 • podpis elektryka oraz użytkownika.
 • Ponadto w protokole odbioru instalacji elektrycznej zamieszczone są dane dotyczące stanu budynku oraz wyników kontroli (m. zabezpieczenia topikowe, parametry przyłącza, liczniki energii elektrycznej, dane dotyczące założonych plomb oraz opis ewentualnych usterek z terminem ich usunięcia). Warto również pamiętać, że taki dokument upoważnia do starania się o wypłatę ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zniszczeń spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną.

  Przegląd instalacji elektrycznej zaczyna się od oględzin zewnętrznych przewodów elektrycznych, izolatorów oraz sposobu ich zamontowania. com

  Czy jest obowiązek przeglądu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym?

  Zgodnie z polskim prawem budowlanym każdy właściciel lub zarządza domu jednorodzinnego, także powinien kontrolować swoje instalacje elektryczne przynajmniej raz na pięć lat. Okresowe przeglądy i pomiary są niezwykle ważne nie tylko ze względu na możliwość wczesnego wykrycia i usunięcia potencjalnych usterek instalacji elektrycznej, ale również z uwagi na ewentualność wystąpienia zagrożenia pożarowego oraz ryzyko porażenia prądem.

  Jakie są zagrożenia wynikające z zaniedbania wykonywania przeglądów instalacji elektrycznych w domu?

  Brak protokołu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu instalacji elektrycznej wiąże się z adekwatną karą. Za niedopatrzenie obowiązku kontroli grozi grzywna do 5 tys. złotych, a nawet odpowiedzialność karna, jeśli ktoś ucierpi w wyniku wypadku. Ponadto brak przeglądu instalacji elektrycznej może również wywołać problemy z ubezpieczycielem.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód związanym z nieprawidłowym działaniem instalacji będzie to wiązać się z niewypłaceniem odszkodowania.

  W związku z powyższym, zakładając, że okresowy przegląd instalacji elektrycznej kosztuje kilkaset złotych, nie warto ryzykować otrzymaniem takiej kary. pl/artykuly/artykuly/kociol-elektryczny-do-centralnego-ogrzewania-jak-dziala-ile-kosztuje-jaki-wybrac-poradnik-5-11602" target="_blank" rel="noopener">Kocioł elektryczny do centralnego ogrzewania - jak działa, ile kosztuje, jaki wybrać? [PORADNIK]

  Kotły elektryczne są doskonałą alternatywą dla innego rodzaju urządzeń centralnego ogrzewania, takich jak kotły gazowe, kotły węglowe czy kotły olejowe. com

  Domowa apteczka może uratować życie. Jak ją skompletować? na INTERIA. TV.

  Przeglądy i instrukcje instalacji 1a Profi Handels Rugen 120 1

  Bezpośredni link do pobrania Przeglądy i instrukcje instalacji 1a Profi Handels Rugen 120 1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przeglądy i instrukcje instalacji 1a Profi Handels Rugen 120 1