Podręcznik konfiguracji sieci Asus A55vd

Podręcznik konfiguracji sieci Asus A55vd jest doskonałym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości sieciowe swojego laptopa. Pozwala on użytkownikom skonfigurować laptopy Asus A55vd do pracy w sieci, a także skonfigurować ustawienia sieciowe i połączenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji sieci, w tym informacje na temat ustawień konfiguracji sieciowej, określenia typu połączenia sieciowego, ustawienia sieci bezprzewodowej i ustawienia serwera proxy. Podręcznik konfiguracji sieci Asus A55vd jest łatwy w użyciu i może być stosowany zarówno przez zaawansowanych, jak i początkujących użytkowników sieci.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji sieci Asus A55vd

Centrum pobierania | Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Routery ASUS obsługują kilka typów połączeń z siecią WAN (sieć rozległa). Typy są wybierane z rozwijanego menu obok Typu połączenia WAN. Pola ustawień różnią się w zależności od wybranego typu.

Zapoznaj się z filmem powyżej lub wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować połączenie internetowe dla routera.

Krok 1: Podłącz komputer do routera bezprzewodowego za pomocą kabla sieciowego.

W tym przykładzie wykorzystano urządzenie [RT-AC66U B1].

 1. Podłącz adapter AC modemu do portu DC-IN i podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
 2. Podłącz adapter AC routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
 3. Użyj innego kabla sieciowego, aby podłączyć modem do portu WAN routera bezprzewodowego.
 4. Użyć kolejnego kabla sieciowego, aby podłączyć komputer do portu LAN routera bezprzewodowego.

Krok 2: Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź na stronę http://router. com/pl, to aby przejść do strony logowania routera (sieciowy interfejs graficzny).

Bezprzewodowe routery ASUS wykorzystują interfejs konfiguracyjny oparty o stronę internetową, który pozwala na skonfigurowanie urządzenia za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari lub Google Chrome.

Adnotacja: Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT), aby dowiedzieć się więcej.

Krok 3: Na stronie logowania wprowadź swoją nazwę użytkownika do logowania oraz hasło i kliknij [Sign In] (zaloguj).. com/images/2020/10/15/e2ba31b6-1449-4950-81ba-b73ec2b9f76c. png"/>

Adnotacja: Jeżeli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnych ustawień fabrycznych. Zapoznaj się z tematem Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? , aby dowiedzieć się więcej.

Krok 4: Podczas logowania się do sieciowego interfejsu graficznego po raz pierwszy, nastąpi automatyczne przekierowanie do strony szybkiej konfiguracji internetowej (QIS).

Adnotacja: Powiązne informacje należy potwierdzić u dostawcy usług internetowych (ISP)

Krok 5: Jeżeli potrzebujesz szczegółowych informaqcji na temat konfiguracji, przejdź do [WAN] > [Internet Connection] (połączenie internetowe).

Lista typów połączenia WAN:

 • Automatyczne IP
 • Statyczne IP
 • PPPoE
 • PPTP
 • L2TP

Automatyczne IP

Uruchom WAN: włącza lub wyłącza WAN. Przy domyślnym typie połączenia, możesz uzyskać nowy adres IP poprzez włączenie i wyłączenie WAN.

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów zródłowych lub końcowych na nowe. Typowym zastosowaniem dla NAT jest router podłączony do siecie LAN i uzyskujący IP z sieci WAN. W sieci LAN, każde urządzenie sieciowe ma prywatny adres IP (LAN IP), ale tylko jeden z adresów IP jest adresem publicznym (WAN IP). Aby udzielić urządzeniom sieciowym dostępu do Internetu, router zmienia prywatny adres IP na własny, publiczny adres IP dla wszystkich pakietów wychodzących. Router zapisuje wszystkie wymagane informacje w tableli (Tabela NAT), aby przychodzące pakiety danych zostały przypisane do odpowiedniego urządzenia sieciowego.

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez brame.

Połącz z serwerem DNS automatycznie: pozwala routerowi uzyskać adres IP automatycznie poprzez serwer DNS od dostawcy usług internetowych.

Uwierzytelnienie: to pole może być zależne od dostawcy usług internetowych. Upewnij się u dostawcy usług internetowych, czy to pole jest wymagane, jeśli tak - wypełnij je.

Nazwa hosta: Możesz ustawić nazwę hosta dla swojego routera. Jest to czasami wymagane przez dostawce usług internetowych.

Adres MAC: Adres MAC (Media Access Control) jest unikalnym identyfikatorem komputera lub urządzenia w sieci. Dostawcy usług internetowych monitorują adresy MAC urządzeń podłączonych do ich usług i mogą zablokować podłączenie nowego urządzenia do sieci Internet. Aby rozwiązać ten problem, możesz postąpić jak powyżej:
* Skontaktuj się z dotawcą usług internetowych i poproś o dodanie adresu MAC do listy akceptowalnych adresów.
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierwotnie podłaczonego do sieci.

Częstotliwość odpytywania DHCP: Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują adres MAC, jeśli urządzenie wysyła zapytania DHCP zbyt często. Aby temu zapobiegać zmień częstotliwość odpytywania DHCP.
W domyślnym trybie agresywnym, jeżeli router nie otrzyma odpowiedzi od dostawcy usług wysyła ponowne żądanie w ciągu 20 sekund i podejmie trzy kolejne próby.
W trybie normalnym, jeżeli router nie otrzyma odpowiedzi od dostawcy usług wysyła ponowne żądanie w ciągu 120 sekund i podejmie dwie kolejne próby.

Statyczne IP

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów źródłowych lub końcowych na nowe.

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez bramę.

Adres IP: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz go wpisać w tym polu.

Maska podsieci: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz wpisać maske podsieci w tym polu.

Brama domyślna: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz podać bramę domyślną w tym polu.

Serwer DNS: to pole pozwala podać adres serwera DNS, z którym kontaktuje się router.

Uwierzytelnienie: Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują adres MAC, jeśli urządzenie wysyła zapytania DHCP zbyt często.
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierwotnie podłączonego do sieci.

PPPoE

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów zródłowych lub końcowych na nowe.

Uzyskaj WAN IP automatycznie: Pozwala routerowi uzyskać automatycznie adres IP od dostawcy usług internetowych.

Połącz z serwerem DNS automatycznie: Pozwala routerowi uzyskać automatycznie połączenie z sererem DNS dostawcy usług internetowych.

Nazwa użytkownika: wpisz dane uzyskane od dostawcy usług internetowych.

Hasło: wpisz dane uzyskane od dostawcy usług internetowych.

Rozłączanie połączenia WAN po określonym czasie: Rozłącza po określonym czasie braku aktywności wyrażonym w sekundach. To pole jest opcjonalne i pozwala skonfigurować rozłączanie połączeń z dostawcą internetowym po określonym czasie. Wartość zero wyłącza tę funcję.

MTU: Rozmiar największego datagramu dla pakietów PPPoE. Dymyślną wartością jest 1492. Zmień tę wartość, tylko gdy dostawca łącza internetowego tego wymaga.

MRU: Rozmiar największego pakietu danych PPPoE.

Nazwa usługi: możesz ustawić nazwę usługi w tym polu. Czasami dostawca łącza tego wymaga.

Nazwa Koncentratora PPPoE: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej. Ustal to z dostawcą usługi i wypełnij, jeśli jest wymagane.

Dodatkowe ustawienia pppd: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej.

Uruchom połączenie VPN + DHCP: Możesz zdecydować, czy włączyć połączenie VPN i DHCP, czy też nie.

Adres MAC: Adres MAC(Media Access Control) jest unikalnym identyfikatorem komputera lub urządzenia w sieci. Aby rozwiązać ten problem, możesz postąpić jak powyżej:
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierotnie podłaczonego do sieci.

PPTP

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez brame.

Maska podsieci: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz wpisać maskę podsieci w tym polu. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy ustawiony typ połączenia WAN to Modem USB, PPPoE, PPTP lub L2TP. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy ustawiony typ połączenia WAN to PPPoE.

Rozłączanie połączenia WAN po określonym czasie: Rozłącza po określonym czasie braku aktywności wyrażonym w sekundach.

Ustawienia PPTP: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej.

Serwer VPN: jeśli Twoje połączenie WAN jest typu PPTP lub L2TP, podaj nazwe lub adres IP serwera VPN.

L2TP

Serwer VPN: jeśli Twoje połączenie WAN jest typu PPTP lub L2TP, podaj nazwę lub adres IP serwera VPN.

Często zadawane pytania (FAQ)

Przekierowanie portów działa tylko z sieciami wewnętrznymi/intranetowymi (LAN), ale nie można uzyskać do nich dostępu przez Internet (WAN).

 • Najpierw upewnij się, że funkcja przekierowywania portów jest poprawnie skonfigurowana. Odnieś się do powiązanej sekcji często zadawanych pytań (FAQ): Jak skonfigurować serwer wirtualny/zasady przekierowywania portów?
 • Pamiętaj, że jeżeli router wykorzystuje adres IP prywatnej sieci WAN (takiej, jak podłączona przez inny router/switch/modem z wbudowaną funkcją routera/Wi-Fi), może potencjalnie dojść do umieszczenia routera w obrębie wielowarstwowej sieci NAT. Usługa DDNS i przekierowywanie portów nie będą funkcjonowały poprawnie w takim środowisku. Powiązana sekcja często zadawanych pytań (FAQ): [Router bezprzewodowy] Wprowadzenie i konfiguracja DDNS
 • Zakresy prywatnych sieci IPv4:
  Klasa A: 10. 0. 0 – 10. 255. 255
  Klasa B: 172. 16. 0 – 172. 31. 255
  Klasa C: 192. 168. 0 – 192. 255

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  To jest demo wstawki do opisu produktu w formacie Icecat LIVE do Twojej strony internetowej. Ten elastyczny element może zostać dołączony do Twojego opisu produktu. Jak integrować Icecat LIVE JavaScript.

  Marka:

  Generalny znak towarowy producenta przez który konsumenci znają ich produkty. Producent może posiadać wiele marek o innych nazwach. Niektórzy producenci licencjonują swoje marki dla innych producentów.

  ASUS

  Nazwa produktu:

  Nazwa produktu to identyfikator produktu danej marki, często modelowa nazwa, lecz nie w pełni unikatowa jako, że może zawierać pewne warianty produktowe. Nazwa produktu to kluczowa część tytułu produktu Icecat w arkuszu dokumentacyjnym. biz/pl/search? keyword=A55VD-SX062V" title="Szukaj A55VD-SX062V arkusz danych">A55VD-SX062V

  Kod produktu:

  Unikatowy identyfikator produktu marki. Wielokrotne kody produktu mogą zostać zmapowane do jednego, macierzystego arkusza dokumentacyjnego jeśli specyfikacje są identyczne. Mapujemy niepoprawne kody lub czasami logistyczne warianty.

  Pokaż alternatywne dane techniczne wykorzystywane na rynku online

  Kategoria Notebook, także znany jako laptop jest przenośnym komputerem. W trakcie szukania nowego laptopa, warto zastanowić się, gdzie będzie on używany. Czy będzie używany w drodze? Jeśli tak, odpowiedni jest model ze specjalnym przenośnym procesorem oszczędzania energii, z dobrą baterią i wystarczająco małym wyświetlaczem. Pozwoli to na dłuższą pracę z tą samą baterią i zaoszczędzi trudu zabierania dużego wyświetlacza zużywającego dużo wartościowej baterii. A może laptop będzie głównie używany w miejscu z dostępem do gniazdka? Wtedy dobry jest model z pulpitem procesora (więcej mocy za mniejsze pieniądze) i zwykłą baterią, zaoszczędzi to dużo pieniędzy, które można wydać na większy ekran, ukróci pracę, ponieważ można na raz przeglądać więcej informacji i jest on wspaniały do multimediów.

  Notebooki/laptopy

  Icecat Product ID:

  Jakość arkusza dokumentowego:tworzony/ standaryzowany przez Icecat

  Jakość opisu produktów w arkuszu danych może lokalizować się na paru poziomach:
  tylko dane logistyczne:Posiadamy jedynie podstawowe informacje pobrane od naszych dostawców. Dane nie zostały jeszcze edytowane przez naszych edytorów.
  created by ASUS: dane zostały pobrane z oficjalnego źródła, którym jest producent. Jednakże nie zostały one jeszcze zstandaryzowane przez edytora Icecat.
  tworzony/ standaryzowany przez Icecat:arkusz dokumentacyjny został stworzony lub ustandaryzowany przez edytora Icecat.

  Podgląd produktu:46993

  Statystyki oparte są o 97136 korzystając z stron ecommerce (sklepy internetowe, dystrybutorzy, porównywarki cenowe, ecommerce ASP itp. ) Tylko sponsorujace marki są zawarte w bezpłatnym katalogu Open Icecat, a ich kontent dustrybuowany i używany przez 94642 użytkownicy bezpłatnego Open Icecat.

  Informacja na temat modyfikacji:26 Jan 2022 15:07:25

  Dane ostatniej zmiany w opisie tego produktu w Icecat.

  Nabite punkty ASUS A55VD-SX062V notebook/laptop i5-3210M 39, 6 cm (15. 6") Intel® Core™ i5 6 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD NVIDIA® GeForce® 610M Windows 7 Home Premium Brąz, Miedź :
  • - Muszla Brąz, Miedź
  • - Intel® Core™ i5 i5-3210M 2, 5 GHz
  • - 39, 6 cm (15. 6") 1366 x 768 px Podświetlenie LED 16:9
  • - 6 GB DDR3-SDRAM 1600 Mhz 1 x 2 + 1 x 4 GB
  • - 500 GB HDD
  • - NVIDIA® GeForce® 610M 2 GB Intel® HD Graphics 4000
  • - Przewodowa sieć LAN 10, 100, 1000 Mbit/s
  • - Litowo-jonowa (Li-Ion) 50 Wh 95 W
  • - Windows 7 Home Premium

  Więcej>>>

  Krótkie podsumowanie opisu ASUS A55VD-SX062V notebook/laptop i5-3210M 39, 6 cm (15. 6") Intel® Core™ i5 6 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD NVIDIA® GeForce® 610M Windows 7 Home Premium Brąz, Miedź:

  To krótkie podsumowanie ASUS A55VD-SX062V notebook/laptop i5-3210M 39, 6 cm (15. 6") Intel® Core™ i5 6 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD NVIDIA® GeForce® 610M Windows 7 Home Premium Brąz, Miedź arkusza dokumentacyjnego zostało wygenerowane automatycznie i używa tytułu produktu i pierwszych sześć kluczowych specyfikacji.

  ASUS A55VD-SX062V, Intel® Core™ i5, 2, 5 GHz, 39, 6 cm (15. 6"), 1366 x 768 px, 6 GB, 500 GB

  Długie podsumowanie opisu ASUS A55VD-SX062V notebook/laptop i5-3210M 39, 6 cm (15. 6") Intel® Core™ i5 6 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD NVIDIA® GeForce® 610M Windows 7 Home Premium Brąz, Miedź:Jest to automatycznie wygenerowane, obszerne zestawienie ASUS A55VD-SX062V notebook/laptop i5-3210M 39, 6 cm (15. 6") Intel® Core™ i5 6 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD NVIDIA® GeForce® 610M Windows 7 Home Premium Brąz, Miedź oparte na trzech pierwszych specyfikacjach z pięciu pierwszych grup specyfikacyjnych.

  ASUS A55VD-SX062V. Układ: Muszla. Typ procesora: Intel® Core™ i5, Model procesora: i5-3210M, Taktowanie procesora: 2, 5 GHz. Długość przekątnej ekranu: 39, 6 cm (15. 6"), Rozdzielczość: 1366 x 768 px. Pamięć wewnętrzna: 6 GB, Typ pamięci wewnętrznej: DDR3-SDRAM. Całkowita pojemność przechowywania: 500 GB, Nośniki: HDD. Model karty graficznej on-board: Intel® HD Graphics 4000, Model dedykowanej karty graficznej: NVIDIA® GeForce® 610M. Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Home Premium. Kolor produktu: Brąz, Miedź. Waga produktu: 2, 52 kg

  Access to this product is restricted. Please contact your account manager at Icecat.

  Specyfikacje

  Kolor produktu *

  Brąz, Miedź

  Długość przekątnej ekranu 39, 6 cm (15. 6")

  Rozdzielczość 1366 x 768 px

  Podświetlenie LED

  Natywne proporcje obrazu 16:9

  Producent procesora Intel

  Generowanie procesoraIntel® Core™ i5 trzeciej generacji

  Model procesora i5-3210M

  Typ procesora Intel® Core™ i5

  Taktowanie procesora 2, 5 GHz

  Maksymalne taktowanie procesora 3, 1 GHz

  Liczba rdzeni procesora 2

  Wskaźnik magistrali systemowej 5 GT/s

  Typ pamięci procesoraSmart Cache

  Gniazdo procesora BGA 1023

  Litografia procesora 22 nm

  Tryb pracy procesora 64-bit

  Seria procesoraIntel Core i5-3200 Mobile series

  Nazwa kodowa procesoraIvy Bridge

  Parytet FSB

  Układ płyty głównej Intel HM76 Express

  Termiczny układ zasilania (TDP)35 W

  Maksymalna liczba linii PCI Express16

  Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)3. 0

  Konfiguracje PCI Express1x16, 2x8, 1x8+2x4

  Liczba obsługiwanych procesorów 1

  Współczynnik Magistrala/Rdzeń25

  Pamięć ECC wspierana przez procesor

  Typ pamięci wewnętrznej DDR3-SDRAM

  Prędkość zegara pamięci 1600 Mhz

  Układ pamięci 1 x 2 + 1 x 4 GB

  Gniazda pamięci 2x SO-DIMM

  Maksymalna pojemność pamięci 8 GB

  Całkowita pojemność przechowywania 500 GB

  Liczba zainstalowanych HDD

  Zintegrowany czytnik kart

  Obsługiwane typy kart pamięci MMC, SD

  Model dedykowanej karty graficznej NVIDIA® GeForce® 610M

  Karta graficzna on-board

  Dedykowana karta graficzna

  Typ zintegrowanej karty graficznejIntel® HD Graphics

  Model karty graficznej on-board Intel® HD Graphics 4000

  Wbudowana bazowa częstotliwość procesora650 Mhz

  Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max)1100 Mhz

  ID wbudowanego urządzenia graficznego0x166

  Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej2 GB

  Typ dedykowanej karty graficznejGDDR3

  Liczba dedykowanych kart graficznych

  Wbudowane głośniki

  Producent głośnikówAltec Lansing

  Wbudowany mikrofon

  Rozdzielczość kamery przedniej0, 3 MP

  Wi-Fi

  Cechy sieciGigabit Ethernet

  Standardy Wi- Fi 802. 11b, 802. 11g, Wi-Fi 4 (802. 11n)

  Przewodowa sieć LAN

  Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10, 100, 1000 Mbit/s

  Bluetooth

  Technologia okablowania 10/100/1000Base-T(X)

  Standardy komunikacyjne IEEE 802. 11g, IEEE 802. 11n, IEEE 802. 3, IEEE 802. 3ab, IEEE 802. 3u

  Liczba portów USB 2. 0

  Ilość portów USB 3. 2 Gen 1 (3. 1 Gen 1) Typu-A

  Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)

  Port DVI

  Liczba portów VGA (D-Sub)

  Port wyjścia S/PDIF

  Mikrofon

  Typ portu ładowaniaDC-in jack

  Obsluga ExpressCard

  Typ gniazda cardbus pcmcia

  Gniazdo smartcard

  Urządzenie wskazujące Panel dotykowy

  Klawiatura numeryczna

  Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Home Premium

  Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)

  Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT)

  Technologia Intel® Anti-Theft (Intel® AT)

  Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT)

  Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)

  Technologia Intel® Turbo Boost 2. 0

  Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep

  Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD)

  Technologia Intel® Clear Video

  Technologia Intel® InTru™ 3D

  Intel® Insider™

  Technologia Intel® Quick Sync Video

  Intel® Flex Memory Access

  Intel® Smart Cache

  Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)

  Technologia Intel® Trusted Execution

  Intel® Enhanced Halt State

  Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)

  Intel® Demand Based Switching

  Intel® Secure Key

  Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID)

  Intel® 64

  Technologia Execute Disable Bit (EDB)

  Stan spoczynku

  Technologie Thermal Monitoring

  Wielkość opakowania procesora 31. 0 x 24. 0 (BGA1023)

  Instrukcje obsługiwania AVX

  Maksymalna konfiguracja CPU

  Wbudowane opcje dostępne

  Układ graficzny i litografia IMC

  Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)

  Wersja technologii Intel® Identity Protection 1, 00

  Wersja technologii Intel® Secure Key Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) helps make virtualization practical by eliminating performance overheads, reducing complexity, and improving security with hardware assistance. ">Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)

  Technologia Intel® Dual Display Capable

  Technologia Intel® FDI

  Intel® Rapid Storage Technology

  Intel® Fast Memory Access

  Bezkonfliktowy procesor

  Zintegrowany 4G WiMAX

  Technologia baterii Litowo-jonowa (Li-Ion)

  Pojemność baterii 4700 mAh

  Pojemność baterii 50 Wh

  Częstotliwość adaptera AC 50 - 60 Hz

  Napięcie wejściowe adaptera AC 100 - 240 V

  Prąd wyjściowy adaptera AC 4, 74 A

  Napięcie wyjściowe adaptera AC 19 V

  Kensington Lock

  Typ gniazda zamka kabla Kensington

  Rodzaj ochrony hasłem BIOS, HDD, Użytkownik

  Szerokość produktu 378 mm

  Głębokość produktu 251 mm

  Wysokość (z przodu) 2, 55 cm

  Wysokość (z tyłu) 3, 19 cm

  Mapa typów obrazów

  Podręcznik użytkownika

  Skrócona instrukcja obsługi

  Karta gwarancyjna

  Technologie bezprzewodowe Wi-Fi

  Zasilacz sieciowy

  Port podczerwieni

  Rodzina adaptera graficznego Intel, NVIDIA

  Zgodny ze standradami przemysłowymi IEEE 802. 3u, IEEE 802. 3ab

  Hasło użytkownika dysku twardego

  Liczba dołączonych produktów 1 szt.

  Rodzaj interfejsu sieci Ethernet

  Podręcznik konfiguracji sieci Asus A55vd

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji sieci Asus A55vd

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji sieci Asus A55vd