Podręcznik bezpieczeństwa Bosch Rexroth Pe 2 X

Podręcznik bezpieczeństwa Bosch Rexroth Pe 2 X to kompleksowy zbiór zasad i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania urządzeń i systemów Bosch Rexroth. Podręcznik zawiera informacje dotyczące zasad bezpiecznej pracy z elektroniką, hydrauliką, pneumatyką, sterowaniem numerycznym i innymi elementami systemu. Podręcznik ma na celu pomóc w zapobieganiu wypadkom w pracy i zapewnia, że systemy są obsługiwane zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa. Zawiera także instrukcje dotyczące przeglądów i konserwacji, aby zapewnić, że system jest w pełni sprawny i bezpieczny w użytkowaniu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik bezpieczeństwa Bosch Rexroth Pe 2 X

Na stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

Epodręczniki do kształcenia ogólnego

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Język polski

Kultura i życie

Piąta strona świata

Historiaważn@historia Długi Wiek XIX

Wiedza o społeczeństwieWarsztaty, projekty, debaty

wspóln@historia

Podręcznik obywatela

MatematykaOdkryj, zrozum, zastosuj...

InformatykaZajęcia komputerowe

Informatyka

BiologiaŚwiat pod lupą

GeografiaChemiaważn@historia Średniowiecze

ważn@historia

ważn@historia Nowożytność

Odkryj, zrozum, zastosuj…

Edukacja dla bezpieczeństwaFizykaKultura odmienia

Przyrodaważn@historia Starożytność

Edukacja wczesnoszkolnaKlasa 1 - Jesień

Klasa 1 - Zima

Klasa 1 - Wiosna

Klasa 1 - Lato

Klasa 2 - Jesień

Klasa 2 - Zima

Klasa 2 - Wiosna

Klasa 2 - Lato

Klasa 3 - Jesień

Klasa 3 - Zima

Klasa 3 - Wiosna

Klasa 3 - Lato

Aplikacje dostępne w

Regulamin

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

O projekcie

Standardy techniczneNa stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

1 dla systemów wkrętarskich Rexroth PL AA/ PL Przepis bezpieczeństwa

2 Wszelkie dane zostały podane w celu opisania produktu. Informacje odnośnie zastosowania stanowią jedynie przykłady zastosowania i propozycje. Dane katalogowe nie stanowią zagwarantowanych właściwości. Podane dane nie zwalniają użytkownika z dokonania własnej oceny i kontroli. Nasze produkty podlegają naturalnemu procesowi zużywania się i starzenia. Wszelkie prawa Bosch Rexroth AG zastrzeżone, również w przypadku zgłoszeń prawa ochronnego. Wszelkie upoważnienia do dysponowania, jak prawo do kopiowania i przekazywania, wydawane są przez nas. Na stronie tytułowej przedstawiono przykładową konfigurację. Dostarczony produkt może różnić się od produktu przedstawionego na rysunku. Oryginalna instrukcja obsługi została sporządzona w języku niemieckim.

3 PL/ Bosch Rexroth AG 3/30 Spis treści Spis treści 1 Informacje odnośnie niniejszej dokumentacji Ważność dokumentacji Dokumentacje wymagane i uzupełniające Prezentacja informacji Symbole Oznaczenia Skróty Informacje odnośnie niniejszego rozdziału Stosowanie i przekazywanie zasad bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące zastosowania Wskazówki dotyczące eksploatacji Wskazówki dotyczące czyszczenia Wskazówki dotyczące konserwacji i naprawy Wskazówki dotyczące utylizacji Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Wprowadzenie Obszary zastosowań i użycia Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Kwalifikacje personelu Ogólne zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii Ogólne wskazówki uzależnione od produktu Zabezpieczenie przeciwko dotknięciu elementów elektrycznych Zabezpieczenie przed porażeniem prądem poprzez niskie napięcie zabezpieczające Zabezpieczenie przed niebezpiecznymi ruchami Zabezpieczenie przed polami magnetycznymi i elektromagnetycznymi podczas pracy i montażu Zabezpieczenie przed nieprawidłową obsługą wkrętarki ręcznej Zabezpieczenie przed dotknięciem gorących elementów Zabezpieczenie podczas obsługi oraz montażu Ochrona podczas obchodzenia się z bateriami Zakres dostawy Utylizacja Ochrona środowiska... 26

4 4/30 Bosch Rexroth AG PL/ Spis treści 5 Wyszukiwanie i usuwanie błędów Załącznik Reklamacje i naprawy Gwarancja Serwis i dystrybucja... 28

5 PL/ Bosch Rexroth AG 5/30 1 Informacje odnośnie niniejszej dokumentacji NOTYFIKACJA Dokumentacja nieaktualna! Stosowanie nieaktualnej wersji niniejszej dokumentacji oraz dokumentacji wymaganych i uzupełniających może prowadzić do nieprawidłowego montażu i obsługi produktu. Należy się upewnić, że posiadana i stosowana wersja dokumentacji jest aktualna. Aktualną wersję dokumentacji produktów Bosch Rexroth można znaleźć w wykazie mediów pod adresem: medienverzeichnis Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje na temat niniejszej instrukcji. Informacje odnośnie niniejszej dokumentacji 1. 1 Ważność dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy systemów wkrętarskich Rexroth. Niniejsza dokumentacja skierowana jest do osób, którym zlecono montaż, uruchomienie, konserwację, usuwanie usterek i demontaż systemów wkrętarskich Rexroth oraz jego komponentów. Niniejsza dokumentacja zawiera ważne informacje mające wpływ na bezpieczny i prawidłowy montaż, transport, uruchomienie, konserwację, demontaż i samodzielne usuwanie prostych usterek komponentów. Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy zapoznać się dokładnie z niniejszą dokumentacją, w szczególności z rozdziałem Zasady bezpieczeństwa. 1. 2 Dokumentacje wymagane i uzupełniające Systemy wkrętarskie Rexroth-są komponentami urządzenia. Produkt można uruchomić, jeśli dokumentacje oznaczone symbolem są dostępne, zrozumiałe i przestrzegane. Tab. 1: Dokumentacje wymagane i uzupełniające Tytuł Numer dokumentu Rodzaj dokumentu System wkrętarski Rexroth do; A27 Projektowanie System wkrętarski Rexroth Projektowanie Wrzeciono wkrętarki Rexroth Instrukcja montażu Ergo Spin Instrukcja montażu

6 6/30 Bosch Rexroth AG PL/ Informacje odnośnie niniejszej dokumentacji Tab. 1: Dokumentacje wymagane i uzupełniające Tytuł Numer dokumentu Rodzaj dokumentu Dokumentacja producenta maszyn i urządzeń Instrukcje dla pozostałych komponentów urządzenia Ogólnie obowiązujące uregulowania prawne oraz inne uregulowania europejskich i krajowych organów ustawodawczych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w kraju użytkowania Pozostałe wskazówki odnośnie projektowania zawiera instrukcja projektowania systemu wkrętarskiego Rexroth. Wskazówki odnośnie uruchomienia znajdują się w pomocy online dla systemu operacyjnego. 3 Prezentacja informacji W celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej pracy z produktem przy wykorzystaniu niniejszej dokumentacji zastosowano jednoznaczne zasady bezpieczeństwa, symbole, pojęcia i skróty. W celu lepszego zrozumienia objaśniono je w poniższych rozdziałach W niniejszej dokumentacji zasady bezpieczeństwa widnieją przed kolejnością czynności stwarzającej niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub szkód materialnych. Należy zachować opisane środki zapobiegające niebezpieczeństwom.

7 PL/ Bosch Rexroth AG 7/30 Informacje odnośnie niniejszej dokumentacji przedstawione są w następującej formie: HASłO OSTRZEGAWCZE Rodzaj niebezpieczeństwa Skutki nieprzestrzegania wskazówek Zapobieganie niebezpieczeństwom Znak ostrzegawczy: zwraca uwagę na niebezpieczeństwo Hasło ostrzegawcze: podaje skalę niebezpieczeństwa, patrz tab. 2 na stronie 7 Rodzaj niebezpieczeństwa: podaje rodzaj i źródło niebezpieczeństwa Skutek: opisuje skutki nieprzestrzegania wskazówek Zapobieganie: podaje, w jaki sposób można uniknąć niebezpieczeństwa Tab. 2: Klasy zagrożeń według ANSI Z Znak ostrzegawczy, hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE PRZESTROGA NOTYFIKACJA Znaczenie oznacza niebezpieczną sytuację, mogąc spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała, jeśli nie będzie się jej zapobiegać. oznacza niebezpieczną sytuację, mogącą spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia ciała, jeśli nie będzie się jej zapobiegać. oznacza niebezpieczną sytuację, mogącą spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała, jeśli nie będzie się jej zapobiegać. Szkody materialne: Produkt lub jego otoczenie mogą zostać uszkodzone.

8 8/30 Bosch Rexroth AG PL/ Informacje odnośnie niniejszej dokumentacji Symbole Poniższe symbole określają wskazówki, które nie są istotne dla bezpieczeństwa ale zwiększają zrozumienie dokumentacji. 3: Znaczenie symboli Symbol Znaczenie Tab. 4: Oznaczenia Oznaczenie ESM ESV Znaczenie Wkrętarka pistoletowa Wkrętarka kątowa bez odbiornika napędowego z uzębieniem czołowym bez luzu Notyfikac ja Nieprzestrzeganie tej informacji prowadzi do nieoptymalnego stosowania, wzgl. eksploatacji produktu. pojedynczy, niezależny krok Niniejsza informacja wskazuje na możliwe ograniczenia odnośnie produktu Skróty W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące skróty: Tab. 5: Skróty Skrót Znaczenie Oznaczenia W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące oznaczenia: Tab. 4: Oznaczenia Oznaczenie BS CS351 S CS351 E ESA Znaczenie Program serwisowy systemu wkrętarskiego (np. BS300/BS350) System kompaktowy systemu wkrętarskiego 350 do podłączenia wrzeciona wkrętarki System kompaktowy systemu wkrętarskiego 350 do podłączenia wkrętarek ręcznych ErgoSpin Wkrętarka kątowa DIN EMV EN ISO NEC NEMA PELV Niemiecki Instytut Normalizacji Elektromagnetyczna Zgodność Norma Europejska International Organization for Standardization (niemiecki: Międzynarodowa Organizacja Normalizacji National Electric Code (niemiecki: Krajowe Przepisy dla Instalacji Elektrycznych National Electrical Manufacturers Association (niemiecki: Krajowy Związek Producentów Instalacji Elektrycznych Protective Extra Low Voltage (niemiecki: Zabezpieczenie przed porażeniem prądem poprzez niskie napięcie zabezpieczające

9 PL/ Bosch Rexroth AG 9/30 2 Zasady bezpieczeństwa Niniejszy rozdział opisuje podstawowe i ogólne zasady bezpieczeństwa oraz zawiera ważne informacje odnośnie bezpiecznego montażu produktu. dla systemów wkrętarskich oraz inne wskazówki odnośnie postępowania w przypadku błędów znajdują się w oprogramowaniu, tz n. w systemie operacyjnym, (BS350 lub BS300). 2. 1 Informacje odnośnie niniejszego rozdziału Produkt wyprodukowano zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami techniki. Mimo to istnieje niebezpieczeństwo szkód materialnych i obrażeń ciała, jeżeli zawartość niniejszego rozdziału oraz zasady bezpieczeństwa podane w niniejszej dokumentacji nie będą przestrzegane. Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy zapoznać się dokładnie i całkowicie z niniejszą dokumentacją. Dokumentację należy przechowywać w taki sposób, aby zawsze była dostępna dla wszystkich użytkowników. Produkt należy przekazywać osobom trzecim zawsze wraz z wymaganymi dokumentacjami Stosowanie i przekazywanie zasad bezpieczeństwa Nie instalować żadnych komponentów, ani nie eksploatować systemu wkrętarskiego Rexroth bez wcześniejszego dokładnego zapoznania się z dostarczoną dokumentacją. Należy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz pozostałymi wskazówkami dla użytkownika każdorazowo przed rozpoczęciem pracy z systemem wkrętarskim Rexroth. Jeśli użytkownikowi nie udostępniono dokumentacji dla systemu wkrętarskiego Rexroth oraz jego komponentów, należy zwrócić się do stosownego przedstawiciela/ dystrybutora firmy Bosch Rexroth. Osoby odpowiedzialne za bezpieczną eksploatację systemu wkrętarskiego Rexroth powinny domagać się niezwłocznego przesłania tych dokumentów. W razie sprzedaży, użyczenia lub/ oraz innego rodzaju przekazania systemu wkrętarskiego Rexroth i jego komponentów na terenie Unii Europejskiej, należy również wraz z nim przekazać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w języku docelowym kraju Unii Europejskiej. OSTRZEŻENIE Niewłaściwe obchodzenie się z systemem wkrętaków Rexroth i jego komponentami! Możliwe są szkody materialne, obrażenia ciała, porażenie prądem elektrycznym i śmierć w ekstremalnych przypadkach! Przestrzegać informacji ostrzegawczych i zasad bezpieczeństwa podanych w dokumentacjach i na produktach. Nie dopuszczać do nieprawidłowych interwencji w urządzenia zabezpieczające!

10 10/30 Bosch Rexroth AG PL/ Wskazówki dotyczące zastosowania Przed pierwszym uruchomieniem systemu wkrętarskiego Rexroth oraz jego komponentów należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami, w celu uniknięcia obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. Należy zawsze przestrzegać niniejszych zasad bezpieczeństwa. W przypadku powstania szkód wskutek nieprzestrzegania wskazówek ostrzegawczych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz w dokumentacjach wszystkich komponentów systemu wkrętarskiego Rexroth Bosch Rexroth AG nie ponosi odpowiedzialności. Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa. W przypadku gdy dokumentacja w niniejszym języku nie zostanie dokładnie zrozumiana, należy powiadomić dostawcę. Nienaganna i bezpieczna praca systemu wkrętarskiego Rexroth i jego komponentów wymaga prawidłowego i fachowego transportu, magazynowania, montażu oraz instalacji, starannej obsługi i utrzymania systemu w prawidłowym stanie technicznym. Sprawdzić produkt pod kątem ewidentnych braków, jak np. rysy na obudowie lub brakujące śruby albo uszczelki. Przed uruchomieniem upewnić się, że wszystkie uszczelki oraz zamknięcia połączeń wtykowych zostały prawidłowo zamontowane i nie są uszkodzone, aby zapobiec przedostaniu się cieczy i ciał obcych do produktu. Upewnić się, że wszystkie elektryczne przyłącza są zajęte lub zamknięte. Eksploatować wyłącznie całkowicie zamontowany produkt. Stosować produkty Rexroth wyłącznie w zakresie mocy podanym w odpowiednich danych technicznych. W żadnym wypadku nie obciążać produktów Rexroth mechanicznie w niedozwolony sposób. Nigdy nie stosować produktów Rexroth jako uchwytów lub stopni. Nie ustawiać żadnych przedmiotów na produktach Rexroth. Wolno stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne dopuszczone przez producenta. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów obowiązujących w kraju, w którym system wkrętarski Rexroth oraz jego komponenty są eksploatowane. Komponenty systemu wkrętarskiego Rexroth przeznaczone są do montażu w maszynach mających zastosowanie w obszarach przemysłowych. Należy zachować warunki otoczenia podane w danej dokumentacji produkcyjnej komponentu. Nowe komponenty należy pozostawić przed uruchomieniem na kilka godzin w celu zaaklimatyzowania się, w przeciwnym wypadku może dojść np. do skraplania się wody skondensowanej na obudowach sterowania. Eksploatować wyłącznie całkowicie zainstalowane komponenty. Zastosowania istotne dla bezpieczeństwa są dopuszczone jedynie w przypadku, gdy podano je wyraźnie i jednoznacznie w materiałach projektowych. W przeciwnym wypadku są wykluczone.

11 PL/ Bosch Rexroth AG 11/30 Istotne dla bezpieczeństwa są wszystkie zastosowania, które mogą spowodować zagrożenia osób lub szkód materialnych. Informacje odnośnie zastosowania dostarczonych komponentów zawarte w danej dokumentacji produktu stanowią jedynie przykłady zastosowania i propozycje. Producent maszyny oraz monter urządzenia powinni samodzielnie dla indywidualnego zastosowania: sprawdzić przydatność dostarczonych komponentów oraz informacji odnośnie ich stosowania zawartych w danej dokumentacji, uzgodnić ich przydatność z zasadami bezpieczeństwa oraz normami obowiązującymi dla zastosowania oraz dokonać niezbędnych działań, zmian i uzupełnień. Nie wolno uruchamiać dostarczonych komponentów do czasu stwierdzenia, że maszyna lub urządzenie, w których zostały zamontowane są zgodne z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i normami obowiązującymi w danym kraju. Eksploatacja dozwolona jest wyłącznie przy zachowaniu krajowych przepisów EMV (Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej) w danym przypadku zastosowania. Wskazówki dotyczące instalacji zgodnej z EMV można znaleźć w dokumentacji danego komponentu. Zachowanie wartości granicznych żądanych przez przepisy krajowe należy do obowiązków producenta urządzenia lub maszyny. Należy bezwzględnie przestrzegać danych technicznych, warunków przyłączeniowych i instalacyjnych, które użytkownik powinien pobrać z dokumentacji produktu. Przepisy obowiązujące w danym kraju, które użytkownik powinien uwzględnić Kraje Europejskie: odpowiednie normy europejskie EN Stany Zjednoczone Ameryki (USA) Krajowe Przepisy dla instalacji elektrycznych (NEC), Krajowy Związek Producentów Instalacji Elektrycznych (NEMA) oraz regionalne przepisy budowlane Kanada: Canadian Standards Association (CSA) Inne kraje: International Organization for Standardization (ISO) International Electrotechnical Commission (IEC) Wskazówki dotyczące eksploatacji Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w kraju użytkowania oraz miejscu pracy. Zezwolić na dostęp do bezpośredniego obszaru eksploatacji urządzenia wyłącznie osobom autoryzowanym przez użytkownika. Powyższe obowiązuje również podczas postoju urządzenia. W przypadku awarii, błędu lub innych nieprawidłowości wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć przed ponownym uruchomieniem. Elektronikę sterowania i mocy dla technologii wkrętarskiej Rexroth użytkować wyłącznie w uziemionych sieciach. Użytkowanie w sieciach nieuziemionych (sieć IT) jest niedopuszczalne ponieważ może prowadzić do przeciążenia odstępów

12 12/30 Bosch Rexroth AG PL/ izolacyjnych i dróg upływu w systemie. Zgodnie z normą EN dopuszczalnym środkiem ochrony w tym przypadku jest uziemienie ochronne. Przewody doprowadzające do elektroniki sterowania i mocy muszą posiadać przewód ochronny PE. Należy zwrócić uwagę na wyrównanie potencjału elektrycznego między obrabianym przedmiotem a wkrętarką oraz jego płytą podporową, w celu zagwarantowania wyrównania potencjału elektrycznego wszystkich komponentów systemu. Zapewnić ochronę urządzenia poprzez zabezpieczenie przewodów podłączeniowych przed zwarciami w miejscu montażu Wskazówki dotyczące czyszczenia Przestrzegać poniższych wskazówek, aby zapewnić klasy ochronne komponentów (IP54w zamontowanym stanie): Zamknąć wszystkie otwory komponentów w systemie wkrętarskim Rexroth przy pomocy odpowiednich urządzeń zabezpieczających, tak aby środek czyszczący nie przedostał się do systemu. Nigdy nie stosować rozpuszczalników lub żrących środków czyszczących. Nie stosować do czyszczenia żadnych wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących. Przestrzegać również wskazówek dotyczących czyszczenia zawartych w danej instrukcji obsługi dla odpowiedniego komponentu systemu Wskazówki dotyczące konserwacji i naprawy Przeprowadzać zalecane prace konserwacyjne w odstępach czasowych opisanych w danej instrukcji obsługi dla odpowiedniego komponentu systemu. Upewnić się, że żadne połączenia przewodów, przyłącza i elementy konstrukcyjne nie będą poluzowane zanim zostanie odłączone ciśnienie i zasilanie urządzenia. Zabezpieczyć wyłączone urządzenie przed ponownym uruchomieniem Wskazówki dotyczące utylizacji Produkty Rexroth utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, patrz Utylizacja na stronie Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Przypadku wrzeciona wkrętarki lub wkrętarki ręcznej ErgoSpin chodzi o niepełne urządzenie w sensie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Produkt można stosować w następujący sposób: do montażu w niekompletnej maszynie lub w urządzeniu, wzgl. instalacji do wykonywania złączy śrubowych wymagających nieprzerwanego przebiegu momentu obrotowego Produkt ten nie jest odpowiedni dla procesów wykonywania złączy śrubowych, wymagających etapowego wkręcania elementów połączeniowych, np. wkrętarka udarowa.

13 PL/ Bosch Rexroth AG 13/30 Produkt przeznaczony jest do użytku przemysłowego, nie do użytku prywatnego. Produkt można eksploatować, jeśli urządzenie, dla którego jest przeznaczony jest zamontowane i spełnia całkowicie wymagania dyrektywy maszynowej EU. Należy zachować warunki robocze i granice wydajności podane w danych technicznych. Eksploatacja wkrętarki ręcznej dozwolona jest wyłącznie przy zachowaniu krajowych przepisów kompatybilności elektromagnetycznej (EMV) w danym przypadku zastosowania. W systemach wkrętarskich Rexroth można stosować wyłącznie akcesoria i podzespoły dopuszczone dla systemów wkrętarskich Rexroth. Nie wolno montować ani przyłączać niedopuszczonych komponentów. Powyższe obowiązuje dla kabli i przewodów należących do systemu wkrętarskiego Rexroth. W przeciwnym wypadku zagrożone jest bezpieczeństwo działania i systemu. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również dokładne zapoznanie się z niniejszą dokumentacją i zrozumienie jej, w szczególności rozdziału Zasady bezpieczeństwa Wprowadzenie Produkty Bosch Rexroth zostały zaprojektowane i stworzone zgodnie z aktualnym stanem techniki. Przed dostawą produkty zostają poddane kontroli stanu pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Produkty mogą być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem może dojść do sytuacji powodujących szkody materialne i obrażenia ciała. Bosch Rexroth nie udziela gwarancji, nie ponosi odpowiedzialności ani nie świadczy odszkodowań za szkody powstałe wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, ryzyko związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem ponosi użytkownik. Przed użytkowaniem produktów firmy Bosch Rexroth należy spełnić następujące wymagania, aby zagwarantować użytkowanie produktów zgodne z przeznaczeniem: Każda osoba mająca jakikolwiek kontakt z naszymi produktami powinna zapoznać się i zrozumieć odpowiednie przepisy bezpieczeństwa oraz dotyczące użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Jeśli produktem jest sprzęt, należy go zachować w stanie oryginalnym, tzn. nie wolno przeprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych produktów. Nie wolno dekompilować produktów oprogramowania ani zmieniać ich kodów źródłowych. Nie wolno instalować ani eksploatować uszkodzonych lub zawierających błędy produktów. Przed uruchomieniem należy się upewnić, że na urządzeniach sterujących nagrana jest aktualna wersja oprogramowania sprzętowego (Release lub SP). Należy zagwarantować instalację produktów zgodnie z przepisami zawartymi w dokumentacji.

14 14/30 Bosch Rexroth AG PL/ Obszary zastosowań i użycia System wkrętarski Rexroth jest systemem w którym można wykonywać, dokumentować i analizować połączenia śrubowe według dowolnie zaprogramowanych procedur. Informacje dotyczące zakresów zastosowania danych komponentów zawarte są również w ich dokumentacji. Bosch Rexroth nie udziela gwarancji, nie ponosi odpowiedzialności ani nie świadczy odszkodowań za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego programowania lub konfiguracji systemu wkrętarskiego. Odpowiedzialność i ryzyko związane z programowaniem i konfiguracją systemu wkrętarskiego ponosi użytkownik. 3 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Każde użytkowanie inne niż te opisane w rozdziale o użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem i inne niż te opisane w poszczególnych dokumentacjach jest niezgodne z przeznaczeniem i niedopuszczalne. Za szkody powstałe na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem Bosch Rexroth AG nie ponosi odpowiedzialności. Ryzyko związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem ponosi wyłącznie użytkownik. Do użytkowania produktu i, jeśli występują, jego komponentów niezgodnego z przeznaczeniem zalicza się: stosowanie w warunkach roboczych, które nie spełniają przepisowych warunków otoczenia. Zabroniona jest np. eksploatacja pod wodą, przy dużej wilgotności powietrza, przy ekstremalnych wahaniach temperatur lub ekstremalnych temperaturach maksymalnych. zastosowania, na które nie ma wyraźnego zezwolenia ze strony Rexroth AG. Należy koniecznie zwrócić uwagę na treść ogólnych wskazówek bezpieczeństwa zawartych w danej dokumentacji! zmiany konstrukcyjne, powodujące zniszczenie stanu oryginalnego. nieprawidłowe programowanie lub konfiguracja systemu wkrętarskiego. Odpowiedzialność i ryzyko związane z programowaniem i konfiguracją systemu wkrętarskiego ponosi wyłącznie użytkownik.

15 PL/ Bosch Rexroth AG 15/ Kwalifikacje personelu Montaż, uruchomienie, konserwacja, usuwanie usterek oraz demontaż tego produktu Rexroth, a także obsługa produktu wymagają podstawowej znajomości elektryki i mechaniki oraz znajomości przynależnej fachowej terminologii. Do obsługi produktu zalicza się na przykład skompletowanie wrzeciona wkrętarki Rexroth z komponentów i montaż wrzeciona wkrętarki Rexroth w urządzeniu. W celu zagwarantowania bezpiecznego użytkowania, wymienione czynności powinny być wykonywane przez odpowiedniego specjalistę lub osobę przeszkoloną pod nadzorem specjalisty. Innymi słowami, wyłącznie odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel może pracować z produktem lub w jego otoczeniu podczas montażu, uruchomienia, konserwacji, usuwania awarii i demontażu. Specjalista to osoba, która na podstawie własnego specjalistycznego wykształcenia, znajomości i doświadczenia oraz znajomości obowiązujących przepisów może ocenić powierzone jej prace, rozpoznać ewentualne niebezpieczeństwa i podjąć odpowiednie środki ochrony. powinna przestrzegać obowiązujących specjalistycznych zasad. musi być przeszkolona i uprawniona do włączania i wyłączania obwodów prądowych oraz urządzeń zgodnie z przepisami techniki bezpieczeństwa, do uziemiania obwodów prądowych oraz do ich celowego znakowania według wymagań roboczych. musi znać i rozumieć wszystkie ostrzeżenia i przepisy bezpieczeństwa zamieszczone w niniejszej dokumentacji oraz w dokumentacjach poszczególnych komponentów. powinna mieć dopasowane wyposażenie bezpieczeństwa oraz odbyć szkolenie w zakresie pierwszej pomocy. Osoby wykonujące montaż, obsługę, demontaż i konserwację produktóww Bosch Rexroth AG nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i leków mających wpływ na zdolność reakcji. 5 Ogólne zasady bezpieczeństwa Niniejszy rozdział opisuje podstawowe i ogólne zasady bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. ostrzegają przed ogólnymi zagrożeniami, związanymi np. z użytkowaniem lub utylizacją produktu (lub jego komponentów). NIEBEZPIECZEŃSTWO Wysokie napięcie elektryczne oraz wysoki prąd rozładowania! Niebezpieczeństwo dla życia lub ciężkie zranienia ciała w wyniku porażenia prądem! NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrażające ruchy! Niezamierzone ruchy silnika stanowią zagrożenie dla życia, mogą spowodować ciężkie obrażenia ciała lub szkody materialne!

16 16/30 Bosch Rexroth AG PL/ OSTRZEŻENIE Wysokie napięcie elektryczne w związku z błędnym przyłączeniem! Niebezpieczeństwo dla życia lub zranienia ciała w wyniku porażenia prądem! OSTRZEŻENIE Osoby z rozrusznikami serca, metalowymi implantami oraz aparatami słuchowymi przebywające w bezpośrednim pobliżu wyposażenia elektrycznego są narażone na niebezpieczeństwo! PRZESTROGA Możliwe gorące powierzchnie na obudowie urządzenia! Niebezpieczeństwo obrażeń! Niebezpieczeństwo oparzenia! PRZESTROGA Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku nieprawidłowej obsługi! Obrażenia ciała poprzez zgniatanie, cięcie, skrawanie lub uderzenia albo w wyniku nieprawidłowej obsługi przewodów pod ciśnieniem! Ponadto przestrzegać następujących zasad: Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w kraju użytkowania. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów obowiązujących w kraju, w którym produkt jest stosowany/użytkowany. Stosować produkty Rexroth tylko w nienagannym stanie technicznym. Przestrzegać wszystkich notyfikacji umieszczonych na produkcie. Osoby wykonujące montaż, obsługę, demontaż lub konserwację produktów Rexroth nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i leków mających wpływ na zdolność reakcji. Nie pracować z produktem w otoczeniu zagrożonym eksplozją, w którym znajdują się palne substancje, gazy lub pyły. Jeśli w aplikacjach istotnych dla bezpieczeństwa zamontowano lub stosuje się nieprawidłowe produkty, może dojść do niekontrolowanych stanów roboczych w aplikacji, mogących spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne. Z tego względu produkt należy stosować wyłącznie w aplikacjach istotnych dla bezpieczeństwa, jeśli takie zastosowanie posiada wyraźną specyfikację w dokumentacji produktu i jest dozwolone. Produkt można uruchomić wówczas, gdy stwierdzono, że produkt docelowy (przykładowo maszyna lub urządzenie), w którym zostały zamontowane produkty Rexroth są zgodne z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i normami obowiązującymi w danym kraju.

17 PL/ Bosch Rexroth AG 17/ Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do produktu i technologii W niniejszym rozdziale opisano podstawowe zasady bezpieczeństwa, uzależnione od technologii stosowanych dla produktu Ogólne wskazówki uzależnione od produktu Gwarancja obejmuje wyłącznie dostarczoną konfigurację. Gwarancja wygasa w przypadku błędnego montażu, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i/lub nieprawidłowej obsługi. Nie ustawiać żadnych przedmiotów na produktach Rexroth Zabezpieczenie przeciwko dotknięciu elementów elektrycznych Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie urządzeń i komponentów o napięciu ponad 50 Volt. W przypadku kontaktu z elementami o napięciu większym niż 50 Volt mogą być one niebezpieczne dla osób i prowadzić do porażenia elektrycznego. Podczas pracy urządzeń elektrycznych niektóre ich elementy znajdują się przymusowo pod niebezpiecznym napięciem.

18 18/30 Bosch Rexroth AG PL/ NIEBEZPIECZEŃSTWO Wysokie napięcie elektryczne! Niebezpieczeństwo dla życia, niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub ciężkie zranienia ciała w wyniku porażenia prądem! Należy zapoznać się i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy z systemem lub prac serwisowych/konserwacyjnych. Obsługę, konserwację i/lub prace naprawcze tego urządzenia może wykonać personel wykształcony i wykwalifikowany do pracy z urządzeniami elektrycznymi. Należy przestrzegać ogólnych przepisów instalacji i przepisów bezpieczeństwa dotyczących pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Przed włączeniem należy ustanowić stałe przyłącze przewodu ochronnego do wszystkich urządzeń elektrycznych zgodnie ze schematem połączeń. Praca urządzenia również dla krótkotrwałych celów pomiaru i kontroli dozwolona jest wyłącznie z przyłączonym na stałe przewodem ochronnym w miejscach do tego przeznaczonych. Urządzenie należy odłączyć od sieci przed dostępem do części elektrycznych przewodzących napięcie większe niż 50 Volt. Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Po odłączeniu napięcia sieciowego poczekać 10 sekund, aż system się wyładuje. Dopiero po tym czasie otworzyć obudowę i rozpocząć prace naprawcze/konserwacyjne. W przypadku elektrycznych elementów napędowych i filtracyjnych przestrzegać następujących zasad: Aby ingerować w urządzenie po jego wyłączeniu należy odczekać podany czas rozładowania elementów. Należy zmierzyć napięcie kondensatorów przed rozpoczęciem prac, aby wykluczyć niebezpieczeństwa w przypadku ich dotknięcia. Nie wolno dotykać elektrycznych miejsc przyłączeniowych elementów w stanie włączonym. Przed włączeniem urządzenia należy zamieścić na nim stosowne pokrywy i urządzenia ochronne zabezpieczające przed dotknięciem. Przed włączeniem należy zakryć i zabezpieczyć elementy przewodzące, aby zapobiec ich dotknięciu. Dla wielokanałowych systemów wkrętarskich nie można stosować zabezpieczeń ochronnych prądowych (RCD)! Zabezpieczenie przeciw pośredniemu dotknięciu musi zostać ustanowione w inny sposób, np. za pomocą zabezpieczenia nadmiarowoprądowego zgodnie z obowiązującymi normami. Dla urządzeń wmontowanych jako zabezpieczenie przeciwko bezpośredniemu dotknięciu elementów elektrycznych należy zapewnić zewnętrzną obudowę, jak np. szafę rozdzielczą. Kraje Europejskie: zgodnie z normą EN 50178/1998, punkt USA: Por. Krajowe Przepisy dla Instalacji Elektrycznych (NEC), Krajowy Związek Producentów Instalacji Elektrycznych (NEMA) oraz regionalne przepisy budowlane. Użytkownik ma obowiązek zawsze przestrzegać wszystkich określonych powyżej punktów.

19 PL/ Bosch Rexroth AG 19/30 W przypadku elektrycznych elementów napędowych i filtracyjnych przestrzegać następujących zasad: NIEBEZPIECZEŃSTWO Wysokie napięcie elektryczne oraz wysoki prąd rozładowania! Niebezpieczeństwo dla życia lub zranienia ciała w wyniku porażenia prądem! Przed włączeniem należy w pierwszej kolejności uziemić lub połączyć przewodem ochronnym wyposażenie elektryczne, obudowę wszystkich urządzeń elektrycznych oraz silników z punktami uziemiającymi. Również przy testach trwających krótką chwilę. Przed uruchomieniem, również w celu przeprowadzenia prób, należy zawsze przyłączyć przewód ochronny lub połączyć z przewodem uziemiającym. Na obudowie mogą wystąpić wysokie napięcia, które powodują porażenie elektryczne. Należy zawsze na stałe łączyć przewód ochronny wyposażenia elektrycznego oraz urządzeń do sieci zasilającej. Prąd rozładowania jest większy niż 3, 5 ma. Stosować przynajmniej 10 mm przekroju miedziowego dla tego połączenia przewodem ochronnym w jego całym przebiegu! Naklejki ostrzegawcze Nalepka ostrzegawcza na systemie wktrętarskim wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. OSTRZEŻENIE Niebezpieczne napięcie elektryczne wewnątrz urządzenia! Niebezpieczeństwo dla życia lub zranienia ciała w wyniku porażenia prądem! Wyłączyć urządzenie. Odłączyć urządzenie od sieci. Poczekać 90 sekund przed otwarciem urządzenia lub rozpoczęciem prac konserwacyjnych, aż urządzenie się rozładuje. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych zapoznać się i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi.

20 20/30 Bosch Rexroth AG PL/ Zabezpieczenie przed porażeniem prądem poprzez niskie napięcie zabezpieczające Napięcia w produktach Rexroth są niskimi napięciami zabezpieczającymi od 0 do 50 Volt. Przyłącza i zaciski, na których znajdują się te napięcia, wykonane zostały bezpiecznie dla dotyku zgodnie z normami produktu. OSTRZEŻENIE Wysokie napięcie elektryczne w związku z błędnym przyłączeniem! Niebezpieczeństwo dla życia lub zranienia ciała w wyniku porażenia prądem! Do wszystkich przyłączy i zacisków z napięciami od 0 do 50 Volt można przyłączyć elementy i przewody wykazujące niskie napięcie zabezpieczające (PELV= Protective Extra Low Voltage). Wolno przyłączać wyłącznie napięcia i obwody prądowe mające bezpieczne odseparowanie od niebezpiecznych napięć. Bezpieczne odseparowanie można osiągnąć stosując przykładowo transformatory izolujące, bezpieczne transoptory lub bezsieciowe zasilanie z baterii Zabezpieczenie przed niebezpiecznymi ruchami Niebezpieczne ruchy mogą być powodowane błędnym wysterowaniem przyłączonych silników. Przyczyny mogą być różnego rodzaju: zanieszczyszczone lub błędnie ułożone okablowanie lub oprzewodowanie błędy w obsłudze komponentów nieprawidłowe podanie parametrów przed uruchomieniem błędy w czujnikach pomiarowych i nadajnikach sygnału uszkodzone komponenty błędy w oprogramowaniu Błędy te mogą wystąpić bezpośrednio po włączeniu lub po pewnym nieokreślonym czasie pracy. Elementy nadzorujące w częściach napędowych w znacznym stopniu zamykają błędną funkcję w przyłączonych napędach. Biorąc pod uwagę ochronę osób, a w szczególności niebezpieczeństwo zranienia ciała i / lub szkody materialne taki stan nie może trwać samodzielnie. Do momentu zadziałania wbudowanych elementów nadzorujących należy z pewnością liczyć się z błędnym ruchem napędów, którego rozmiar zależy od rodzaju sterownika i stanu roboczego.

21 PL/ Bosch Rexroth AG 21/30 NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrażające ruchy! Niebezpieczeństwo dla życia, zranienia, ciężkie obrażenia ciała lub szkody materialne! Zapewnić środki ochrony osobistej. Ochronę zapewnić poprzez zastosowanie elementów nadzorujących lub środków zaradczych znajdujących się po stronie urządzenia. Środki uzależnione są od specyficznych warunków urządzenia i przewidziane według analizy niebezpieczeństw i błędów. Do tego należy uwzględnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dla urządzenia. Poprzez wyłączenie, obejście lub błędną aktywację urządzeń bezpieczeństwa mogą wystąpić swobodne ruchy maszyny lub inne błędne funkcje. W pobliżu elektroniki urządzenia i jej przewodów doprowadzających należy unikać pracy z urządzeniami o wysokiej częstotliwości, zdalnym sterowaniu i urządzeniami radiowymi. Jeśli nie można uniknąć zastosowania tych urządzeń przed pierwszym uruchomieniem, należy sprawdzić system oraz instalację pod względem ewentualnych błędnych funkcji we wszystkich używanych położeniach. W razie konieczności niezbędne jest specjalne badanie instalacji pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Stosować wspornik momentu obrotowego, jeśli mają być wykonywane złącza śrubowe z wysokimi momentami obrotowymi przy zastosowaniu ręcznego wrzeciona wkrętarki lub ErgoSpin. W następujących przypadkach należy zainstalować wspornik momentu obrotowego w ErgoSpin: ESM od 10 Nm, ESA lub ESV od 40 Nm. Unikanie wypadków, zranienia ciała oraz/lub szkód materialnych w systemach stacjonarnych: Nie wolno przebywać w obszarze ruchu maszyny i jej elementów. Możliwe środki zaradcze przeciw niezamierzonemu dostępowi osób to np. płot ochronny, kraty ochronne, osłony lub zapory świetlne. Wystarczająca odporność płotów oraz pokryw przeciw maksymalnie możliwej energii ruchu. Umieścić łatwo dostępny wyłącznik zatrzymania awaryjnego w bezpośredniej bliskości. Przed uruchomieniem instalacji sprawdzić działanie systemu wyłączania awaryjnego. W przypadku błędnego działania wyłącznika awaryjnego nie pracować z urządzeniem. Zabezpieczenie przeciw niezamierzonemu rozruchowi poprzez zastosowanie obwodu wyłączenia awaryjnego. Przed dostępem lub interwencją w obszar niebezpieczny należy bezpiecznie unieruchomić napędy. Osie pionowe zabezpieczyć dodatkowo przed upadkiem lub opuszczeniem po wyłączeniu silnika przy pomocy: mechanicznej blokady osi pionowej, zewnętrznych urządzeń hamujących, chwytających, zaciskających i wystarczającego wyrównania wagi osi. Wyposażenie elektryczne odłączyć od napięcia poprzez wyłącznik główny i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem podczas prac konserwacyjnych i naprawczych, czyszczenia oraz długich przerw w eksploatacji.

22 22/30 Bosch Rexroth AG PL/ Zabezpieczenie przed polami magnetycznymi i elektromagnetycznymi podczas pracy i montażu Pola magnetyczne i elektromagnetyczne istniejące w bezpośrednim otoczeniu przewodów przewodzących prąd oraz silnikowych magnesów trwałych mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób z rozrusznikami serca, implantami metalowymi oraz aparatami słuchowymi. NIEBEZPIECZEŃSTWO Osoby z rozrusznikami serca, metalowymi implantami oraz aparatami słuchowymi przebywające w bezpośrednim pobliżu wyposażenia elektrycznego są narażone na niebezpieczeństwo! Pola magnetyczne i elektromagnetyczne mogą zakłócać i wpływać negatywnie na funkcjonowanie rozruszników serca, aparatów słuchowych oraz implantów metalowych. Może to stanowić zagrożenie dla osób, których dotyczy. Osobom z rozrusznikami serca i metalowymi implantami zabrania się wstępu do miejsc, w których zamontowano urządzenia elektryczne i elementy lub w których powyższe elementy pracują lub są uruchamiane lub w których składuje się, naprawia lub montuje elementy silników z magnesami trwałymi Jeśli zaistnieje konieczność wkroczenia na taki teren osoby z rozrusznikiem serca, wówczas decyzję o wejściu powinien podjąć lekarz. Odporność na zakłócenia niedawno lub w przyszłości zaimplantowanych rozruszników serca jest różna, dlatego nie istnieją w tym przypadku ogólnie obowiązujące przepisy. Osoby mające w ciele metalowe implanty lub odłamki oraz aparaty słuchowe przed przekroczeniem granicy takiego obszaru powinny zasięgnąć opinii lekarza, ponieważ w takich miejscach mogą doznać uszczerbku na zdrowiu.

23 PL/ Bosch Rexroth AG 23/ Zabezpieczenie przed nieprawidłową obsługą wkrętarki ręcznej PRZESTROGA Brak wspornika momentu obrotowego przy wkrętarce ręcznej ErgoSpin! Szkody materialne/obrażenia ciała! W następujących przypadkach należy zainstalować wspornik momentu obrotowego: ESM od 10 Nm ESA lub ESV od 40 Nm Chronić wkrętarkę ręczną przed deszczem i wilgocią. Przedostanie się wody do wkrętarki ręcznej zwiększa ryzyko porażenia prądem. Praca z wkrętarką ręczną nie może odbywać się na zewnątrz. Nie wykorzystywać kabla niezgodnie z przeznaczeniem do przenoszenia wkrętarki ręcznej, zawieszania lub wyciągania wtyczki z gniazda. Chronić kabel przed żarem, olejem, ostrymi kantami lub ruchomymi częściami urządzeń. Przed uruchomieniem wkrętarki ręcznej usunąć narzędzia nastawcze lub klucze płaskie. Nie przeceniać swoich możliwości. Zadbać o bezpieczne stanowisko i utrzymywać równowagę. Nie przeciążać wkrętarki ręcznej. Podczas pracy stosować wyłącznie przeznaczoną do tego wkrętarkę ręczną. Nie używać wkrętarki ręcznej z uszkodzonym wyłącznikiem Zabezpieczenie przed dotknięciem gorących elementów PRZESTROGA Możliwe gorące powierzchnie na obudowach silnika i przekładni! Niebezpieczeństwo obrażeń! Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykać powierzchni obudowy urządzeń w pobliżu gorących źródeł ciepła! Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie dotykać powierzchni obudowy silników i przekładni! Niebezpieczeństwo oparzenia! Podczas pracy lub po jej zakończeniu temperatury mogą wynosić ponad 60 C (140 F) w zależności od warunków roboczych. Przed ingerencją należy dostatecznie schłodzić silniki po wyłączeniu. Należy nosić rękawice ochronne lub nie pracować przy gorących powierzchniach. Producent powinien przedsięwziąć środki zapobiegające obrażeniom spowodowanym na skutek oparzenia podczas docelowego użytkowania dla określonego zastosowania produktu końcowego, w maszynie lub urządzeniu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Do takich środków należą przykładowo: wskazówki ostrzegawcze, oddzielające wyposażenie ochronne (osłony lub ogrodzenie), dokumentacja techniczna.

24 24/30 Bosch Rexroth AG PL/ Zabezpieczenie podczas obsługi oraz montażu Obsługa i montaż określonych elementów i komponentów przeprowadzone w nieprawidłowy sposób mogą prowadzić w niekorzystnych warunkach do zranień. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku nieprawidłowej obsługi! Obrażenia ciała poprzez zgniatanie, cięcie, skrawanie lub uderzenia! Należy przestrzegać ogólnych przepisów instalacji i przepisów bezpieczeństwa dotyczących obsługi i montażu. Należy stosować przystosowane urządzenia transportowe oraz urządzenia dla przeprowadzenia montażu. Poprzez stosowne środki zaradcze zapobiegać zakleszczeniom, zaciskom i zgnieceniom. Stosować wyłącznie przystosowane narzędzia. O ile zostało to zalecone należy stosować specjalne, dedykowane narzędzia. Stosować w prawidłowy sposób podnośniki i narzędzia. Jeśli jest to konieczne należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne (np. okulary ochronne, obuwie ochronne, rękawice ochronne). Nie przebywać pod wiszącymi ciężarami. Natychmiast usuwać wypływające na podłoże ciecze ponieważ stanowią one niebezpieczeństwo poślizgu. Przewody i kable należy układać zachowując dopuszczalny promień zgięcia, tak aby nie uległy uszkodzeniu i nie powodowały potknięcia się Ochrona podczas obchodzenia się z bateriami Baterie składają się z aktywnych chemikaliów umieszczonych w stabilnej obudowie. Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do zranień lub szkód materialnych. PRZESTROGA Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku nieprawidłowej obsługi! Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do wybuchów lub oparzeń środkiem żrącym mogących powodować obrażenia. Nie próbować reaktywować baterii poprzez podgrzewanie lub stosowanie innych metod (niebezpieczeństwo wybuchu oraz poparzenia kwasem). Baterii nie można ładować, ponieważ w takim przypadku mogą eksplodować lub może nastąpić ich wyciek. Nie rzucać baterii do ognia. Nie rozkładać baterii na części pierwsze. Nie uszkodzić wbudowanych elektrycznych części w urządzeniu. Ochrona środowiska i utylizacja: Baterie umieszczone w produkcie stanowią w świetle przepisów materiał niebezpieczny podczas transportu drogą lądową, powietrzną i morską (niebezpieczeństwo eksplozji). Stare baterie należy utylizować osobno. Przestrzegać przepisów kraju w którym znajduje się urządzenie.

25 PL/ Bosch Rexroth AG 25/30 Baterie nie mogą być usuwane do zwykłych odpadów, użytkownik końcowy jest zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Stare baterie mogą zawierać szkodliwe substancje, które w przypadku niewłaściwego składowania lub utylizacji mogą być szkodliwe dla zdrowia lub środowiska. Baterie zawierają także różne materiały, które muszą być oddzielnie zbierane i ponownie zastosowane. Nabyte baterie mogą być po użyciu oddane albo do firm zajmujących się utylizacją baterii użytkownikom urządzeń do przetwarzania starych urządzeń zgodnie z prawem o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych lub bezpłatnie naszym przedstawicielom lub w punkcie Murrhardt. Symbole "przekreślonego śmietnika" oznacza, iż baterie nie mogą być dostarczana wraz ze zwykłymi odpadami, a jedynie zbierane oddzielne i przetwarzane. 3 Zakres dostawy Zakres dostawy Do zakresu dostawy produktu należy niniejsza dokumentacja (Przepis bezpieczeństwa).

26 26/30 Bosch Rexroth AG PL/ Utylizacja 4 Utylizacja Urządzenie nie może być utylizowane z odpadami komunalnymi (domowymi). Aby dokonać zwrotu zużytego urządzenia należy wykorzystać dostępne systemy zwrotów lub zbiorcze. Niestaranna utylizacja produktu może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Urządzenia wyprodukowane w naszej firmie są przyjmowane bezpłatnie do utylizacji. Warunkiem przyjęcia jest brak przeszkadzających zanieczyszczeń, takich jak oleje, smary lub inne. Ponadto zwracane urządzenie nie może zawierać żadnych niewłaściwych ciał obcych lub komponentów. Produkty należy dostarczyć na poniższy adres na koszt odbiorcy: Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls Fornsbacher Str. 92 D Murrhardt Niemcy 4. 1 Ochrona środowiska Proces wytwarzania Wytwarzanie produktów odbywa się w procesach produkcyjnych zoptymalizowanych pod względem energii i surowców, umożliwiających jednocześnie ponowne wykorzystanie i zużytkowanie powstających odpadów. Surowce, materiały pomocnicze i eksploatacyjne zawierające substancje szkodliwe staramy się zastępować regularnie alternatywami przyjaznymi dla środowiska. Zakazy stosowania materiałów Gwarantujemy, ze nasze produkty nie zawierają materiałów zabronionych rozporządzeniem o zakazie stosowania chemikaliów. Ponadto oświadczamy, że nasze wyroby nie zawierają rtęci, azbestu, PCB i chlorowanych węglowodorów. Brak emisji substancji niebezpiecznych Nasze produkty nie zawierają substancji niebezpiecznych, mogących się wydzielać podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. W normalnym przypadku nie należy obawiać się żadnych negatywnych oddziaływań na środowisko. Główne składniki Tab. 6 na stronie 26 przedstawia składniki zawarte w znacznej części w naszych produktach. 6: Główne składniki produktów Komponenty wrzeciona Stal Aluminium Miedź Tworzywa sztuczne Elementy i moduły elektroniczne Silniki Stal Aluminium Miedź Mosiądz Materiały magnetyczne Elementy i moduły elektroniczne

27 PL/ Bosch Rexroth AG 27/30 5 Wyszukiwanie i usuwanie błędów Awarie oraz notyfikacje błędów wyświetlane są w systemie wkrętarskim i/lub w jego programie serwisowym, np. BS350. W przypadku, gdy nie da się usunąć występującego błędu należy zwrócić się do jednego z adresów kontaktowych, które można znaleźć na stronie lub w rozdziale Serwis i dystrybucja. Wyszukiwanie i usuwanie błędów 6 Załącznik Niniejszy rozdział zawiera informacje odnośnie następujących tematów: Reklamacje i naprawy Gwarancja Serwis i dystrybucja 6. 1 Reklamacje i naprawy W przypadku reklamacji i napraw, wymagających demontażu komponentów wrzeciona wkrętarki należy wysłać je w stanie nierozłożonym do dostawcy lub do naszego warsztatu serwisowego w Murrhardt. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą uznawane. 6. 2 Gwarancja Na urządzenia Rexroth-udzielamy 1 roku gwarancji (na podstawie rachunku lub dowodu dostawy). Szkody powstałe w wyniku naturalnego zużycia, przeciążenia i obsługi niezgodnej z przeznaczeniem nie są objęte świadczeniami gwarancyjnymi.

28 28/30 Bosch Rexroth AG PL/ Załącznik 6. 3 Serwis i dystrybucja Serwis W sprawach know/how jesteśmy dla Państwa odpowiednią osobą kontaktową. W każdym przypadku: serwis Rexroth Jesteśmy dostępnie przez całą dobę pod numerem: Oczywiście mogą się Państwo skontaktować z nami również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: service. svc@boschrexroth. de Serwis na całym świecie Nasza globalna sieć serwisowa jest do Państwa dyspozycji w ponad 40 krajach. Szczegółowe informacje na temat naszych punktów serwisowych w Niemczech i na świecie można znaleźć pod adresem: service Przygotowanie informacji Nasza pomoc będzie szybka i skuteczna, jeśli przygotują Państwo następujące informacje: szczegółowy opis usterki oraz okoliczności, w których nastąpiła dane znajdujące się na tabliczce znamionowej produktu, a w szczególności materiał oraz numer seryjny, Numer telefonu oraz faksu, a także adres, pod którym są Państwo dostępni w przypadku dodatkowych pytań. Dystrybucja Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls Systemy wkrętarskie i tłoczenia Postfach 1161, Murrhardt Fornsbacher Str. 92, Murrhardt Niemcy Jesteśmy dostępni: pod nr. telefonu nr fax pod adresem schraubtechnik@boschrexroth. de Internet Informacje odnośnie techniki wkrętarskiej Rexroth znajdą Państwo pod adresem schraubtechnik Uzupełniające wskazówki odnośnie serwisu, napraw i szkoleń oraz aktualne adresy naszych biur dystrybucyjnych znajdą Państwo pod adresem Poza obszarem Niemiec należy skontaktować się najpierw z naszym najbliższym przedstawicielem.

29 PL/ Bosch Rexroth AG 29/30 Załącznik

30 Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls Postfach Murrhardt Fornsbacher Str Murrhardt Niemcy Tel Fax Zastrzega się zmiany techniczne Wydrukowano w Niemczech PL 30

Podręcznik bezpieczeństwa Bosch Rexroth Pe 2 X

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik bezpieczeństwa Bosch Rexroth Pe 2 X

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik bezpieczeństwa Bosch Rexroth Pe 2 X