Książka z instrukcjami i przepisami Canon Imagerunner 2520 Series

Książka z instrukcjami i przepisami Canon Imagerunner 2520 Series to oficjalna instrukcja obsługi dla urządzeń z serii Canon Imagerunner 2520. Książka zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące konfiguracji, instalacji, utrzymania i naprawy urządzenia Imagerunner 2520. Zawiera również wskazówki dotyczące używania urządzenia oraz przydatne przepisy i instrukcje dotyczące wykonania różnych zadań. Książka z instrukcjami i przepisami Canon Imagerunner 2520 Series jest doskonałym narzędziem dla osób posługujących się tym urządzeniem, ponieważ zawiera wszystkie informacje, których potrzebują, aby w pełni wykorzystać swoje urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Książka z instrukcjami i przepisami Canon Imagerunner 2520 Series

Konfiguracja połączenia USB (instalacja oprogramowania)

Na tym etapie nie podłączaj kabla USB.

Aby użytkować urządzenie podłączone do komputera, należy zainstalować oprogramowanie ze sterownikami na dysku twardym komputera. Proces instalacji trwa około 20 minut. (Czas instalacji może różnić się w zależności od środowiska komputera i liczby aplikacji, które mają być zainstalowane).

WAŻNE

 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
 • Zaloguj się jako administrator (lub jako członek grupy administratorów).
 • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
 • Podczas instalacji może być wymagane połączenie internetowe. Mogą być pobierane opłaty za połączenie internetowe. Skonsultuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
 • Podczas instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami i podczas ponownego uruchamiania nie wyjmuj dysku Setup CD-ROM z napędu. Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja będzie kontynuowana.
 • Wymagania systemowe opisane są w sekcji „Specyfikacje”.

Windows
 • Jeśli podłączyłeś urządzenie za pomocą kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania:

W przypadku systemu Windows 7
(1) Odłącz przewód USB podłączony do komputera.
(2) Przejdź do punktu 1.

W przypadku systemu Windows Vista/XP
Może zostać wyświetlone następujące okno dialogowe.
Gdy okno dialogowe zostanie zamknięte, przejdź do punktu 1.
(2) Kliknij Cancel (Anuluj).
(3) Przejdź do punktu 1.
 • Program Easy-WebPrint EX
Easy-WebPrint EX to program do drukowania stron internetowych, instalowany na komputerze podczas instalacji dostarczonego oprogramowania. Do użytkowania tego programu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 7 lub nowsza. Podczas instalacji wymagane jest połączenie internetowe.

1.

Naciśnij przycisk [ON] (WŁ) (A), aby WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

WAŻNE
Nie podłączaj jeszcze przewodu USB do komputera i do urządzenia. Jeśli podłączyłeś już przewód, odłącz go teraz.

2. pl/media/G0080402_tcm125-773924. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Uruchom komputer, a następnie włóż dysk [Setup CD-ROM] (Instalacyjny dysk CD-ROM) do napędu CD-ROM.Jeśli korzystasz z systemu Windows, program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie.

UWAGA
If the program does not start automatically, double-click the CD-ROM icon
w menu Computer (Komputer) lub My Computer (Mój komputer). Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM
dwukrotnie kliknij plik MSETUP4. EXE.
3.
System Windows XP -> 4
Na ekranie AutoPlay (Autoodtwarzanie) kliknij pozycję Run Msetup4. exe (Uruchom Msetup4. exe), a następnie w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
Jeśli okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika) pojawi się ponownie w następnych czynnościach, kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
4. pl/media/G0082412_tcm125-773926. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Wybierz swoje miejsce zamieszkania i kliknij przycisk [Next] (Dalej).Jeśli pojawi się ekran Select Language (Wybierz język), wybierz język, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
5. pl/media/G0082413_tcm125-773927. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Wybierz kraj lub region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).6. pl/media/G0080404_tcm125-773928. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Kliknij opcję [Easy Install] (Łatwa instalacja).Instalowane są sterowniki, oprogramowanie i podręczniki ekranowe.
Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa).
7. pl/media/G0080405_tcm125-773929. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj).8. pl/media/G0080408_tcm125-773930. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Wybierz opcję [Use the printer via USB] (Użyj tej drukarki za pośrednictwem połączenia USB), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).
Postępuj zgodnie z instrukcjami kontynuowania instalacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie.Ważne informacje dotyczące instalacji

 • Port USB


Po wyświetleniu ekranu [Printer Connection] (Podłączenie drukarki) podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.Port USB znajduje się po prawej stronie urządzenia.

UWAGA
Można także zastosować dostarczony przewód do konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN.

 • Informacje wymagane do rejestracji
Rejestracja
Jeśli numer seryjny nie został automatycznie wyświetlony na ekranie rejestracji, wprowadź numer seryjny umieszczony wewnątrz urządzenia (jak na ilustracji).

WAŻNE
Po włączeniu zasilania, uchwyt kasety FINE przesunie się, jeśli moduł skanera (pokrywa drukarki) (B) jest otwarty.

 • Jeśli pojawia się ekran [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety)


Aby wyrazić zgodę na program [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety), kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się).
Jeśli klikniesz przycisk Do not agree (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia).

9. pl/media/G0080418_tcm125-773934. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ), aby zakończyć instalację.W przypadku systemu Macintosh
Przed pierwszym skanowaniem przy użyciu pulpitu sterowania urządzenia wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.10. pl/media/G0080422_tcm125-773935. png" data-aspect="0" width="100%"/>W przypadku systemu Windows
Zostanie otwarte menu Solution EX (Rozwiązanie EX).
W przypadku systemu Macintosh
Menu Solution EX (Rozwiązanie EX) jest uruchamianie przez kliknięcie przycisku OK w oknie dialogowym Canon Solution Menu EX (Menu EX rozwiązań firmy Canon).
Wyjmij dysk Setup CD-ROM z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu.
Przyciski wyświetlane w menu [Solution EX] (Rozwiązanie EX) mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu zakupu.

Macintosh

Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

WAŻNE

Dwukrotnie kliknij ikonę Setup (Instalacja) w folderze dysku CD-ROM, aby przejść do następnego ekranu.Wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK. pl/media/G0080429_tcm125-773940. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROMna pulpicie. pl/media/G0080430_tcm125-773941. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Jeśli nazwa lub hasło administratora nie są znane, kliknij przycisk [Help] (Pomoc), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Aby wydrukować Podręcznik online, skorzystaj z funkcji drukowania w przeglądarce internetowej.

W przypadku systemu Windows:

Aby ustawić drukowanie kolorów i obrazów widocznych w tle, należy wykonać poniższe czynności.

Uwaga

 • W przypadku korzystania z systemu Windows 8. 1 wydrukuj w wersji dla komputerów stacjonarnych.
 • Drukowanie kolorów i obrazów tła w przeglądarce Microsoft Edge nie jest możliwe. Aby wydrukować kolory i obrazy tła, skorzystaj z programu Internet Explorer 11, Mozilla Firefox lub Google Chrome.
 • W przypadku przeglądarki Internet Explorer w wersji 11

  1. Wybierz kolejno opcje (Narzędzia) > Drukuj (Print) > Ustawienia strony... (Page setup... ).
  2. Zaznacz pole wyboru Drukuj kolory i obrazy tła (Print Background Colors and Images).
 • W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox

 • Wybierz kolejno opcje (Menu) > Drukuj... (Print... ) > Konfiguracja strony... (Page Setup...
 • W menu Formaty i opcje (Format & Options) zaznacz pole wyboru Drukuj tła (kolory i obrazy) (Print Background (colors & images)).
 • W przypadku przeglądarki Google Chrome

 • Wybierz opcję (Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome) > Drukuj...
 • Kliknij Więcej ustawień (More settings), a następnie zaznacz pole wyboru Obrazy tła (Background graphics) w menu Opcje (Options).
 • W przypadku systemu macOS:

  Aby drukować kolory i obrazy widoczne w tle, należy wykonać poniższe czynności w celu wyświetlenia opcji w oknie dialogowym Drukuj, a następnie zaznaczyć pole wyboru Drukuj tła (Print backgrounds).

 • Kliknij w menu Plik (File) polecenie Drukuj... ).
 • Kliknij ikonę Pokaż szczegóły (Show Details).
 • W menu rozwijanym wybierz opcję Safari. canon/ij/webmanual/Others1/PL/INFO/screens/safari_dialog. gif" alt="rysunek: Okno dialogowe Drukuj"/>

  Wybierz potrzebne Ci materiały pomocy

  • Tu znajdziesz najnowsze sterowniki do swojego produktu

  • Oprogramowanie, które zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia z pracy z naszymi produktami

  • Przydatne przewodniki, dzięki którym wykorzystasz potencjał swojego produktu

  • Przejrzyj aplikacje współpracujące z Twoim produktem

  • Tu znajdziesz najnowsze oprogramowanie układowe swojego produktu

  • Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań

  • Poznaj najnowsze wiadomości o swoim produkcie

  • Znajdź rozwiązania błędów, których kody wyświetla Twój produkt

  • Poznaj dane techniczne swojego produktu

  Left Right

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

  Numer seryjny

  Tutaj dowiesz się, jak znaleźć numer seryjny produktu B2B.

  Recyklingu

  Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

  Książka z instrukcjami i przepisami Canon Imagerunner 2520 Series

  Bezpośredni link do pobrania Książka z instrukcjami i przepisami Canon Imagerunner 2520 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Książka z instrukcjami i przepisami Canon Imagerunner 2520 Series