Instrukcja podłączania Brother Intellifax 1450mc

Instrukcja podłączania Brother Intellifax 1450mc zapewnia jedną z najbardziej niezawodnych i najświeższych technologii wśród wielu modeli drukarek Brother. Jest to łatwe w użyciu narzędzie do wysyłania i odbierania faksów, które jest wyposażone w 33,600 bps modem, który umożliwia szybkie połączenia. Posiada również 14,4 kbps Super G3 modem, który oferuje szybsze transferowanie danych niż w przypadku tradycyjnych modemy G3. Drukarka wyposażona jest również w funkcje kopiowania i skanowania, dzięki czemu można wysyłać i odbierać dokumenty w wielu formatach. Jeśli posiadasz Brother Intellifax 1450mc, podłączenie jej do sieci jest bardzo proste. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków, aby rozpocząć wysyłanie i odbieranie faksów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja podłączania Brother Intellifax 1450mc

HL‑3180CDW / DCP‑9015CDW / DCP‑9020CDW / MFC‑9140CDN / MFC‑9330CDW / MFC‑9340CDW

 • Drukowanie
 • Przed drukowaniem
 • Drukowanie z komputera (Windows®)
  • Podstawowe metody drukowania (Windows®)
   • Drukowanie dokumentu (Windows®)
   • Podgląd wydruku (Windows®)
   • Zmiana rozmiaru papieru (Windows®)
    • Tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru (Windows®)
   • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Windows®)
   • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Windows®)
   • Zmiana typu nośnika (Windows®)
   • Zmiana jakości drukowania (Windows®)
   • Drukuj dokument kolorowy w trybie monochromatycznym (Windows®)
   • Zmiana typu dokumentu (Windows®)
    • Zmiana trybu oraz ustawień koloru (Windows®)
    • Poprawa szarości kolorów (Windows®)
    • Poprawianie jakości czarnego druku (Windows®)
    • Poprawa druku cienkich linii (Windows®)
    • Poprawa druku wzorów (Windows®)
   • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Windows®)
   • Drukowanie plakatu (Windows®)
   • Drukowanie po obu stronach papieru (Windows®)
   • Drukowanie broszur (Windows®)
   • Zmiana źródła papieru (Windows®)
  • Zaawansowane metody drukowania (Windows®)
   • Drukowanie skalowane (Windows®)
   • Drukowanie odwrotne (Windows®)
   • Dodawanie znaku wodnego do drukowanego dokumentu (Windows®)
   • Drukowanie na dokumencie daty, godziny i nazwy użytkownika komputera (Druk nagłówka/stopki) (Windows®)
   • Drukowanie w trybie oszczędzania tonera (Windows®)
   • Bezpieczne drukowanie (Windows®)
   • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Windows®)
   • Poprawa utrwalania tonera (Windows®)
   • Pomiń pustą stronę (Windows®)
   • Drukuj tekst na czarno (Windows®)
  • Wybór profilu druku (Windows®)
   • Dodawanie profilu druku
   • Usuwanie profilu druku
  • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
   • Skalibruj, aby poprawić Gęstość koloru (Windows®)
  • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Windows®)
   • Ustawienia układu dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
   • Ustawienia papieru/jakości dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
   • Ustawienia bezpiecznego drukowania dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
   • Ustawienia zaawansowane dla sterownika drukarki BR-Script3 (Windows®)
  • Zarządzanie urządzeniem z komputera (Windows®)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Windows®)
    • Anulowanie zadania drukowania (Windows®)
    • Włącz program Status Monitor (Windows®)
    • Co to są wskaźniki programu Status Monitor (Windows®)
 • Drukowanie z komputera (Macintosh)
  • Drukowanie dokumentu (Macintosh)
  • Ustawianie opcji druku (Macintosh)
   • Zmienianie typu dokumentu podczas drukowania zdjęć (Macintosh)
   • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Macintosh)
   • Drukowanie na obu stronach papieru (Macintosh)
   • Zmiana rozmiaru papieru (Macintosh)
    • Tworzenie niestandardowego rozmiaru (Macintosh)
   • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Macintosh)
   • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Macintosh)
   • Drukowanie odwrotne (Macintosh)
   • Przerzuć w poziomie (Macintosh)
   • Drukowanie skalowane (Macintosh)
   • Zmiana typu nośnika (Macintosh)
   • Zmiana jakości drukowania (Macintosh)
   • Drukuj dokument kolorowy w trybie monochromatycznym (Macintosh)
   • Zmniejszanie lub powiększanie układu dokumentu (Macintosh)
   • Zmiana źródła papieru (Macintosh)
   • Drukowanie w trybie oszczędzania tonera (Macintosh)
   • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Macintosh)
   • Poprawa utrwalania tonera (Macintosh)
   • Pomiń pustą stronę (Macintosh)
   • Zmiana trybu oraz ustawień koloru (Macintosh)
   • Poprawa szarości kolorów (Macintosh)
   • Poprawianie jakości czarnego druku (Macintosh)
   • Bezpieczne drukowanie (Macintosh)
  • Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3) (Macintosh)
  • Zarządzanie urządzeniem z komputera (Macintosh)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Macintosh)
 • Ustawienia druku z panelu sterowania urządzenia
  • Anulowanie zadania drukowania za pomocą panelu sterowania
  • Zmiana trybu emulacji drukarki
  • Zmiana ustawień druku dwustronnego za pomocą panelu sterowania
  • Zmień ustawienie Wyjścia monochromatycznego koloru w Panelu sterowania
  • Automatyczna kontynuacja
  • Przywracanie ustawień fabrycznych drukarki
  • Drukowanie listy czcionek wewnętrznych
  • Drukowanie listy konfiguracji druku
  • Wydruk testowy
 • Skanowanie
 • Przed skanowaniem
  • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Windows®
  • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Macintosh
  • Konfigurowanie certyfikatu dla plików PDF z podpisem
 • Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia
  • Skanowanie zdjęć i grafiki
  • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF
  • Zapisywanie zeskanowanych danych w pamięci flash USB
   • Ustawienia skanowania dla skanowania do pamięci USB, skanowania do serwera e-mail, skanowania do FTP oraz skanowania do sieci
  • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR)
  • Skanowanie do załącznika e-mail
  • Wysyłanie zeskanowanych danych do serwera e-mail
  • Skanuj do FTP
   • Konfigurowanie profilu skanowania do serwera FTP
    • Tworzenie prefiksu nazwy pliku zdefiniowanego przez użytkownika
   • Przesyłanie zeskanowanych danych na serwer FTP
  • Skanowanie do sieci (Windows®)
   • Konfigurowanie profilu skanowania do sieci
    • Ustawianie daty i godziny przez system zarządzania za pośrednictwem przeglądarki WWW
   • Przesyłanie zeskanowanych danych na serwer CIFS
  • Usługi sieci Web do skanowania w sieci (Windows Vista® z dodatkiem SP2 lub nowszym, Windows® 7 oraz Windows® 8)
   • Skanowanie za pomocą usług sieci Web z urządzenia Brother (Windows Vista® z dodatkiem SP2 lub nowszym, Windows® 7 oraz Windows® 8)
   • Konfigurowanie ustawień skanowania dla usług sieci Web
  • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
 • Skanowanie z komputera (Windows®)
  • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Wybieranie typu dokumentu w trybie domowym aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
     • Zmiana ustawień skanowania (Windows®)
    • Zmiana rozmiaru skanowania w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Przycinanie skanowanego obrazu w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Drukowanie skanowanych danych w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Otwieranie za pomocą aplikacji z wykorzystaniem programu ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
  • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Skanowanie za pomocą programu Nuance PaperPort 12SE lub innych aplikacji systemu Windows®
   • Ustawienia sterownika TWAIN (Windows®)
  • Skanowanie za pomocą galerii zdjęć systemu Windows® lub opcji faksowania i skanowania w systemie Windows®
   • Ustawienia sterownika WIA (Windows®)
 • Skanowanie z komputera (Macintosh)
  • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie dokumentów i zdjęć za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Automatyczne skanowanie obu stron dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie do załącznika e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR) za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Skanowanie za pomocą aplikacji Presto! PageManager lub aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN (Macintosh)
   • Ustawienia sterownika TWAIN (Macintosh)
   • Obsługa techniczna NewSoft
  • Skanowanie za pomocą aplikacji Apple Image Capture (sterownik ICA)
   • Ustawienia sterownika ICA
 • PC-FAX
 • PC-FAX dla Windows®
  • Wysyłanie faksów z komputera (Windows®)
   • Przed użyciem oprogramowania PC-FAX (Windows®)
    • Konfigurowanie informacji użytkownika (Windows®)
    • Konfiguracja karty Wysyłanie (Windows®)
    • Wybieranie książki adresowej (Windows®)
     • Użyj książki adresowej Brother (Windows®)
      • Dodawanie osób do książki adresowej (Windows®)
      • Tworzenie grupy odbiorców (Windows®)
      • Edytowanie członka lub grupy (Windows®)
      • Eksportowanie książki adresowej (Windows®)
      • Usuwanie członka lub grupy (Windows®)
      • Importowanie informacji do książki adresowej (Windows®)
   • Wysyłanie pliku faksem za pomocą funkcji PC-FAX (Windows®)
    • Ustawienia strony tytułowej (Windows®)
   • Wysyłanie faksów za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Odbieranie faksów na komputerze (Windows®)
   • Odbieranie faksów za pomocą oprogramowania PC-FAX Receive firmy Brother (Windows®)
    • Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows®)
     • Konfigurowanie komputera do odbioru faksów PC-FAX (Windows®)
     • Konfigurowanie ustawień odbioru sieciowego faksu PC-FAX (Windows®)
    • Wyświetlanie odebranych wiadomości (Windows®)
   • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
 • PC-FAX dla Macintosh
  • Wysyłanie faksów z komputera (Macintosh)
   • Wysyłanie faksów z aplikacji (Macintosh)
   • Wysyłanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Mac OS X 10. 6. 8)
 • Zdalna konfiguracja
 • Zdalna konfiguracja (Windows®)
  • Konfigurowanie urządzenia Brother z komputera (Windows®)
  • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
  • Konfigurowanie książki adresowej za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
 • Zdalna konfiguracja (Macintosh)
  • Konfigurowanie urządzenia Brother z komputera (Macintosh)
  • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Konfigurowanie książki adresowej za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
 • ControlCenter
 • ControlCenter4 (Windows®)
  • Zmiana trybu działania narzędzia ControlCenter4 (Windows®)
  • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
  • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
  • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
  • Wysyłanie faksów za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)
  • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Kopiowanie dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • Uruchamianie narzędzia BRAdmin z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • Tworzenie niestandardowej karty za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
 • ControlCenter2 (Macintosh)
  • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Konfigurowanie urządzenia Brother za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Wysyłanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Mac OS X 10. 8)
  • Włącz funkcję automatycznego ładowania (Macintosh)
  • Konfigurowanie przycisków kopiowania za pomocą narzędzia ControlCenter2 (Mac OS X 10. 8)
 1. HomeBrother
 2. Serwis i wsparcie
 3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Drukowanie z komputera przez sieć bezprzewodową (Windows)

Aby drukować przy użyciu połączenia z siecią bezprzewodową, należy pobrać i zainstalować sterownik drukarki oraz oprogramowanie P-touch Editor.

Łączenie z siecią bezprzewodową przy tymczasowym wykorzystaniu kabla USB (zalecane)

 1. Sprawdź wcześniej identyfikator SSID i hasło punktu dostępu/routera WLAN.
 2. Pobierz sterownik drukarki i oprogramowanie P-touch Editor z sekcji [Downloads] w tej witrynie internetowej i zainstaluj je. Podczas instalowania sterownika wyświetlone zostaną pozycje ustawień połączenia z siecią bezprzewodową. Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Nie można drukować za pomocą oprogramowania P-touch Editor, jeśli drukarka pracuje w trybie EL (tryb oprogramowania P-touch Editor Lite). Upewnij się, że lampka Editor Lite jest wyłączona. Jeśli lampka Editor Lite jest włączona, naciśnij przycisk Editor Lite i przytrzymaj go, aż lampka Editor Lite zgaśnie. Drukarka przejdzie w tryb E (tryb oprogramowania P-touch Editor).

Jeśli nie znasz identyfikatora SSID i hasła punktu dostępu/routera WLAN, skontaktuj się z administratorem systemu.

Jeśli ustawienia połączenia z siecią bezprzewodową nie zostały skonfigurowane podczas instalowania sterownika drukarki, możesz użyć jednej z poniższych metod konfiguracji.

Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup™): tryb infrastrukturyNawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu programu Printer Setting Tool: tryb infrastrukturyNawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu funkcji Wireless DirectNawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową w trybie ad-hoc
Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Jeśli punkt dostępu/router WLAN obsługuje funkcję WPS (Wi-Fi Protected Setup™), ustawienia i połączenie można łatwo skonfigurować za naciśnięciem jednego przycisku.Zacznij od sprawdzenia, czy punkt dostępu/router WLAN jest oznaczony symbolem WPS, i ustaw drukarkę blisko punktu dostępu/routera WLAN. Naciśnij przycisk trybu bezprzewodowego na drukarce i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund. (Gdy lampka Wi-Fi zacznie migać, zwolnij przycisk). Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu/routerze WLAN. Po nawiązaniu połączenia lampka Wi-Fi będzie się świecić.
Drukarka będzie próbować nawiązać połączenie przy użyciu funkcji WPS przez 2 minuty. Jeśli w tym czasie naciśniesz przycisk trybu bezprzewodowego i przytrzymasz go przez 5 sekund, drukarka będzie próbować nawiązać połączenie przez kolejne 2 minuty od tego momentu.

Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu programu Printer Setting ToolSprawdź wcześniej identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło (klucz sieciowy) punktu dostępu/routera WLAN. Połącz drukarkę z komputerem za pomocą kabla USB. Jeśli lampka Wi-Fi się nie świeci, naciśnij przycisk trybu bezprzewodowego i przytrzymaj go przez sekundę, aby włączyć funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Gdy lampka Wi-Fi się zaświeci, zwolnij przycisk. Lampka Wi-Fi zacznie migać. Na komputerze uruchom program Printer Setting Tool i kliknij pozycję [Communication settings].
(Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania programu Printer Setting Tool, kliknij tutaj). Sprawdź, czy w pozycji [Communication Mode] w obszarze [Wireless Settings] na karcie [Wireless LAN] wybrano opcję [Infrastructure]. aspx? faqid=faqp00100063_000">Aby uzyskać informacje na temat okna Communication settings, kliknij tutaj). Wpisz zapisany wcześniej identyfikator SSID lub kliknij przycisk [Search] i wybierz identyfikator SSID z wyświetlonej listy. Wpisz hasło w polu [Passphrase].Informacje, które trzeba wprowadzić, różnią się w zależności od środowiska sieciowego. Wpisz niezbędne informacje odpowiadające środowisku sieciowemu.

Kliknij przycisk [Apply]. Po nawiązaniu połączenia lampka Wi-Fi na drukarce będzie się świecić. Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową przy użyciu funkcji Wireless Direct

Przy wykorzystaniu tej metody drukarka pełni także funkcję punktu dostępu do sieci bezprzewodowej.

Otwórz okno [Communication settings] w programie Printer Setting Tool na komputerze. (Sprawdź, czy pole [Enable Wireless Direct when Wireless LAN is turned on] na karcie [General] okna Communication settings jest zaznaczone. Na ekranie ustawień Wi-Fi na komputerze wybierz identyfikator SSID drukarki i wpisz hasło.
  Domyślnie identyfikator SSID i hasło drukarki korzystającej z połączenia Wireless Direct są następujące:
  SSID: „DIRECT-brPT-P750W****”, gdzie „****” to ostatnie cztery cyfry numeru seryjnego urządzenia. (Aby znaleźć etykietę z numerem seryjnym, otwórz pokrywę kasety).
  Hasło (klucz sieciowy): 00000000Aby wydrukować identyfikator SSID i hasło, naciśnij dwa razy przycisk trybu bezprzewodowego. (Użyj taśmy 0, 94" (24 mm)). Podczas używania funkcji Wireless Direct nie można korzystać z Internetu. Jeśli chcesz korzystać z Internetu, użyj połączenia przewodowego.
Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową w trybie ad-hocW obszarze [Wireless Settings] na karcie [Wireless LAN] ustaw w opcji [Communication Mode] wartość [Ad-hoc] i kliknij przycisk [Apply], aby zastosować ustawienia do drukarki. Użyj komputera, aby wyszukać drukarkę i nawiązać z nią połączenie. Domyślny identyfikator SSID drukarki to „SETUP”. Po nawiązaniu połączenia lampka Wi-Fi będzie się świecić.

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Instrukcja podłączania Brother Intellifax 1450mc

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja podłączania Brother Intellifax 1450mc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja podłączania Brother Intellifax 1450mc