Funkcja Safety Stop Instrukcja obsługi Cab Hermes Q6 3r

Funkcja Safety Stop w Cab Hermes Q6 3r pozwala na zatrzymanie się automatycznie w przypadku wykrycia przeszkody. Jest to bardzo przydatne przy manewrowaniu i jest wyposażone w systemy wykrywania przeszkód, takie jak podczerwień i czujniki ultradźwiękowe. Safety Stop jest również wyposażone w kontrolę świateł, która pozwala na zapalenie i zgaszenie świateł samochodu w momencie, gdy jest to konieczne. Funkcja Safety Stop jest niezwykle przydatna w przypadku wykrycia przeszkody, ponieważ pozwala na zatrzymanie się automatycznie i minimalizuje ryzyko kolizji i uszkodzenia samochodu.

Ostatnia aktualizacja: Funkcja Safety Stop Instrukcja obsługi Cab Hermes Q6 3r

Wybierz markę i model drukarki

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych.

System włącza się automatycznie, gdy samochód ruszy z miejsca.

W trakcie jazdy, system zatrzymuje silnik (przejście w tryb czuwania) w przypadku zatrzymania się pojazdu (w korku, na światłach itd. ).

Warunki stanu czuwania

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania.

Dotyczy automatycznej skrzyni biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu D, M lub N;

i

- pedał hamulca jest wciśnięty (wystarczająco mocno);

- pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty;

- prędkość pojazdu jest zerowa przez około sekundę.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położeniu P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zwolnionym pedale hamulca.

Dotyczy ręcznej skrzyni biegów:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej;

- pedał sprzęgła jest zwolniony; Migająca lampka kontrolna oznacza, że pedał sprzęgła nie został dostatecznie zwolniony;

- prędkość pojazdu jest mniejsza niż około 3 km/h.

We wszystkich wersjach pojazdów:

lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników w sposób ciągły, ostrzegając o przejściu silnika w stan czuwania.

Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

W razie zgaśnięcia silnika, jeśli system działa, naciśnięcie do końca pedału sprzęgła uruchamia silnik ponownie.

Przed wyjściem z pojazdu konieczne jest wyłączenie silnika (patrz paragraf „Uruchamianie, wyłączanie silnika”).

Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).

W razie przejścia silnika w stan czuwania, automatyczny hamulec parkingowy (w zależności od wersji pojazdu) nie zadziała w sposób samoczynny.

Przy silniku w stanie czuwania wspomaganie układu hamulcowego nie działa.

Uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania

Kiedy uruchomiony jest system, w niektórych sytuacjach (np. wjazd na skrzyżowanie) możliwe jest pozostawienie pracującego silnika w celu szybkiego ruszenia.

Automatyczna skrzynia biegów:

Przytrzymać pojazd unieruchomiony, naciskając lekko na pedał hamulca.

Ręczna skrzynia biegów:

Przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła.

Wyjście z trybu czuwania silnika

- pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub M,

- pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia znajduje się w położeniu N i hamulec postojowy jest poluzowany lub

- pedał hamulca jest wciśnięty ponownie; dźwignia znajduje się w położeniu P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym lub

- w położeniu R lub

- pedał przyspieszenia jest wciśnięty,

- w trybie ręcznym dźwignia zmiany biegów zostaje przestawiona w położenie + lub -.

- bieg w położeniu neutralnym i pedał sprzęgła lekko wciśnięty, lub

- włączony bieg i pedał sprzęgła całkowicie wciśnięty.

Uwaga specjalna: w niektórych pojazdach wyłączenie zapłonu, gdy silnik znajduje się trybie czuwania powoduje zapalenie się lampki ostrzegawczej Ä na tablicy wskaźników. Lampka gaśnie po kilku sekundach.

Podczas uzupełniania paliwa silnik musi być całkowicie wyłączony (a nie znajdować się w stanie czuwania): należy koniecznie wyłączyć silnik (patrz paragraf „Uruchamianie, wyłączanie silnika”).

Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

pojazdy wyposażone w RENAULT kartę:

- drzwi kierowcy nie są zamknięte;

- pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty;

wszystkie pojazdy:

- włączony jest wsteczny bieg;

- pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;

- temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka lub zbyt niska (poniżej ok. 5°C lub powyżej ok. 35°C);

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- Jeżeli pojazd posiada takie wyposażenie, to włączony zostaje tryb „4WD Lock” (odnieś się do punktu „Napęd: 4 koła napędowe (4WD)” w rozdziale 2);

- różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;

- system pomocy przy parkowaniu jest w trakcie działania;

- nachylenie terenu jest większe niż około 12% w przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów;

- funkcja „dobra widoczność“ jest włączona (patrz paragraf „klimatyzacja automatyczna“ w rozdziale 3);

- temperatura silnika jest niewystarczająca;

- układ ograniczania emisji substancji toksycznych jest w trakcie regeneracji;

lub

-...

Lampka kontrolna pojawia się na tablicy wskaźników i ostrzega przed brakiem możliwości włączenia silnika w stan czuwania.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.

Przypadki szczególne pojazdów wyposażonych w kartę RENAULT

Jeśli przy silniku w stanie czuwania (korek, postój na światłach itp. ) kierowca odepnie pas bezpieczeństwa i otworzy drzwi kierowcy lub wstanie z fotela, zapłon wyłączy się samoczynnie.

Automatyczny hamulec parkingowy włącza się wówczas automatycznie.

Aby uruchomić i przywrócić system Stop and Start, uruchomić silnik (patrz "Uruchamianie i wyłączanie silnika" w rozdziale 2).

Specjalna uwaga dotycząca pojazdów wyposażonych w kluczyk

Opuszczenie pojazdu, którego silnik znajduje się w trybie czuwania (np. podczas stania w korku, na czerwonym świetle itd. ) powoduje emisję sygnału dźwiękowego, który sygnalizuje, że silnik nie został całkowicie wyłączony, ale znajduje się w trybie czuwania.

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- prędkość pojazdu przekracza 5 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp. );

- wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;

Specjalna uwaga dotycząca pojazdów wyposażonych w kluczyk: w niektórych warunkach funkcja automatycznego rozruchu jest niedostępna, gdy przednie drzwi pojazdu są otwarte.

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: ponowne uruchomienie silnika może być wstrzymane w przypadku zbyt szybkiego zwolnienia pedału sprzęgła przy włączonym biegu.

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1w celu wyłączenia tej funkcji.

Komunikat „Stop & Start wyłączony” pojawia się na tablicy wskaźników i zaczyna się świecić lampka kontrolna 2 przełącznika. Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Komunikat „Stop & Start włączony” wyświetla się na tablicy wskaźników i gaśnie lampka kontrolna 2 przełącznika 1.

System włącza się automatycznie przy każdym zamierzonym włączeniu pojazdu (patrz paragraf „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat „Skontroluj Stop & Start» pojawia się na tablicy wskaźników, a lampka kontrolna 2 przełącznika 1 jest zapalona, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Cecha szczególna: silnik w stanie czuwania, wciśnięcie przełącznika 1 ponownie uruchamia automatycznie silnik.

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych. System włączy się automatycznie podczas uruchomienia pojazdu. Podczas jazdy system wyłącza silnik (tryb gotowości), gdy pojazd zatrzymuje się lub porusza się z małą prędkością (w zależności od pojazdu). Na tablicy wskaźników świeci się lampka ostrzegawcza .

Warunki przejścia w tryb gotowości przy niskiej prędkości

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania.

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu D, M lub N;

i

- pedał hamulca jest wciśnięty (wystarczająco mocno);

Migająca lampka ostrzegawcza oznacza, że pedał hamulca nie został wciśnięty z wystarczającą siłą;

- pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty;

- prędkość wynosi zero lub, w zależności od pojazdu, gdy prędkość spadnie poniżej progu określonego dla danego pojazdu.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położeniu P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zwolnionym pedale hamulca.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej;

- pedał sprzęgła jest zwolniony; Migająca lampka ostrzegawcza oznacza, że należy całkowicie zwolnić pedał sprzęgła;

i

- prędkość pojazdu jest niższa od prędkości progowej określonej dla danego pojazdu.

W przypadku wszystkich samochodów:

lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników w sposób ciągły, ostrzegając o przejściu silnika w stan czuwania.

Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

Gdy silnik przechodzi w tryb czuwania, wspomaganie kierownicy może zostać wyłączone.

W takim przypadku działanie układu zostanie wznowione, gdy silnik wyjdzie z trybu czuwania lub zostanie przekroczona prędkość około 1 km/h (zjazd ze wzniesienia, pochyłości itp. ).

W razie przejścia silnika w stan czuwania, automatyczny hamulec parkingowy (w zależności od wersji pojazdu) nie zadziała w sposób samoczynny.

Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).

Warunki przejścia w tryb gotowości przy dużej prędkości

W zależności od pojazdu, tryb gotowości może być aktywowany, gdy pojazd się swobodnie toczy. LAMPKI KONTROLNE.

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu Dlub M;

- pedał hamulca jest zwolniony;

- pedał przyspieszenia jest zwolniony.

Lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników, gdy silnik znajduje się w stanie czuwania.

Uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania

Kiedy uruchomiony jest system, w niektórych sytuacjach (np. wjazd na skrzyżowanie) możliwe jest pozostawienie pracującego silnika w celu szybkiego ruszenia.

Przytrzymać pojazd unieruchomiony, naciskając lekko na pedał hamulca.

Przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła.

Wyjście z trybu czuwania silnika

Dotyczy automatycznej skrzyni biegów:

- gdy drzwi kierowcy są otwarte;

lub

- gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty;

- pedał hamulca zostanie zwolniony, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D, M lub N;

- skrzynia biegów w położeniu R;

- wciśnięty pedał przyspieszenia;

- w trybie ręcznym dźwigienki zmiany biegu są aktywne.

Funkcja „AUTOHOLD” włączona FUNKCJA „AUTOHOLD", pedał hamulca może zostać zwolniony, a silnik pozostaje w trybie czuwania.

Aby wyjść z trybu czuwania silnika, po zwolnieniu pedału hamulca wciśnij pedał przyspieszenia.

W przypadku ręcznej skrzyni biegów:

- podczas otwierania drzwi kierowcy, bez włączonego biegu i przy zwolnionym pedale sprzęgła;

- po odpięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy, bez włączonego biegu i przy zwolnionym pedale sprzęgła;

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym i pedał sprzęgła jest wciśnięty z niewielką siłą;

- włączony bieg i pedał sprzęgła całkowicie wciśnięty.

Uwaga specjalna: w niektórych pojazdach wyłączenie zapłonu, gdy silnik znajduje się trybie czuwania powoduje zapalenie się lampki ostrzegawczej Ä na tablicy wskaźników. Lampka gaśnie po kilku sekundach.

W przypadku pojazdów wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów:

ponowne uruchomienie może zostać przerwane, jeżeli pedał sprzęgła zostanie zwolniony zbyt szybko, gdy włączony jest bieg.

Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

- drzwi kierowcy nie są zamknięte;

- pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty;

- włączony jest wsteczny bieg;

- pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;

- system pomocy przy parkowaniu jest w trakcie działania;

- za duża wysokość;

- nachylenie jest zbyt strome dla pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów;

- funkcja „Dobra widoczność” jest aktywna KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA;

- temperatura silnika jest niewystarczająca;

- układ ograniczania emisji substancji toksycznych jest w trakcie regeneracji;

-...

Lampka kontrolna pojawia się na tablicy wskaźników i ostrzega przed brakiem możliwości włączenia silnika w stan czuwania.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- prędkość pojazdu przekracza 5 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp. );

- wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;

Na tablicy wskaźników wyświetla się lampka ostrzegawcza , która sygnalizuje automatyczny rozruch silnika.

Lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników pojawia się wraz z komunikatem:

- „Optymalizacja ład. akumulatora”, aby nadać priorytet funkcji ładowania akumulatora;

- „Ogrzewanie priorytetowe”, aby nadać priorytet funkcji klimatyzacji;

- „Priorytet silnik pracuje”, aby nadać priorytet funkcjom silnika.

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat „Stop & Start wyłączony” zostanie wyświetlony na tablicy wskaźników i zapali się lampka kontrolna 1 zapłonu.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Komunikat „Stop & Start włączony” zostanie wyświetlony na tablicy wskaźników i zgaśnie przełącznik 1.

System jest automatycznie włączany za każdym razem, gdy pojazd jest uruchamiany za pomocą przycisku rozruchu. com/plk/Captur-2/PLK_UD78483_3_UA56607001">URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: samochód z kluczykiem WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd wyposażony w kartę.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy na tablicy wskaźników jest wyświetlony komunikat „Skontroluj Stop & Start” i jest włączony przełącznik 1, system jest nieaktywny.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Uwaga specjalna: gdy silnik znajduje się w stanie czuwania, naciśnięcie przycisku 1 powoduje automatyczne uruchomienie silnika.

Funkcja Safety Stop Instrukcja obsługi Cab Hermes Q6 3r

Bezpośredni link do pobrania Funkcja Safety Stop Instrukcja obsługi Cab Hermes Q6 3r

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Funkcja Safety Stop Instrukcja obsługi Cab Hermes Q6 3r