Arkusz informacyjny Cisco Eurodocsis

Arkusz informacyjny Cisco Eurodocsis to oficjalne dokumenty techniczne opracowane przez firmę Cisco, które służą do wsparcia technicznego produktów i usług sieciowych. Dokumenty te zawierają informacje na temat zaawansowanych funkcji i konfiguracji sieci, takich jak protokoły sieciowe, bezpieczeństwo, konfiguracja i monitoring, a także instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji. Arkusz informacyjny Cisco Eurodocsis zawiera również informacje na temat wersji i aktualizacji oprogramowania, a także zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i najlepszych praktyk. Oprócz tego zawiera również informacje na temat kompatybilności i wsparcia technicznego. Arkusz informacyjny Cisco Eurodocsis jest dostępny online dla wszystkich użytkowników sprzętu Cisco i może być wykorzystywany do uzyskania informacji na temat konfiguracji i działania sieci.

Ostatnia aktualizacja: Arkusz informacyjny Cisco Eurodocsis

<strong>Arkusz</strong> <strong>informacyjny</strong> Automatyczne i ręczne zawory równoważące Spis treści Str. Wstęp................................................................................................................... 3 - 26 Automatyczne zawory równoważące ASV........................................................ 27 - 46 Wielofunkcyjne automatyczne zawory równoważące AB-QM....................... 47 - 66 Siłowniki.............................................................................................................. 67 - 90 Zawory z nastawą ręczną LENO MSV-BD................................................................................................... 91 -108 Zawory z nastawą ręczną LENO MSV-B...................................................................................................... 109 -116 Zawór współpracujący / wysokiej jakości zawór kulowy LENO MSV-S...................................................................................................... 117 -134 Ręczne zawory równoważące MSV-F2 PN 16/25................................................................................................ 135 -150 Kryzy pomiarowe PN 16/25/40.......................................................................... 151 -152 Ręczne zawory równoważące USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej PN 16..................................................... 153 -164 Urządzenie do pomiaru różnicy ciśnień i przepływu PFM 4000........................................................................... 165 -168 Instrukcje............................................................................................................. 169 -171 Algorytm doboru zaworów................................................................................ 172 -174 2

 • Page 2 and 3: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 4 and 5: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 6 and 7: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 8 and 9: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 10 and 11: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 12 and 13: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 14 and 15: Arkusz informacyjny Pompy z automat
 • Page 16 and 17: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 18 and 19: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 20 and 21: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 22 and 23: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 24 and 25: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 26 and 27: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 28 and 29: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 30 and 31: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 32 and 33: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 34 and 35: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 36 and 37: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 38 and 39: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 40 and 41: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 42 and 43: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 44 and 45: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 46 and 47: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 48 and 49: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 50 and 51: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 52 and 53:

  Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne

 • Page 54 and 55:

  Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne

 • Page 56 and 57:

  Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne

 • Page 58 and 59:

  Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne

 • Page 60 and 61:

  Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne

 • Page 62 and 63:

  Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne

 • Page 64 and 65:

  Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne

 • Page 66 and 67:

  Arkusz informacyjny Napędy termicz

 • Page 68 and 69:

  Arkusz informacyjny Napędy termicz

 • Page 70 and 71:

  Arkusz informacyjny Siłowniki ster

 • Page 72 and 73:

  Arkusz informacyjny Siłowniki ster

 • Page 74 and 75:

  Arkusz informacyjny Siłowniki ster

 • Page 76 and 77:

  Arkusz informacyjny Siłowniki ster

 • Page 78 and 79:

  Arkusz informacyjny Zastosowanie Si

 • Page 80 and 81:

  Arkusz informacyjny Siłowniki AME

 • Page 82 and 83:

  Arkusz informacyjny Siłowniki ster

 • Page 84 and 85:

  Arkusz informacyjny Siłowniki ster

 • Page 86 and 87:

  Arkusz informacyjny Siłowniki ster

 • Page 88 and 89:

  Arkusz informacyjny Siłowniki ster

 • Page 90 and 91:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 92 and 93:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 94 and 95:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 96 and 97:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 98 and 99:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 100 and 101:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 102 and 103:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 104 and 105:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 106 and 107:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 108 and 109:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 110 and 111:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 112 and 113:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 114 and 115:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 116 and 117:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 118 and 119:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 120 and 121:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 122 and 123:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 124 and 125:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 126 and 127:

  Arkusz informacyjny Opis Zawór wsp

 • Page 128 and 129:

  Arkusz informacyjny Zawór współp

 • Page 130 and 131:

  Arkusz informacyjny Zawór współp

 • Page 132 and 133:

  Arkusz informacyjny Zawór współp

 • Page 134 and 135:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 136 and 137:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 138 and 139:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 140 and 141:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 142 and 143:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 144 and 145:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 146 and 147:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 148 and 149:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 150 and 151:

  Arkusz informacyjny Kryzy pomiarowe

 • Page 152 and 153:

  Arkusz informacyjny Zastosowanie R

 • Page 154 and 155:

  Arkusz informacyjny Zastosowanie cd

 • Page 156 and 157:

  Arkusz informacyjny Ręczne równow

 • Page 158 and 159:

  Arkusz informacyjny Budowa (ciąg d

 • Page 160 and 161:

  Arkusz informacyjny Wymiarowanie i

 • Page 162 and 163:

  Arkusz informacyjny Wymiary Ręczne

 • Page 164 and 165:

  Arkusz informacyjny Urządzenie pom

 • Page 166 and 167:

  Arkusz informacyjny Urządzenie pom

 • Page 168 and 169:

  Arkusz informacyjny Instrukcje Inst

 • Page 170 and 171:

  Arkusz informacyjny Instrukcje Inst

 • Page 172 and 173:

  Arkusz informacyjny Algorytm doboru

1. Inwentaryzacja z systemu ERP

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji, na początku w systemie Comarch ERP XL należy na magazynie utworzyć nagłówek inwentaryzacji. Następnie do stworzonej inwentaryzacji należy stworzyć arkusz inwentaryzacyjny.
Aby dodać nową dyspozycję inwentaryzacji należy uruchomić moduł Sprzedaż Comarch ERP XL, następnie przejść na zakładkę [Zestawienia/Inwentaryzacja] (Rys. poniżej). Na tym etapie należy wybrać magazyn, którego ma dotyczyć inwentaryzacja. Można zrobić to na dwa sposoby albo najpierw wybrać magazyn, a następnie dodać arkusz inwentaryzacyjny albo na liście wszystkich magazynów dodać inwentaryzację i później przypisać do niej magazyn, który ma być nią objęty. Po wybraniu magazynu otworzy się okno, w którym należy określić typ inwentaryzacji.

Należy pamiętać, iż istnieje możliwość utworzenia pojedynczej inwentaryzacji tylko w ramach jednego magazynu.

W oknie „Nagłówek inwentaryzacji” należy zdefiniować rodzaj inwentaryzacji, która ma zostać przeprowadzona. Zaznaczenie poszczególnych ustawień ma znaczący wpływ na pracę aplikacji Comarch Magazynier. Opis poszczególnych ustawień:

 • Inwentaryzacja blokuje:
 • Cały magazyn – spowoduje zablokowanie całego magazynu, brak możliwości obsługi dokumentów AWD, ZWM na magazynie,
 • Tylko inwentaryzowane towary – możliwość realizacji dyspozycji magazynowych AWD, ZWM podczas trwania inwentaryzacji, jeżeli towary z dyspozycji nie podlegają inwentaryzacji,
 • Rodzaj odczytów:
 • Porównawcze – magazynier na kolektorze będzie miał podgląd ilości jaka jest w systemie i na tej podstawie dokonuje porównania stanu faktycznego, który znajduje się na magazynie. Po zamknięciu takiego odczytu ilości na arkuszu są nadpisywane odczytanymi ilościami,
 • Przyrostowe – magazynier otrzymuje na kolektor pustą listę towarów. Sczytując kolejne towary i podając ich ilość lista zostaje stopniowo uzupełniana. Po zamknięciu odczytu, odczytane ilości są dodawane do ilości na arkuszu.
 • Generowanie arkuszy:
 • Tylko stany niezerowe – zaznaczenie tej opcji spowoduje wygenerowanie arkusza z towarami, które mają stany towarowe na danym magazynie,
 • Według towarów,
 • Według położenia.
 • Ilość inwentaryzowana:
 • Magazynowa – dotyczy tylko stanu magazynowego,
 • Handlowa – dotyczy stanu magazynowego i handlowego.
 • Wycena nadwyżek wg:
 • Średniej ceny zasobów,
 • Ostatniej ceny zakupu.
 • Następnie należy przejść na zakładkę „Arkusze” i dodać nowy arkusz (Rys. W zależności jaką inwentaryzację użytkownik chce wykonać, należy pozaznaczać odpowiednie opcje (konfiguracja zostaje przeniesiona z okna ogólnego, ale można ją zmienić), opis pól znajduje się powyżej. Kolejną czynnością jest wybranie towarów/grupy towarów lub obszaru i położeń, które mają znajdować się na arkuszu. Po odpowiednim skonfigurowaniu arkusza inwentaryzacyjnego należy wybrać zapis.

  Uwaga

  Inwentaryzacja według położenia w aplikacji Comarch Magazynier możliwa jest tylko wtedy, gdy magazyn ma zdefiniowaną strukturę położeń i włączony parametr: Zarządzanie położeniem.

  Uwaga

  Przed rozpoczęciem inwentaryzacji wg położenia użytkownik musi przesunąć wszystkie towary z położenia Nieokreślonego na inne położenie, ponieważ położenie Nieokreślone nie podlega inwentaryzacji.

  Po zapisaniu Nagłówka Inwentaryzacji, magazyn będzie oznaczony kolorem czerwonym na liście magazynów w aplikacji Comarch Magazynier.

  Dodatkowo podczas próby wystawienia dokumentu AWD lub ZWM, zostanie wyświetlony komunikat:

  2. Inwentaryzacja z systemu ERP w Comarch Magazynier

  W celu rozpoczęcia inwentaryzacji należy wybrać z menu głównego aplikacji opcję [Inwentaryzacja] i z listy dostępnych arkuszy inwentaryzacyjnych należy wybrać odpowiedni arkusz.

  W oknie inwentaryzacji wyświetlana jest lista arkuszy inwentaryzacyjnych utworzonych w systemie ERP w ramach inwentaryzacji prowadzonej na danym magazynie. Zawiera ona następujące informacje:

 • Nazwa – nazwa arkusza,
 • Rodzaje odczytów – informuje czy odczyty mają charakter porównawczy czy przyrostowy,
 • Rodzaj inwentaryzacji – informuje, że inwentaryzacja odbywa się według towarów lub według położeń,
 • Zakres adresów – informuje o zakresie adresów położenia jeśli inwentaryzacja odbywa się według położeń. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-83. png" alt="" width="337" height="416" srcset="https://pomoc. png 337w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-83-243x300. png 243w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-83-41x50. png 41w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-83-320x395. png 320w" sizes="(max-width: 337px) 100vw, 337px"/>

  Wskazówka

  Położenia w aplikacji Comarch Magazynier widoczne są zarówno przy inwentaryzacji wg położeń jak i wg towarów.

  Po naciśnięciu na komunikat „Wybierz arkusz” dostępne są następujące informacje dotyczące danej inwentaryzacji:

 • Magazyn – informuje na jakim magazynie prowadzona jest inwentaryzacja,
 • Data rozpoczęcia – informuje o dacie otwarcia inwentaryzacji. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/7. png" alt="" width="389" height="588" srcset="https://pomoc. png 389w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/7-198x300. png 198w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/7-33x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/7-320x484. png 320w" sizes="(max-width: 389px) 100vw, 389px"/>

  Na liście arkuszy inwentaryzacyjnych dostępny jest filtr umożliwiający zawężenie listy do danych spełniających podany warunek. Filtr jest dostępny po naciśnięciu na przycisk .

  W oknie Inwentaryzacja dostępne jest wyszukiwanie po nazwie arkusza inwentaryzacyjnego. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/8. png" alt="" width="394" height="601" srcset="https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/8-197x300. png 197w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/8-33x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/8-320x488. png 320w" sizes="(max-width: 394px) 100vw, 394px"/>


  2. 1 Arkusz inwentaryzacyjny

  Po kliknięciu na dany arkusz inwentaryzacyjny pojawi się lista odczytów. Na liście odczytów prezentowane są następujące informacje:

 • Nazwa – nazwa odczytu,
 • Data – data otwarcia odczytu,
 • Czas – godzina utworzenia odczytu.
 • Odczyty oznaczone kolorem zielonym na liście są przeznaczone do realizacji, natomiast kolorem czarnym mają status zamknięty. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/9. png" alt="" width="391" height="594" srcset="https://pomoc. png 391w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/9-197x300. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/9-33x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/9-320x486. png 320w" sizes="(max-width: 391px) 100vw, 391px"/>

  Po kliknięciu na komunikat „Wybierz odczyt” pojawi się okno z następującymi informacjami:

 • Nazwa arkusza – nazwa arkusza inwentaryzacyjnego,
 • Inwentaryzacja – przyrostowa, bądź porównawcza,
 • Rodzaj inwentaryzacji – wg towarów lub wg położeń
 • Zakres położeń – położenia, które obejmuje arkusz inwentaryzacyjny (przy inwentaryzacji wg położeń)
 • Opis – opis wprowadzony w systemie ERP na arkuszu inwentaryzacji na zakładce Opis.
 • Na liście odczytów inwentaryzacyjnych dostępny jest filtr umożliwiający zawężenie listy do danych spełniających podany warunek. png" alt="" width="22" height="23"/>.

  W oknie Inwentaryzacja dostępne jest wyszukiwanie po nazwie odczytu inwentaryzacyjnego. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/11. png" alt="" width="396" height="601" srcset="https://pomoc. png 396w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/11-198x300. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/11-33x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/11-320x486. png 320w" sizes="(max-width: 396px) 100vw, 396px"/>

  Na dolnym pasku okna dostępne są następujące opcje:


  2. 2 Inwentaryzacja porównawcza

  W celu dodania nowego odczytu w aplikacji należy na danym arkuszu, na liście odczytów nacisnąć przycisk . Pojawi się okno Nowy odczyt, w którym wymagane jest uzupełnienie nazwy odczytu inwentaryzacyjnego. Dodatkowo można też dodać opis do nowododanego odczytu. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/13. png" alt="" width="381" height="579" srcset="https://pomoc. png 381w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/13-197x300. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/13-33x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/13-320x486. png 320w" sizes="(max-width: 381px) 100vw, 381px"/>

  Dla inwentaryzacji porównawczej operator dostaje na odczycie do realizacji listę pozycji z arkusza inwentaryzacyjnego. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-85. png" alt="" width="339" height="419" srcset="https://pomoc. png 339w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-85-243x300. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-85-40x50. png 40w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-85-320x396. png 320w" sizes="(max-width: 339px) 100vw, 339px"/>

  Inwentaryzacja porównawcza – dodawanie nowego towaru do listy

  Dodawanie nowej pozycji na odczycie jest możliwe poprzez przycisk

  Wskazówka

  Wyszukanie według położenia możliwe jest tylko w obrębie położeń znajdujących się na arkuszu inwentaryzacyjnym. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-86. png" alt="" width="317" height="214" srcset="https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-86-300x203. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-86-50x34. png 50w" sizes="(max-width: 317px) 100vw, 317px"/>

  Naciśnięcie przycisku spowoduje usunięcie wpisanego tekstu z pola tekstowego.
  Naciśnięcie przycisku spowoduje otwarcie listy towarów.
  Po wybraniu żądanego towaru pojawi się okno Nowa pozycja odczytu, w którym dostępne są następujące informacje dotyczące dodawanego do odczytu towaru:

 • Kod,
 • Nazwa,
 • EAN,
 • Jednostka podstawowa.
 • Edytowalne pola to:

 • Ilość – pole wymagane do uzupełnienia,
 • Jednostka pomocnicza – możliwość uzupełnienia ilości towaru za pomocą jednostki pomocniczej,
 • Cecha – wartość cechy konieczna do uzupełnienia, jeśli zaznaczono opcję „Wymagaj przy zakupie” na karcie towaru w Comarch ERP XL,
 • Położenie – aktualne położenie towaru,
 • Data ważności – pole widoczne o ile zaznaczono „Oznacz partię towaru: Datą ważności” na karcie towaru w Comarch ERP XL. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-101. png" alt="" width="335" height="417" srcset="https://pomoc. png 335w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-101-241x300. png 241w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-101-40x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-101-320x398. png 320w" sizes="(max-width: 335px) 100vw, 335px"/>

  Po wprowadzeniu odpowiednich danych formatkę należy zapisać poprzez naciśnięcie przycisku [Zapisz] dostępnego na dolnej belce okna.

  Inwentaryzacja porównawcza – lista inwentaryzowanych towarów

  W dolnej belce na liście inwentaryzowanych towarów znajduje się przycisk Istnieje możliwość wyboru:

 • Wszystkie – prezentuje informacje o towarach wprowadzonych na arkusz inwentaryzacyjny,
 • Do odczytu – prezentuje informacje o towarach, dla których nie przeprowadzono odczytu (ilość jest równa 0),
 • Odczytane – prezentuje informacje o towarach, dla których przeprowadzono już odczyt (ilość jest większa od 0). pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/17. png" alt="" width="393" height="593" srcset="https://pomoc. png 393w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/17-199x300. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/17-33x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/17-320x483. png 320w" sizes="(max-width: 393px) 100vw, 393px"/>

  Na każdym odczycie inwentaryzacyjnym, na liście inwentaryzowanych towarów, dostępny jest filtr umożliwiający zawężenie listy do danych spełniających podany warunek. png" alt="filtr_mag" width="25" height="26"/>.
  Na danym odczycie inwentaryzacyjnym dostępne jest wyszukiwanie po następujących parametrach:

 • Położenie,
 • Cecha. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-102. png" alt="" width="293" height="337" srcset="https://pomoc. png 293w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-102-261x300. png 261w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-102-43x50. png 43w" sizes="(max-width: 293px) 100vw, 293px"/>

  Inwentaryzacja porównawcza – odczyt, okno: wszystkie

  Okno Wszystkie prezentuje informacje o towarach wprowadzonych na arkusz inwentaryzacyjny. Informacje wyświetlane są w formie listy. W oknie prezentowane są następujące informacje dotyczące danego towaru:

 • Kod towaru,
 • Nazwa towaru,
 • EAN towaru,
 • Ilość,
 • Cecha,
 • Data ważności. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-88. png" alt="" width="337" height="417" srcset="https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-88-242x300. png 242w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-88-40x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-88-320x396. png 320w" sizes="(max-width: 337px) 100vw, 337px"/>

  Inwentaryzacja porównawcza – odczyt, okno: do odczytu

  Okno Do odczytu prezentuje informacje o towarach, dla których nie został przeprowadzony odczyt. W oknie prezentowane są następujące informacje dotyczące danego towaru:

  Inwentaryzacja porównawcza – odczyt, okno: odczytane

  Okno Odczytane prezentuje informacje o towarach, dla których przeprowadzono już odczyt. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-90. png" alt="" width="341" height="418" srcset="https://pomoc. png 341w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-90-245x300. png 245w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-90-41x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-90-320x392. png 320w" sizes="(max-width: 341px) 100vw, 341px"/>

  Inwentaryzacja porównawcza – wprowadzanie odczytu dla towaru

  Kolejnym krokiem jest dodanie zinwentaryzowanej ilości towaru do pozycji odczytu poprzez zeskanowanie dowolnego kodu EAN, bądź wpisanie kodu EAN, Kodu towaru, Nazwy towaru, bądź wartości Cechy w dostępnym filtrze.
  Po znalezieniu danej pozycji zostanie otworzone okno Pozycja odczytu, w którym jedynym edytowalnym elementem jest ilość w polu Do dodania.
  W oknie Pozycja odczytu prezentowane są następujące informacje na temat danej pozycji:

 • Ilość aktualna,
 • Ilość do dodania,
 • Jednostka pomocnicza,
 • Razem,
 • Magazyn – ilość systemowa na arkuszu inwentaryzacyjnym,
 • Partia – wartość cech partii danego towaru,
 • Wprowadzone dane należy zapisać naciskając na opcję [Zapisz].

  W celu zakończenia pracy nad odczytem należy nacisnąć przycisk dostępny na odczycie inwentaryzacyjnym na belce w dolnej części okna. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno z możliwością wyboru następujących opcji:

 • [Zapisz] – zapisuje dokonane zmiany na odczycie bez zamykania go,
 • [Zamknij odczyt]
 • Po wybraniu opcji [Zamknij odczyt] pojawi się komunikat w celu potwierdzenia wykonania żądanej akcji. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/24. png" alt="" width="387" height="590" srcset="https://pomoc. png 387w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/24-197x300. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/24-33x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/24-320x488. png 320w" sizes="(max-width: 387px) 100vw, 387px"/>

  Zamknięty odczyt zostanie wyświetlony na liście odczytów w kolorze czarnym.

  Uwaga

  Jeśli na arkuszu inwentaryzacyjnym w ERP XL została zaznaczona opcja „Edycja odczytów przez wielu operatorów”, wówczas odczyt będzie mógł być edytowany przez kilku operatorów. Jeśli opcja jest odznaczona, nie będzie możliwości edycji odczytu, który jest aktualnie edytowany przez innego operatora. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/25. png" alt="" width="387" height="591" srcset="https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/25-196x300. png 196w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/25-33x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/25-320x489. png 320w" sizes="(max-width: 387px) 100vw, 387px"/>

  Po zamknięciu odczytu ilości ze wszystkich pozycji na odczycie zostaną przepisane na arkusz, nadpisując poprzednie ilości. Jest to cecha charakterystyczna dla inwentaryzacji porównawczej.

  Uwaga

  Na arkusz zostaną przepisane również ilości z pozycji, które nie zostały podniesione do edycji lub nie zostały zapisane, zerując poprzednio odczytane. Należy rozumieć, że brak podniesienia lub zapisania pozycji odczytu jest równoważny z tym, że dana pozycja nie istnieje na magazynie

  2. 3 Inwentaryzacja przyrostowa

  Podobnie jak w przypadku inwentaryzacji porównawczej, po zapisaniu inwentaryzacji w systemie ERP XL, należy przejść do danego arkusza inwentaryzacji w aplikacji Comarch Magazynier. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/26. png" alt="" width="397" height="596" srcset="https://pomoc. png 397w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/26-200x300. png 200w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/26-33x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/26-320x480. png 320w" sizes="(max-width: 397px) 100vw, 397px"/>Kolejnym krokiem jest dodanie nowego odczytu w aplikacji. Dodanie nowego odczytu odbywa się analogicznie jak podczas inwentaryzacji porównawczej.

  Inwentaryzacja przyrostowa – odczyt

  W przypadku inwentaryzacji przyrostowej listę inwentaryzowanych towarów wypełnia operator sczytując kolejne towary podlegające inwentaryzacji. W przeciwieństwie do inwentaryzacji porównawczej, do nowo dodanego odczytu nie są przepisywane pozycje z arkusza na odczyt – operator dostaje pusty odczyt do realizacji. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/27. png" alt="" width="390" height="592" srcset="https://pomoc. png 390w, https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/27-198x300. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/27-33x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/27-320x486. png 320w" sizes="(max-width: 390px) 100vw, 390px"/>

  W dolnej belce na liście inwentaryzowanych towarów znajdują się następujące przyciski:

  Inwentaryzacja przyrostowa – wprowadzanie odczytu dla towaru

  Dodanie zinwentaryzowanej ilości towaru do odczytu odbywa się poprzez zeskanowanie dowolnego kodu EAN, bądź wpisanie kodu EAN, Kodu towaru, Nazwy towaru, bądź wartości Cechy w dostępnym filtrze.
  Po znalezieniu danej pozycji zostanie otworzone okno Nowa pozycja odczytu, w którym jedynym edytowalnym elementem jest ilość.
  W oknie Nowa pozycja odczytu prezentowane są następujące informacje na temat danej pozycji:

  Wprowadzone dane należy zapisać wybierając opcję [Zapisz]. Informacja o odczytanym towarze zostanie wyświetlona w oknie odczytu. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-93. png" alt="" width="336" height="416" srcset="https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-93-242x300. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-93-40x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-93-320x396. png 320w" sizes="(max-width: 336px) 100vw, 336px"/>

  W przypadku wybrania już odczytanej pozycji, zostanie podniesione okno Pozycja odczytu. W oknie Pozycja odczytu prezentowane są następujące informacje na temat danej pozycji:

  Zakończenie pracy nad odczytem jest analogiczne jak w przypadku inwentaryzacji porównawczej, z tą różnicą, że odczytane ilości z pozycji odczytu są dodawane do ilości na arkuszu, co jest cechą charakterystyczną inwentaryzacji przyrostowej.

  2. 4 Podgląd zamkniętego odczytu inwentaryzacyjnego

  W przypadku podglądu odczytu zamkniętego w komunikacie pojawia się informacja Odczyt zamknięty. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-95. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-95-243x300. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-95-41x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-95-320x395. png 320w" sizes="(max-width: 337px) 100vw, 337px"/>

  Po kliknięciu w komunikat wyświetlane są następujące informacje:

 • Nazwa odczytu,
 • Opis – opis dodany na konkretnym odczycie na zakładce Ogólne, w polu opis.
 • Po wejściu na zamknięty odczyt inwentaryzacyjny pojawi się lista towarów, dla których przeprowadzono już odczyt. Zaprezentowane na liście informacje to:

 • Na danym odczycie inwentaryzacyjnym dostępny jest filtr umożliwiający zawężenie listy do danych spełniających podany warunek.

  Na danym odczycie inwentaryzacyjnym dostępne jest wyszukiwanie po następujących parametrach:

  Kliknięcie na dany towar spowoduje przejście do okna Pozycja odczytu. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-96. png" alt="" width="339" height="415" srcset="https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-96-245x300. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-96-41x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2020/11/zrzut-96-320x392. png 320w" sizes="(max-width: 339px) 100vw, 339px"/>

  W oknie tym prezentowane są następujące informacje na temat danej pozycji:

 • Jednostka podstawowa,
 • Ilość – odczytana ilość,
 • 2. 5 Edycja/usunięcie odczytu inwentaryzacyjnego

  W przypadku, gdy odczyt został zapisany (nie został zatwierdzony) istnieje możliwość edycji odczytu lub usunięcia odczytu poprzez wybranie odpowiedniej opcji (jak na screenie poniżej). pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/32. png" alt="" width="392" height="595" srcset="https://pomoc. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/32-198x300. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/32-33x50. pl/magazynier/wp-content/uploads/2019/11/32-320x486. png 320w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px"/>

  Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
  Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S. A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

  Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  Administrator danych
  Bank Polska Kasa Opieki S.
  Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
  Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

  Cele przetwarzania danych
  1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
  2. Świadczenie usług Banku
  3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
  4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
  5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

  Podstawy prawne przetwarzania danych
  1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
  2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
  3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
  4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

  Odbiorcy danych
  Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

  Prawa osoby, której dane dotyczą
  Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Więcej szczegółów
  Klauzula Informacyjna Cookies
  Polityka prywatności

  Arkusz informacyjny Cisco Eurodocsis

  Bezpośredni link do pobrania Arkusz informacyjny Cisco Eurodocsis

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Arkusz informacyjny Cisco Eurodocsis